eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1 20200804 04.08.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Vaskeritjenester Industrienergi - Charlotte Dyrkorn   her
2020/796 20200804 04.08.2020 Inngående brev Spørsmål til begrenset tilbudsforespørsel - Ny backup løsning IKT ATEA AS   her
2020/44 20200804 04.08.2020 Inngående brev Innskriving av elev 1. trinn skoleåret 2020-2021 - ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/693 20200804 04.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på barnehageplass 2020-2021 - ***** ***** ***** *****   her
2020/29 20200804 04.08.2020 Inngående brev SFO - Søknad om plass i skolefritidsordningen - ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/75 20200804 04.08.2020 Inngående brev Purring: Undersøkelse om utførte og planlagte investeringer (RA-1601) 3. kvartal 2020 - Svarfrist 30.7.2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ   her
2016/1460 20200804 04.08.2020 Inngående brev Kopi: Følgebrev til pedagogisk rapport - ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/903 20200804 04.08.2020 Inngående brev Signert avtale mellom Longyearbyen lokalstyre og Veidekke Industri AS om levering og legging av asfalt og bestilling av kaiplass RAMBØLL NORGE AS   her
2018/932 20200803 03.08.2020 Utgående brev Megleropplysninger for Vei 238 21, 22/87/0/6 Eiendomsmegler 1 Nord-Norge   her
2020/780 20200803 03.08.2020 Utgående brev 6134 Skifte fjernvarmerør på Skjæringa - bestilling av prosjekt- og byggeledelse fra Rambøll RAMBØLL NORGE AS AVD TØNSBERG   her
2020/152 20200803 03.08.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om kjøp av alkohol til lukket arrangement i Gruve 3 SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD   her
2017/1998 20200803 03.08.2020 Utgående brev Attest - saksbehandler for tilskuddsordning i forbindelse med Covid-19 våren 2020 - ***** ***** *****   her
2020/799 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om forbud om ilandsstigning av passasjerer og mannskap fra skipet SY Valiente Skipet SY Valiente - Audun Gjøstein   her
2020/117 20200803 03.08.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024   her
2020/611 20200803 03.08.2020 Utgående brev Oversendelse av avtale for signering - Omlegging strømforsyning til Sverdrupbyen LNS SPITSBERGEN AS   her
2019/513 20200803 03.08.2020 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 236.23 Guro Holvik Evjen   her
2020/780 20200803 03.08.2020 Internt notat uten oppfølging Signert avtale mellom Longyearbyen lokalstyre og Assemblin AS - Utskifting av distribusjonsnettet for fjernvarme på Skjæringa   her
2016/1689 20200803 03.08.2020 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 222.07.08 Charles Jacobsen   her
2020/61 20200803 03.08.2020 Internt notat uten oppfølging Gågata Morten Dyrstad   her
2020/782 20200803 03.08.2020 Inngående brev Fangvoll Lia - forhåndsmelding av arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid Nve - Stian Bue Kanstad   her
2020/780 20200803 03.08.2020 Utgående brev Oversending av signert avtale mellom Longyear Energiverk og Assemblin AS - Utskifting av distribusjonsnettet for fjernvarme på Skjæringa ASSEMBLIN AS AVD SPITSBERGEN   her
2020/798 20200803 03.08.2020 Utgående brev Utestående krav kommunale gebyrer Vei 238.53A Helga Bårdsdatter Kristiansen   her
2020/797 20200803 03.08.2020 Internt notat Vurdering av plan for å lede vann fra Gruve 7 Morten Dyrstad   her
2020/796 20200803 03.08.2020 Utgående brev Ny backup løsning IKT - Begrenset tilbudsforespørsel Rewired m.fl.   her
2020/611 20200803 03.08.2020 Inngående brev Signert avtale mellom Longyearbyen lokalstyre og LNS Spitsbergen AS - Omlegging strømforsyning til Sverdrupbyen LNS SPITSBERGEN AS   her
2020/797 20200803 03.08.2020 Internt notat uten oppfølging Plan for å lede vann ut fra Gruve 7 Jørn Svanborg   her
2020/715 20200803 03.08.2020 Inngående brev Kopi: Svar på spørsmål til montasje av AMS-målere - 6119 Utskifting til smarte strømmålere Hariko AS   her
2020/743 20200803 03.08.2020 Utgående brev Møtereferat driftsmøte FDV fjernvarme med Assemblin ASSEMBLIN AS AVD SPITSBERGEN   her
2020/117 20200803 03.08.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av meddommere til Nord-Troms tingrett for perioden 1.1.2021-31.12.2024   her
2019/634 20200731 31.07.2020 Inngående brev Innspill fra Avinor AS til offentlig ettersyn: Delplan D44 for Todalen hytteområde Avinor AS   her
2020/611 20200731 31.07.2020 Inngående brev E-poster: Prisreduksjon på post 2.14, 2.15 og 2.16 og oppjustering av pris for post 4.1 - Omlegging strømforsyning til Sverdrupbyen RAMBØLL NORGE AS   her
2020/44 20200731 31.07.2020 Inngående brev Innskriving av elev 6. trinn skoleåret 2020-2021 - ***** ***** ***** *****   her
2020/756 20200731 31.07.2020 Inngående brev Difi avtale - Anskaffelse elev-Pcer Advania Norge AS   her
2020/618 20200731 31.07.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste for hundegårder i Bolterdalen felt HG8 Geofield AS   her
2020/75 20200731 31.07.2020 Inngående brev Undersøkelse produksjonsindeks industri og omsetningsstatistikk industri juli 2020 - Svarfrist 14.8.2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ   her
2019/487 20200731 31.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass - ***** ***** ***** *****   her
2020/611 20200731 31.07.2020 Inngående brev Prisreduksjon på post 2.14, 2.15 og 2.16 og oppjustering av pris for post 4.1 - Omlegging strømforsyning til Sverdrupbyen LNS SPITSBERGEN AS   her
2018/971 20200731 31.07.2020 Inngående brev Supplerende tilskuddsbrev nummer 3 2020 - Kompensasjon for inntektstap og tilskuddsordninger - Korona 2020 Justis- og beredskapsdepartementet   her
2020/48 20200731 31.07.2020 Inngående brev Prøve ID 2020-3214 analyseperiode 21.-31.7.2020 - Avløp Toslab - Kjemilab   her
2017/1357 20200731 31.07.2020 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 221.20 Tone Løvberg   her
2019/487 20200731 31.07.2020 Utgående brev Bekreftelse mottatt oppsigelse av barnehageplass - ***** ***** ***** *****   her
2020/56 20200730 30.07.2020 Inngående brev Korkpengeutbetaling Smak Svalbard - kontonummer hegiske@gmail.com   her
2020/39 20200730 30.07.2020 Inngående brev Spørsmål om næringsvirksomhet - Tunisisk restaurant i Longyearbyen Ivan Akinfiev   her
2016/990 20200730 30.07.2020 Inngående brev Revisorattestasjon barnevern for 2. kvartal 2020 Longyearbyen lokalstyre Komrevnord - Doris Gressmyr   her
2020/756 20200730 30.07.2020 Utgående brev Etterlyser svar: Spørsmål til valg av leverandør: Anskaffelse elev-Pcer - Advania Advania Norge AS m.fl.   her
2020/794 20200730 30.07.2020 Utgående brev 22/156 Vei 306.04A og Vei 306.04B - Søknad om reseksjonering- Etterspør ytterligere dokumentasjon DERESE KONSULENT SVERRE GRINDHEIM   her
2020/715 20200730 30.07.2020 Inngående brev Kopi: Spørsmål til montasje av AMS-målere - 6119 Utskifting til smarte strømmålere Bratseth AS   her
2020/152 20200730 30.07.2020 Inngående brev Søknad om kjøp av alkohol til lukket arrangement - Gruve 3 - Bursdagsfest 24.10.2020 Guro Rise   her
2017/1901 20200729 29.07.2020 Utgående brev Etterskanning: Midlertidig kontrakt mellom Longyearbyen lokalstyre og Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS - Leveranse av kull til Longyear energiverk 1.3.2019 til senest 1.9.2019 STORE NORSKE SPITSBERGEN GRUBEKOMPANI AS   her
2020/734 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/556 20200729 29.07.2020 Saksframlegg/innstilling Tilsettingsvedtak - Rekrutteringssak Jurist   her
2020/734 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/29 20200729 29.07.2020 Inngående brev SFO - Oppsigelse av plass - ***** ***** *****   her
2020/795 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak: Ett-trinns søknadsbehandling - 22/43 Vei 309.07 - Riving av bolig NORSK SANERINGSSERVICE AS   her
2019/411 20200728 28.07.2020 Inngående brev Svar på henvendelse vedrørende tilstandsrapport om Longyear energiverk Justis- og beredskapsdepartementet   her
2019/440 20200728 28.07.2020 Inngående brev E-poster: Oppsigelse av barnehageplass ***** ***** ***** *****   her
2020/24 20200728 28.07.2020 Inngående brev Generell søknad om stilling ved Longyearbyen lokalstyre Ruslan Fayzrakhmanov   her
2020/24 20200728 28.07.2020 Utgående brev Application: Generell søknad om stilling ved Longyearbyen lokalstyre Ruslan Fayzrakhmanov   her
2019/411 20200728 28.07.2020 Inngående brev Kopi: Svar på henvendelse om informasjon om tilstandsvurdering av Longyear energiverk Justis- og beredskapsdepartementet   her
2020/751 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2017/277 20200727 27.07.2020 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 219.02A Liv Engan   her
2017/277 20200727 27.07.2020 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 219.02A Joachim Karlsen   her
2019/1040 20200727 27.07.2020 Inngående brev Ytterlige informasjon til søknad om utvidelse av gnr/bnr 22/532 - fradeling og sammenføyning Ole Reistad   her
2020/1 20200724 24.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/247 Løpenr: 9400/2020 Dokument tittel: Høringssvar: Tidsavgrenset tilskuddsordning for hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2020/1 20200724 24.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/785 Løpenr: 9405/2020 Dokument tittel: Lekkasje nedenfor Svalbard kirke og innspill til fossil utenfor Longyearbyen folkebibliotek Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2020/1 20200724 24.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/786 Løpenr: 9406/2020 Dokument tittel: Henvendelse til enhetsleder plan og utvikling - Besøk av finske ingeniører og arkitekter med omvisning Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2020/1 20200724 24.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/787 Løpenr: 9407/2020 Dokument tittel: Kopi: Svar på søknad om innsamling av fjellsyreblader og mose til bruk på Huset Restaurant Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2020/1 20200724 24.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/139 Løpenr: 9399/2020 Dokument tittel: Invitasjon til lokalstyreleder - Virtual Island Summit Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2020/780 20200724 24.07.2020 Utgående brev Signert avtale mellom Longyearbyen lokalstyre og LNS Spitsbergen AS: 6134 - Grunnarbeider på Skjæringa LNS SPITSBERGEN AS   her
2020/42 20200724 24.07.2020 Inngående brev Kopi: Avgjørelse i klagesak - Avslag på innsynsbegjæring Sysselmannen på Svalbard   her
2020/611 20200724 24.07.2020 Inngående brev Referat fra avklarings/kontraktsmøte 22.7.2020 - Trafo Sverdrupbyen RAMBØLL NORGE AS   her
2020/44 20200723 23.07.2020 Inngående brev Innskriving av elev 2. trinn skoleåret 2020-2021 - ***** ***** *****   her
2020/792 20200723 23.07.2020 Inngående brev Etterskanning: Tilbud - Serviceavtale for leveranse og drift av PCKasse Total FUNN AS AVD SVALBARD   her
2020/792 20200723 23.07.2020 Inngående brev Etterskanning: Bruksrettsavtale for PCKasse - Lisensnummer 5130 - Galleri Svalbard PCK AS   her
2020/780 20200723 23.07.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse 883695: 6134 - Skifte fjernvarmerør på Skjæringa prosjektering og utførelse POWERPIPE AS   her
2018/932 20200723 23.07.2020 Inngående brev Etterlyser svar: Innhenting av eiendomsopplysninger: Fritidsbolig - 24/1/44/0 EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS   her
2020/780 20200723 23.07.2020 Inngående brev E-poster: Tilbud - 6134 - Skifte fjernvarmerør på Skjæringa prosjektering og utførelse POWERPIPE AS   her
2019/557 20200723 23.07.2020 Inngående brev Kopi: Vedtak om dispensasjon for tiltak i automatisk fredet kulturminnelokalitet med sikringssone - Jf. svalbardmiljøloven § 44 første ledd - Refundamentering av 22/44 Vei 303.05 Svalbard kirke Riksantikvaren   her
2020/793 20200723 23.07.2020 Internt notat uten oppfølging Etterskanning: Medarbeiderundersøkelsen høsten 2011   her
2020/780 20200723 23.07.2020 Inngående brev E-poster og avtale mellom Longyearbyen lokalstyre og LNS Spitsbergen AS: 6134 - Grunnarbeider på Skjæringa LNS SPITSBERGEN AS   her
2020/756 20200723 23.07.2020 Inngående brev Etterlyser svar: Spørsmål til valg av leverandør: Anskaffelse elev-Pcer - Advania Advania Norge AS   her
2020/734 20200723 23.07.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/792 20200723 23.07.2020 Inngående brev Etterskanning: Signert avtale mellom Longyearbyen lokalstyre og Funn Svalbard AS - Serviceavtale for leveranse og drift av PCKasse Total FUNN AS AVD SVALBARD   her
2020/751 20200722 22.07.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/791 20200722 22.07.2020 Internt notat uten oppfølging Signert stillingsbeskrivelse - ***** ***** *****   her
2016/990 20200721 21.07.2020 Utgående brev Refusjon barnevernutgifter for 2.kvartal 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2019/49 20200721 21.07.2020 Inngående brev Kopi: Høring av forslag til utredningsprogram for Svalbard satelittstasjon (SvalSat) på Platåberget Sysselmannen på Svalbard   her
2020/186 20200721 21.07.2020 Internt notat uten oppfølging Møtererferat: Kontraktsforhandlinger 26.6.2020 - Tjenesteutsetting drift og vedlikehold VVA   her
2019/221 20200721 21.07.2020 Utgående brev Tilbud - Fast stilling som Driftsingeniør *****   her
2020/710 20200721 21.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om BYA for areal N3 og om krav til bygging på tomta 22/490 - tidligere korrespondanse i saken RAMBØLL NORGE AS   her
2020/565 20200721 21.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak 22/1 Lia -Permanente sikringstiltak - Fangvoll NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD   her
2018/1082 20200721 21.07.2020 Utgående brev Endret stillingsinnhold og og ansvar *****   her
2019/796 20200721 21.07.2020 Inngående brev Spørsmål til oppmåling av tomt - 22/531/2 Bolterdalen Marcos Porcires   her
2020/1 20200720 20.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/404 Løpenr: 4135/2019 Dokument tittel: Klage på scooterparkering ved Vei 238 Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2020/1 20200720 20.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1522 Løpenr: 9254/2020 Dokument tittel: Søknad om skjenkebevilling Coop Svalbard AS, Svalbardkiosken - Svalbard lufthavn Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2020/1 20200720 20.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1044 Løpenr: 7052/2017 Dokument tittel: Forespørsel om veiledning i byggesaksforskriften - 22/1 Platåberget - Anleggelse av steinlagt sherpasti Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2020/1 20200720 20.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/589 Løpenr: 7520/2020 Dokument tittel: Høring - Områdemodell for gågata mm. Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2020/1 20200720 20.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/139 Løpenr: 9337/2020 Dokument tittel: Etterlyser svar: Politisk bistand til veterinærmedisinsk hjelp Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2020/247 20200720 20.07.2020 Utgående brev Høringssvar: Tidsavgrenset tilskuddsordning for hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET   her
2020/785 20200720 20.07.2020 Inngående brev Lekkasje nedenfor Svalbard kirke og innspill til fossil utenfor Longyearbyen folkebibliotek Karina Persson   her