eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/658 20191008 08.10.2019 Internt notat uten oppfølging Offentlig søkerliste Prosjektleder   her
2019/658 20191008 08.10.2019 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste Prosjektleder   her
2019/218 20191008 08.10.2019 Inngående brev Svar til DSB - Utbedring etter tilsyn 6.12.2018 Kings Bay   her
2019/658 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2017/1901 20191008 08.10.2019 Inngående brev Begjæring om innsyn - Sak: 2017/1901 Løpenr: 8251/2019 Dokument tittel: Utkast 4 - Forslag fra SNSK - Utkast 17.9.2019 Nrk - Rune N. Andreassen   her
2019/827 20191008 08.10.2019 Inngående brev Svar - Foreløpig svar - Melding om virksomhet Svalbardvillmarkssenter - Svalbard Villmarkssenter   her
2019/42 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad om innføring i manntallet Ellen Simberg   her
2019/42 20191007 07.10.2019 Inngående brev Ang personer som hevder å fylle kravene til å være i valgmanntallet Skatteetaten - Hirsch, Jannicke Darre   her
2019/42 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad om innføring i manntallet Avshalon Sadiang   her
2018/1102 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til å bruke Isdammen til sikkerhetstrening - UNIS sikkerhetskurs uke 2 og 3 2019 UNIS - Charlotte Sandmo   her
2019/609 20191007 07.10.2019 Inngående brev Tilsagn om OU-midler 2019 - Lederutvikling Longyearbyen skole KS-KONSULENT AS   her
2019/658 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2016/1367 20191007 07.10.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 6.1.2020 - ***** ***** ***** *****   her
2018/595 20191007 07.10.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 4.-7.11.2019 - ***** ***** ***** *****   her
2019/42 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad om innføring i manntallet Siw Landro   her
2019/42 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad om innføring i manntallet Stian Bringsverd Olsen   her
2016/1374 20191007 07.10.2019 Inngående brev Innhenting av opplysninger - ***** ***** ***** *****   her
2019/658 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2019/841 20191007 07.10.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale, personopplysninger og taushetserklæring *****   her
2019/658 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2018/194 20191007 07.10.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 4.-7.11.2019 - ***** ***** ***** *****   her
2019/658 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2019/658 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2019/42 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad om innføring i manntallet Sonia Hidalgo Cabrera   her
2019/42 20191007 07.10.2019 Utgående brev Søknad om innføring i manntallet - Godkjenning Sini Häiväläinen m.fl.   her
2017/1894 20191007 07.10.2019 Utgående brev Oversendelse av kommunevedtaksskjema for sikringstiltak i Lia over spisshusene samt Skredsikring Sukkertoppen og Vannledningsdalen - Longyearbyen NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2019/42 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad om innføring i manntallet Lucy Hyam   her
2016/1185 20191007 07.10.2019 Internt notat uten oppfølging Oppdatert administrativt organisasjonskart for enhet for plan- og utvikling - Organisasjonsendring for området kart og oppmåling/ geodata   her
2019/840 20191007 07.10.2019 Internt notat uten oppfølging Signert protokoll for organisasjonsendring - Ansvarsområde kart og oppmåling overføres til enhet for plan- og utvikling   her
2019/6 20191006 06.10.2019 Inngående brev Generell søknad om stilling ved Longyearbyen lokalstyre Naseem Khan   her
2019/658 20191006 06.10.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2019/6 20191006 06.10.2019 Utgående brev Svar på generell søknad om stilling ved Longyearbyen lokalstyre  Naseem Khan   her
2019/658 20191005 05.10.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2017/2344 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse lekeplass UA7 - Gruvedalen Ramboll - Per Finborud   her
2019/585 20191004 04.10.2019 Inngående brev Svar fra KMD - Tolkning av kommunelovens § 23- 1 om kontrollutvalget K-Sek - Bjørn-Harald Christensen   her
2019/833 20191004 04.10.2019 Inngående brev Svar på melding om virksomhet i henhold til SML § 58 1. ledd - Peleforsøk i marin permafrost - forskningsinstallasjon for UNIS - 22/1 Sysselmannen på Svalbard   her
2019/4 20191004 04.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/925 Løpenr: 8523/2019 Dokument tittel: Økning av totalbudsjett for sikringstiltakene i Longyearelva Svalbardposten - Christopher Engås   her
2019/502 20191004 04.10.2019 Inngående brev Etterlyser status: Søknad om igangsettingstillatelse: 22/495 Vei 619.01 Svalbard lufthavn - Oppføring av lagerhall og flytting av gjerde Ramboll - Helene Sedal   her
2019/42 20191004 04.10.2019 Inngående brev Ang registering i Befolkningsregisteret Skatteetaten - Hirsch, Jannicke Darre   her
2019/4 20191004 04.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/822 Løpenr: 8568/2019 Dokument tittel: Svalbardbudsjett 2021 Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2018/1080 20191004 04.10.2019 Utgående brev Tilbud om forlenget vikariat/engasjement *****   her
2016/1141 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om lønnstillegg for kompetanse *****   her
2019/283 20191004 04.10.2019 Utgående brev Bekreftelse mottatt søknad om barnehageplass ***** ***** ***** *****   her
2019/86 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om lønnstillegg for kompetanse *****   her
2019/1 20191004 04.10.2019 Utgående brev SFO - Bekreftelse på oppsigelse av plass - Tyri Snaprud Morten Heimdal Snaprud   her
2019/86 20191004 04.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om lønnstillegg for kompetanse *****   her
2017/1316 20191004 04.10.2019 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 238.50A Mats Wilmann   her
2019/103 20191004 04.10.2019 Inngående brev Innskriving av elev 3. trinn skoleåret 2019-2020 - ***** ***** ***** *****   her
2019/732 20191004 04.10.2019 Inngående brev Tilrådning: Dispensasjon etter svalbardmiljøloven § 44 første ledd for midlertidige installasjoner i sikringssonen til automatisk fredet kulturminne, AskeladdenID 158986 Taubanelinja 2b Sysselmannen på Svalbard   her
2019/838 20191004 04.10.2019 Inngående brev Innovasjonsbarometeret 2020 Ks - Ann-Solveig Hansteen   her
2016/1244 20191004 04.10.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 6.-19.12.2019 -  ***** ***** ***** *****   her
2019/42 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om innføring i manntallet Berit Vasstrand   her
2016/1150 20191004 04.10.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 6.-19.12.2019 - ***** ***** ***** *****   her
2018/491 20191004 04.10.2019 Inngående brev Spørsmål om nabovarsel, søknader og tillatelser på bebyggelse av BS6 og BS9: 22/517 Vei 223.05B - Bruksendring Randis systue Multiconsult - Trond Haug   her
2019/300 20191004 04.10.2019 Inngående brev Oppdatert søknad om tillatelse til tiltak: 22/660 Elvesletta nord - 2 nye studentboligblokker AT PLAN & ARKITEKTUR AS AVD TROMSØ   her
2019/283 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass - ***** ***** ***** *****   her
2019/1 20191004 04.10.2019 Inngående brev SFO - Søknad om plass i skolefritidsordningen 2019-2020 - Eliot Sixten Salter Cato Salter   her
2019/480 20191004 04.10.2019 Inngående brev Innspill fra NVE: Varsel om oppstart og høring av planprogram - Reguleringsplan for felt F/N4 Sjøområdet nordvest for Longyearbyen sentrum NVE - Anita Andreassen   her
2019/189 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - Kulturhuset og Rabalder kulturcafe - Konsert med Daniel Norgren 30.11.2019 Hurtigruten Svalbard   her
2019/837 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om lønnstillegg for kompetanse *****   her
2016/1140 20191004 04.10.2019 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 238.08.07 ingfrid Farestad   her
2019/105 20191004 04.10.2019 Inngående brev Kopi av levert rapport: 19/74 Termografering og trykktesting av boliger Miljødirektoratet   her
2019/103 20191004 04.10.2019 Inngående brev Innskriving av elev 5. trinn skoleåret 2019-2020 - ***** ***** ***** *****   her
2019/726 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om lønnstillegg for kompetanse *****   her
2016/1303 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedtak om permisjon fra undervisning - ***** ***** ***** *****   her
2019/64 20191004 04.10.2019 Internt notat uten oppfølging Driftsmøte VA Assemblin nr. 13   her
2019/776 20191004 04.10.2019 Internt notat uten oppfølging Lønnsskjema - Tiltredelse som vikar 31.8.2019 - ***** *****   her
2019/824 20191004 04.10.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll og forhandlingsresultat - Lokale lønnsforhandlinger kapittel 3 og 5   her
2018/1080 20191004 04.10.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale *****   her
2016/1285 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedtak om permisjon fra undervisning - ***** ***** ***** *****   her
2018/833 20191004 04.10.2019 Internt notat uten oppfølging Bekreftelse for mottatt politiattest jf barnehageloven § 19, jf politiregisterloven § 39 første ledd - ***** ***** *****   her
2017/190 20191003 03.10.2019 Inngående brev Spørsmål om bruk av brannøvingsfeltet i Longyearbyen Sysselmannen - Håkon Larsen   her
2019/464 20191003 03.10.2019 Inngående brev Protokoll vernerunde 26.09.2019 Gjerden-Fjellsikring - Knut Herbjørnrød   her
2018/760 20191003 03.10.2019 Internt notat uten oppfølging Internt bidrag frå plan og utvikling - Etablering av besøkssenter nasjonalpark på Svalbard Kirstin Lillevåg Mobakken   her
2018/760 20191003 03.10.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte nr. 3 - 21.8.2019 - Styringsgruppen for besøkssenter nasjonalpark på Svalbard   her
2017/1907 20191003 03.10.2019 Utgående brev Søknad om bruk av skeidestein i skredvoll i vei 228-230 i Lia SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD   her
2019/337 20191003 03.10.2019 Utgående brev Tjenestebevis *****   her
2019/354 20191003 03.10.2019 Utgående brev Spørsmål om kompetanse - Vedlikeholdsavtale elforsyning 2020-2024 ASSEMBLIN AS AVD SPITSBERGEN   her
2019/354 20191003 03.10.2019 Utgående brev Møtereferat 2.10.2019 - Vedlikeholdsavtale elforsyning 2020-2024 ASSEMBLIN AS AVD SPITSBERGEN   her
2019/354 20191003 03.10.2019 Utgående brev Forslag til avklaringsmøte 3.10.2019 - Vedlikeholdsavtale elforsyning 2020-2024 JM Hansen   her
2019/61 20191003 03.10.2019 Inngående brev 22/584 Grave og boremelding- Strømkabel Elvesletta Syd LNS SPITSBERGEN AS   her
2019/584 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse for byggetrinn 1: 22/311 Vei 609.01 Longyear energiverk - Ny reservekraftstasjon RAM ARKITEKTUR AS   her
2019/354 20191003 03.10.2019 Inngående brev Foreløpig svar til spørsmål om kompetanse - Vedlikeholdsavtale elforsyning 2020-2024 ASSEMBLIN AS AVD SPITSBERGEN   her
2018/243 20191003 03.10.2019 Inngående brev Data på strøm- og varmeforbruk i Excel-format til bruk i referansecase om Svalbard Moss Maritime - Nyhus Audun Arnesen   her
2019/702 20191003 03.10.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om rett til skoleplass ***** ***** skoleåret 2019-2020 *****   her
2018/760 20191003 03.10.2019 Inngående brev Møte med Gjensidigestiftelsen 20.9.2019 Gjensidigestiftelsen - Trine Vekseth   her
2018/1097 20191003 03.10.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av korkpenger 2018 - Longyearbyen litteraturfestival 2019 Longyearbyen folkebibliotek   her
2018/889 20191003 03.10.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 12.-18.1.2020 - ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/197 20191003 03.10.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 12.-18.1.2020 - ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/218 20191003 03.10.2019 Inngående brev Kopi: Avslutning av tilsyn av elektriske anlegg 2018 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
2019/620 20191003 03.10.2019 Inngående brev Oversendelse av tilsynsrapport - Forhåndsvarsel om vedtak - Tilsyn ved elektriske anlegg 5.9.2019 Longyear energiverk DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
2018/760 20191003 03.10.2019 Inngående brev Mulig møte om besøkssenter nasjonalpark i Longyearbyen Spekter kommunikasjon AS - Torbjørn Nielssen   her
2019/29 20191003 03.10.2019 Inngående brev Prøve ID 2019-4831 analyseperiode 17.-3.10.2019 - Nettprøve drikkevann Oddberg - Kjemilab   her
2019/835 20191003 03.10.2019 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse: 22/531 Bolterdalen - Ny tilførselsvei til hundegårder Hilde Henningsen   her
2019/105 20191003 03.10.2019 Utgående brev Bestilling av konsulenttjenester fra Energibygg AS ENERGIBYGG AS   her
2018/760 20191003 03.10.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte nr. 4 - 18.9..2019 - Styringsgruppen for besøkssenter nasjonalpark på Svalbard   her
2019/6 20191002 02.10.2019 Utgående brev Svar på generell søknad om stilling ved Longyearbyen lokalstyre  Goffer Augustine Yagonia   her
2017/2066 20191002 02.10.2019 Utgående brev Lønnsregulering lokale forhandlinger 2019 *****   her
2018/26 20191002 02.10.2019 Utgående brev Lønnsregulering lokale forhandlinger 2019 *****   her
2016/1006 20191002 02.10.2019 Utgående brev Lønnsregulering lokale forhandlinger 2019 *****   her