eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1178 20210119 19.01.2021 Saksframlegg/innstilling Tilsettingsvedtak - Rekrutteringssak Konsulent innen arkiv - vikariat   her
2019/73 20210117 17.01.2021 Saksframlegg/innstilling Delegasjon fra lokalstyret til administrasjonssjefen til å fremforhandle avtaler   her
2020/1147 20210117 17.01.2021 Inngående brev Tilbud - Konsekvensutredning for nytt deponi *****   her
2020/1066 20210115 15.01.2021 Internt notat uten oppfølging Planstrategi 2020-2023 for Longyearbyen lokalstyre - vedtatt i LS sak 83/20 15.12.2020 Aina Iden Tveit m.fl.   her
2020/911 20210115 15.01.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/1066 20210115 15.01.2021 Internt notat uten oppfølging FNs bærekraftsmål - Fra globale mål til lokal handling - vedtatt i LS sak 83/20 15.12.2020 Aina Iden Tveit m.fl.   her
2017/1786 20210115 15.01.2021 Utgående brev Tiltaksplan - ***** ***** ***** *****   her
2021/18 20210115 15.01.2021 Utgående brev Oversendelse av informasjon til etablering av ny reserveelforsyning tilknyttet forsyningsområdet til Longyearbyen lokalstyre DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
2020/1147 20210115 15.01.2021 Utgående brev Anmodning om oversendelse av rapport: Anskaffelse - konsekvensutredning nytt deponi Asplan Viak AS   her
2019/355 20210115 15.01.2021 Utgående brev Kvartalsrapportering barnevern 4. kvartal 2020 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
2021/44 20210115 15.01.2021 Utgående brev Svar på henvendelse om mini-dokumentar laget av student om Longyearbyen videregående skole Amanda Pedersen Giske   her
2020/1147 20210115 15.01.2021 Utgående brev Spørsmål om design av nytt deponi: Anskaffelse - konsekvensutredning nytt deponi NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI   her
2018/187 20210115 15.01.2021 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 20.-25.1.2020 - ***** ***** *****   her
2019/355 20210115 15.01.2021 Utgående brev Tilsvar - Oppfølging etter rapportering 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2021/6 20210115 15.01.2021 Utgående brev Svar på generell søknad om stilling ved Longyearbyen lokalstyre sine barnehager Martine Tautra   her
2020/446 20210115 15.01.2021 Utgående brev D59 Referat dialogmøte 1/2021 delplan for felt BA6 Sjøskrenten Vest LPO - Kristin Bostrøm m.fl.   her
2016/1002 20210115 15.01.2021 Inngående brev Anmodning om oversendelse av bilder på skader og avslutning av sak - Kabelgrøft i Adventdalen Anleggsdrift AS   her
2016/1002 20210115 15.01.2021 Inngående brev E-poster: Skader på kabel - Kabelgrøft i Adventdalen Anleggsdrift AS   her
2016/1777 20210115 15.01.2021 Inngående brev Møtereferat fra prosjektmøte nummer 5 13.1.2021 - Teknisk plan Hotellneset Norconsult - Terje Skramstad   her
2019/625 20210115 15.01.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring - Innleid byggeleder - Anders Senneseth Vik Anders Senneseth Vik   her
2019/625 20210115 15.01.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring - Innleid byggeleder - Håvard Johannes Nielsen Håvard Johannes Nielsen   her
2019/777 20210115 15.01.2021 Inngående brev Påminnelse om vannmåler B2 for vanninntak: 22/660 Elvesletta - Teknisk plan for nye studentboliger Rørtek AS- Frank Langli   her
2021/55 20210115 15.01.2021 Inngående brev Svar på søknad om opprettelse av grunnleiepunkt - 12/1 Gustavdalen - Opprettelse av grunnleiepunkt for fritidsbolig SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD   her
2020/1147 20210115 15.01.2021 Inngående brev Tilbud - Konsekvensutredning for nytt deponi *****   her
2016/1777 20210115 15.01.2021 Inngående brev Underlag for prosjektmøter 28.9.2020 - Teknisk plan Hotellneset Norconsult - Terje Skramstad   her
2020/1152 20210115 15.01.2021 Inngående brev Spørsmål til konkurranse om arkitekt og rådgivende ingeniør-tjenester - Rammeavtale 2020 Lpo Arkitekter - Ingvild Sæbu Vatn   her
2020/233 20210115 15.01.2021 Internt notat uten oppfølging Informasjon til alle ansatte 15.1.2021 angående bruk av hjemmekontor - Tiltak mot koronasmitte   her
2020/812 20210114 14.01.2021 Utgående brev Bestilling av prisede endringslister EF-RIE-002, EF-RIE-005, EF-RIE-006, EF-RIE-009, EF-RIE-010 og EF-RIE-011 - 6116 Ny Miljøstasjon Consto Svalbard AS - Arne Bøe m.fl.   her
2021/42 20210114 14.01.2021 Saksframlegg/innstilling Prosjektinitiering: Overgang til nytt energisystem - beslutningspunkt 0   her
2016/1783 20210114 14.01.2021 Utgående brev Tjenestebevis *****   her
2021/49 20210114 14.01.2021 Inngående brev Rapportering av statistikk for bibliotek i videregående skole 2020 Nasjonalbiblioteket   her
2019/702 20210114 14.01.2021 Inngående brev Rapport etter rådgivning/veiledningsbesøk ved Longyearbyen skole - ***** ***** *****   her
2016/1196 20210114 14.01.2021 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-3, av behov for spesialundervisning etter § 5-1 - ***** ***** *****   her
2020/224 20210114 14.01.2021 Inngående brev Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19 (koronavirus) Helsedirektoratet   her
2021/53 20210114 14.01.2021 Inngående brev Høring - Ny barnelov BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET   her
2020/1145 20210114 14.01.2021 Inngående brev Tilbud - 6118 Brannvannsledning sentrum *****   her
2020/962 20210114 14.01.2021 Inngående brev Kopi: Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Delplan D60 Småbåthavna Avinor AS   her
2021/58 20210114 14.01.2021 Inngående brev Innhenting av terminkarakter (H1) for avgangselever skoleåret 2020-2021 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
2021/54 20210114 14.01.2021 Inngående brev Statistikk over elektriske anlegg pr. 1.1.2021 - Svarfrist 15.2.2021 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
2018/1126 20210114 14.01.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale *****   her
2020/803 20210114 14.01.2021 Inngående brev Spørsmål om salg av alkoholholdige drikkevarer sammen med takeaway mat - Nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol fra 4.1.2021 Steakers Svalbard AS (Kroa)   her
2020/1147 20210114 14.01.2021 Inngående brev Spørsmål om design av nytt deponi: Anskaffelse - konsekvensutredning nytt deponi NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI   her
2021/20 20210114 14.01.2021 Inngående brev Grunneiers tillatelse til gjennomføring av utekino på Hiorthamn NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET   her
2018/73 20210114 14.01.2021 Inngående brev Kopi: Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Delplan D57 Sjøområdet sør Avinor AS   her
2021/52 20210114 14.01.2021 Inngående brev TONO-rapportering: Billettinntekter kino 2020 - Svarfrist 31.1.2021 TONO SA   her
2018/595 20210114 14.01.2021 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 25.1.2021 - ***** ***** ***** *****   her
2020/1045 20210114 14.01.2021 Saksframlegg/innstilling Avtale om leveranse av tendertjeneste - Longyearbyen havn   her
2021/51 20210114 14.01.2021 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget i Polarflokken barnehage 20.1.2021 Medlemmer og varamedlemmer i Samarbeidsutvalget   her
2021/46 20210113 13.01.2021 Internt notat uten oppfølging Vitnemål, attester og tjenestebevis - ***** ***** *****   her
2020/580 20210113 13.01.2021 Inngående brev Høringsuttalelse fra Visit Svalbard AS til forslag til skjenkebestemmelser 2020-2024 VISIT SVALBARD AS   her
2021/46 20210113 13.01.2021 Internt notat uten oppfølging Bekreftelse for mottatt politiattest jf ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/44 20210113 13.01.2021 Utgående brev Svar på henvendelse om samarbeid mellom Longyearbyen skole og Riga Commercial School Elīna Dzērve   her
2021/6 20210113 13.01.2021 Utgående brev Application: Svar på generell søknad om stilling ved Longyearbyen lokalstyre Guro Alejandro Negrete Reveles   her
2020/1147 20210113 13.01.2021 Utgående brev Svar på anmodning om oversendelse av alle innkommende spørsmål: Anskaffelse - konsekvensutredning for nytt deponi Norconsult AS   her
2020/1147 20210113 13.01.2021 Utgående brev Spørsmål til løsning for organisk avfall: Anskaffelse - konsekvensutredning nytt deponi NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI   her
2020/1155 20210113 13.01.2021 Inngående brev Avløpsutslipp - nanoplastikk og nanopartikler - Wastewater effluent - nanoplastics, nanocarriers Niva - Ian Allan   her
2020/1155 20210113 13.01.2021 Inngående brev Avløpsutslipp - nanoplastikk og nanopartikler - Wastewater effluent - nanoplastics, nanocarriers Niva - Ian Allan   her
2020/1155 20210113 13.01.2021 Inngående brev Avløpsutslipp - nanoplastikk og nanopartikler - JPI Nano-Carrier project: first stakeholder meeting. Wastewater effluent - nanoplastics, nanocarriers Niva - Ian Allan   her
2021/39 20210113 13.01.2021 Inngående brev Høring - Endringer i byggteknisk forskrift om ladeklare bygg JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET   her
2021/6 20210113 13.01.2021 Inngående brev Generell søknad om stilling ved Longyearbyen lokalstyre Guro Alejandro Negrete Reveles   her
2020/1117 20210113 13.01.2021 Inngående brev Spørsmål til tilbud nummer 2 - Revidert tilbud på havnebåt 15x5 meter med katamaranskrog - Lextor Marin AS Haavind - Peter L. Brechan / Haavind   her
2019/902 20210113 13.01.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale *****   her
2021/46 20210113 13.01.2021 Inngående brev Signert kontaktavtale, personopplysninger og taushetserklæring *****   her
2020/1147 20210113 13.01.2021 Inngående brev Anmodning om oversendelse av rapport: Anskaffelse - konsekvensutredning nytt deponi Asplan Viak AS   her
2020/1147 20210113 13.01.2021 Inngående brev Anmodning om oversendelse av alle innkommende spørsmål: Anskaffelse - konsekvensutredning for nytt deponi Norconsult AS   her
2020/1117 20210113 13.01.2021 Inngående brev Tilbud nummer 2 fra Lextor Marin AS - Revidert tilbud på havnebåt 15x5 meter med katamaranskrog Haavind - Peter L. Brechan / Haavind   her
2021/45 20210113 13.01.2021 Inngående brev Høring - Samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenesten Utdanningsdirektoratet   her
2021/34 20210113 13.01.2021 Inngående brev 22/527/14 Grave- boremelding - Peling for hytte LNS SPITSBERGEN AS   her
2021/48 20210113 13.01.2021 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021 på Svalbard - Søknadsfrist 25.2.2021 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
2021/44 20210113 13.01.2021 Inngående brev Ytterligere opplysninger - Samarbeid mellom Longyearbyen skole og Riga Commercial Elīna Dzērve   her
2021/47 20210113 13.01.2021 Inngående brev Signert midlertidig avtale mellom Longyearbyen lokalstyre og Svalbard Turn om leie av Svalbardhallen fra 15.11.2020 SVALBARD TURN IDRETTSLAG   her
2021/46 20210113 13.01.2021 Internt notat uten oppfølging Introduksjon til ny vikar - ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/1 20210112 12.01.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/15 Løpenr: 143/2021 Dokument tittel: Forslag til innhold i støttebrev til prosjektet "Longyearbyen - en grønn pilot i Arktis" Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker   her
2021/1 20210112 12.01.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/942 Løpenr: 13080/2020 Dokument tittel: Tilbudsforespørsel: Håndtering av dyrekadavre - Etablering av krematorieovn for dyr Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker   her
2021/1 20210112 12.01.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/942 Løpenr: 13081/2020 Dokument tittel: Tilbudsforespørsel: Håndtering av dyrekadavre - Etablering av krematorieovn for dyr Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker   her
2021/1 20210112 12.01.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2096 Løpenr: 105/2021 Dokument tittel: Rapport fra Skred AS 20.9.2019: Vurdering av skredfare og eksisterende faresoner: Polarflokken - Nyeste vurdering av skredfare Vannledningsdalen Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker   her
2021/1 20210112 12.01.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/189 Løpenr: 10235/2020 Dokument tittel: Skredkamera montert på pumpehus PA01 - Overvåking snøforhold på Platåberget over Nybyen Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker   her
2020/1215 20210112 12.01.2021 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/1215 20210112 12.01.2021 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/1217 20210112 12.01.2021 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/1217 20210112 12.01.2021 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/1217 20210112 12.01.2021 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/1215 20210112 12.01.2021 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2020/1215 20210112 12.01.2021 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/543 20210112 12.01.2021 Inngående brev Forvaltningsplan for Statsbyggs kulturhistoriske eiendommer på Svalbard - høringsutkast STATSBYGG   her
2020/29 20210112 12.01.2021 Inngående brev SFO - Oppsigelse av plass - ***** ***** ***** *****   her
2020/1147 20210112 12.01.2021 Inngående brev Spørsmål til løsning for organisk avfall: Anskaffelse - konsekvensutredning nytt deponi NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI   her
2019/1035 20210112 12.01.2021 Inngående brev Kopi: Ferdigattest - 22/12 Vei 222.07 - Riving av bygg Enhet for plan og utvikling   her
2019/884 20210112 12.01.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt informasjon og avslutning av behandling - Søknad om påbygg mottaksbygg Bykaia Sysselmannen på Svalbard   her
2020/1215 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/23 20210112 12.01.2021 Inngående brev Signert leiekontrakt Svalbardhallen av spinningrom i perioden 1.1-31.12.2021 SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD   her
2019/724 20210112 12.01.2021 Inngående brev Kopi: Ferdigattest - 22/16 Vei 222.05 - Riving av bygg Enhet for plan og utvikling   her
2021/23 20210112 12.01.2021 Inngående brev Signert leiekontrakt Svalbardhallen av idrettshallen i perioden 1.1-31.12.2021 SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD   her
2020/1147 20210112 12.01.2021 Inngående brev Spørsmål til konkurransegrunnlag: Anskaffelse - konsekvensutredning nytt deponi Norges Geotekniske Institutt (NGI)   her
2019/29 20210112 12.01.2021 Internt notat uten oppfølging Notat fra midlertidig rapport 24.7.2019: Vannprøver 23.7.2019 - Intestinale enterokokker på vannprøven fra Coal Miner's Cabin Petter Silden jahre m.fl.   her
2020/1217 20210112 12.01.2021 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste IKT- konsulent   her
2020/1147 20210112 12.01.2021 Internt notat uten oppfølging Alle innkomne spørsmål med svar - Anskaffelse - konsekvensutredning for nytt deponi   her
2020/1215 20210112 12.01.2021 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste Barnevernskonsulent/Pedagogisk psykologisk rådgiver   her
2020/1217 20210112 12.01.2021 Internt notat uten oppfølging Offentlig søkerliste IKT- konsulent   her
2020/233 20210112 12.01.2021 Internt notat uten oppfølging Informasjon og beslutning fra administrasjonssjefen pr 8.1.2021 - Tiltak mot koronasmitte   her