eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/1939 20190521 21.05.2019 Inngående brev Kapasitetsvurdering avløpsmodell Cowi - Anja Wingstedt   her
2019/4 20190521 21.05.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/702 Løpenr: 4187/2019 Dokument tittel: Oversendelse for behandling hos Sysselmannen - 22/280 - Nytt administrasjonsbygg for Telenor Svalbardposten - journalist2   her
2017/1783 20190521 21.05.2019 Inngående brev Delplan 041 - Plankartet Atpa - Christian Falch Kjellsen   her
2017/1783 20190521 21.05.2019 Inngående brev Delplan Samskipnaden Atpa - Christian Falch Kjellsen   her
2017/1783 20190521 21.05.2019 Inngående brev Delplan 041 - Endelig planmateriale til vedtak sending 1/2 Atpa - Christian Falch Kjellsen   her
2017/1783 20190521 21.05.2019 Inngående brev K-not-004 - Klimaendringer overvann.pdf Atpa - Monalf Figenschau   her
2017/1783 20190521 21.05.2019 Inngående brev Siste justeringer - Delplan 041 Atpa - Christian Falch Kjellsen   her
2017/1783 20190521 21.05.2019 Inngående brev Delplan D41 ELVESLETTA BFN5 - gjennomgang av merknader - referat fra møtet Atpa - Monalf Figenschau   her
2017/1783 20190521 21.05.2019 Inngående brev Endringer delplan D41 Atpa - Christian Falch Kjellsen   her
2017/1783 20190521 21.05.2019 Inngående brev Endringer delplan D41 Samskipnaden - Tove Trondsen   her
2017/1783 20190521 21.05.2019 Inngående brev Delplan 041 - Endelig planmateriale til vedtak sending 1/2 Atpa - Christian Falch Kjellsen   her
2017/1783 20190521 21.05.2019 Inngående brev Delplan 041 - Endelig planmateriale til vedtak sending 2/2 Atpa - Christian Falch Kjellsen   her
2017/1783 20190521 21.05.2019 Inngående brev Vedtatt delplan D41 Atpa - Christian Falch Kjellsen   her
2019/400 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2019/50 20190521 21.05.2019 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 21.5.2019: Grønn i alle perioder Skred - Hans G. Grue   her
2019/200 20190521 21.05.2019 Inngående brev Kopi: Avslag på søknad om forlengelse av frist for skyting av seismikk i Adventdalen - UNIS - RiS-ID SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD   her
2019/453 20190521 21.05.2019 Inngående brev Kopi: Tillatelse til Longyearbyen feltbiologiske forening til ringmerking av fugler ved Adventfjorden og Adventdalen Sysselmannen på Svalbard   her
2017/1783 20190521 21.05.2019 Utgående brev Fremdrift delplan D41 - utsatt behandling. Aarstiderne - Haraldset, Kristian m.fl.   her
2019/147 20190521 21.05.2019 Inngående brev Hundeløp i helga Sysselmannen - Irene Welle   her
2017/1783 20190521 21.05.2019 Utgående brev Endringer delplan D41 Atpa - Christian Falch Kjellsen   her
2019/445 20190521 21.05.2019 Inngående brev Tillatelse til graving i forurenset grunn: Område B4 Bykaia - Oppføring av verksted/lager SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD   her
2017/1783 20190521 21.05.2019 Utgående brev Angående spørsmål om ekstra møte i TU - delplan D41 Atpa - Monalf Figenschau   her
2017/1783 20190521 21.05.2019 Utgående brev Delplan D41 - Elvesletta Olsen Ingerø, Kjersti m.fl.   her
2017/1783 20190521 21.05.2019 Utgående brev Delplan D41 Elvesletta. Videre fremdrift. Atpa - Monalf Figenschau m.fl.   her
2019/454 20190521 21.05.2019 Inngående brev Svar fra søker - Tar plassen ***** ***** ***** *****   her
2019/455 20190521 21.05.2019 Inngående brev Svar fra søker - Tar plassen vedlagt helseerklæring - ***** ***** *****   her
2016/981 20190521 21.05.2019 Internt notat uten oppfølging Møtereferat: Programfag og fordeling av belastning på Vg2 og Vg3 - ***** ***** *****   her
2016/1605 20190521 21.05.2019 Internt notat uten oppfølging Signert avtale om fri ved deltakelse i redningsoppdrag for Røde Kors Hjelpekorps - ***** ***** *****   her
2019/460 20190521 21.05.2019 Inngående brev Vedtak om opprettelse av grunnleiepunkt for fritidsbolig - 1/1 Diabasodden SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD   her
2019/399 20190521 21.05.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/202 20190521 21.05.2019 Inngående brev SFO - påmelding til feriedager sommer 2019 - Tov Snaprud Morten Snaprud   her
2017/2095 20190521 21.05.2019 Utgående brev Referat dialogmøte med Sysselmannen til forslag til Delplan D43 Foxdalen hytteområde Sysselmannen - Anne Silje Berg   her
2017/1783 20190521 21.05.2019 Inngående brev Leie av grunn - oversendelse av tinglyst grunnleieavtale for Samskipnaden Samskipnaden - Hans Petter Kvaal   her
2019/88 20190521 21.05.2019 Inngående brev Kontrollutvalgssak 06/19 - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport: Overløp Isdammen K-SEKRETARIATET IKS   her
2019/459 20190521 21.05.2019 Inngående brev Vedtak om opprettelse av grunnleiepunkt for fritidsbolig - 24/1 Deltaneset SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD   her
2019/399 20190521 21.05.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/399 20190521 21.05.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/399 20190521 21.05.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/202 20190521 21.05.2019 Inngående brev SFO - påmelding til feriedager sommer 2019 - Emil Johnsen Tina Dahl   her
2018/897 20190521 21.05.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning 14.-21.6.2019  - søknad - ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/202 20190521 21.05.2019 Inngående brev SFO - påmelding til feriedager sommer 2019 - Samantha Aspen Borsch Magdalena   her
2018/285 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:HATIMX ***** ***** ***** *****   her
2018/285 20190521 21.05.2019 Utgående brev Bekreftelse mottatt søknad om barnehageplass ***** ***** ***** *****   her
2019/399 20190521 21.05.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/399 20190521 21.05.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/399 20190521 21.05.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/399 20190521 21.05.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2018/1197 20190521 21.05.2019 Inngående brev Standardrapport svarfordeling ungdomsskole og videregående skole - Ungdataundersøkelse 2019 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF KORUS-NORD   her
2018/989 20190521 21.05.2019 Inngående brev Vedtak om eierskifte ZN 12474 - Lastebil STATENS VEGVESEN   her
2019/456 20190521 21.05.2019 Inngående brev Svar fra søker - Tar plassen vedlagt helseerklæring - ***** ***** *****   her
2017/1783 20190521 21.05.2019 Inngående brev 2017/1783-100 Delplan D41 Elvesletta BFN5 - gjennomgang av merknader Atpa - Monalf Figenschau   her
2019/202 20190521 21.05.2019 Inngående brev SFO - påmelding til feriedager sommer 2019 - Liam Aspen Magdalena Borsch   her
2019/202 20190521 21.05.2019 Inngående brev SFO - påmelding til feriedager sommer 2019 - Samantha Aspen Borsch Magdalena   her
2019/202 20190521 21.05.2019 Inngående brev SFO - påmelding til feriedager sommer 2019 - Tyri Borgen Snaprud Morten Snaprud   her
2018/1097 20190521 21.05.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av korkpenger 2018 - Svalbard kirkes speidergruppe Svalbard kirkes speidergruppe   her
2019/399 20190521 21.05.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/399 20190521 21.05.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/203 20190520 20.05.2019 Inngående brev Etterlyser svar: Søknad til Næringsfondet - Arctic Workshop Arctic Workshop - Lene Jeanette Dyngeland   her
2019/415 20190520 20.05.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning og kjøp av alkohol - Svalbard Catering - Arrangement på K-sat 14.6.2019 Sysselmannen på Svalbard   her
2019/50 20190520 20.05.2019 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 2019-05-20: Grønn i alle perioder Skred - Sondre Lunde   her
2019/50 20190520 20.05.2019 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 2019-05-19: Grønn i alle perioder Skred - Sondre Lunde   her
2019/50 20190520 20.05.2019 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 2019-05-18: Grønn i alle perioder Skred - Sondre Lunde   her
2019/50 20190520 20.05.2019 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 2019-05-17: Grønn i alle perioder Skred - Sondre Lunde   her
2019/50 20190520 20.05.2019 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 2019-05-16: Grønn i alle perioder Skred - Sondre Lunde   her
2019/451 20190520 20.05.2019 Inngående brev Høring om krav til kompetanse for lærere i grunnopplæringen - §14-1 og § 14-10. Frist 28.6.2019 Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2019/4 20190520 20.05.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/371 Løpenr: 4538/2019 Dokument tittel: Deponi Adventdalen - støttefylling Svalbardposten - journalist2   her
2019/447 20190520 20.05.2019 Inngående brev Svar fra søker - Tar plassen vedlagt helseerklæring - ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/202 20190520 20.05.2019 Inngående brev SFO - påmelding til feriedager sommer 2019 - Elias Leithe Hege Leithe   her
2018/841 20190520 20.05.2019 Utgående brev Fakturering av timer pr mars - prosjekt 6096 Infrastruktur Gruvedalen Statsbygg - Eriksen, Tove   her
2019/311 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Møtereferat - Arbeidsmøte 26.4.2019 - Ordning av eldre arkiv Mats Vadum Wilmann m.fl.   her
2019/42 20190520 20.05.2019 Utgående brev Lokalstyrevalget 2019 - Underretning til kandidater på Fremskrittspartiets listeforslag Jørn Dybdahl m.fl.   her
2019/42 20190520 20.05.2019 Utgående brev Lokalstyrevalget 2019 - Underretning til kandidater på Høyres listeforslag Stein-Ove skilbrei Johannessen m.fl.   her
2017/1783 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Delplan for felt B/N/F5 - Samskipnaden (PlanID: D41). Vedtak av plan.   her
2016/1424 20190520 20.05.2019 Utgående brev Bekreftelse mottatt oppsigelse barnehageplass *****   her
2016/1440 20190520 20.05.2019 Utgående brev Bekreftelse mottatt oppsigelse barnehageplass *****   her
2019/9 20190520 20.05.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fagmøte Ung i Longyearbyen Anne Jahre m.fl.   her
2019/4 20190520 20.05.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/268 Løpenr: 4432/2019 Dokument tittel: Sladdet tilbud - 6042 Ny Miljøstasjon i Longyearbyen Svalbardposten - journalist2   her
2019/450 20190520 20.05.2019 Inngående brev Svar fra søker - Tar plassen vedlagt helseerklæring  ***** ***** ***** *****   her
2017/1907 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på bruk av Sukkertoppen TLS Data Holt Hancock   her
2019/42 20190520 20.05.2019 Utgående brev Lokalstyrevalget 2019 - Underretning til kandidater på Arbeiderpartiets listeforslag Arild Olsen m.fl.   her
2018/902 20190520 20.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse *****   her
2018/151 20190520 20.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse *****   her
2018/989 20190520 20.05.2019 Utgående brev Signert serviceavtale - Volvo maskinnummer L90H Volvo Norge AS - Gulstad Jorgen   her
2019/6 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på generell søknad om stilling ved Longyearbyen lokalstyre Christoffer Sørensen   her
2018/752 20190520 20.05.2019 Utgående brev Endelig avtale -  Vedrørende levering av avfall i Longyearbyen  Akershus bygg og rehabilitering   her
2019/1 20190520 20.05.2019 Inngående brev SFO - Søknad om plass skoleåret 2019-2010 - Lilith Kuckero Lilith Kuckero   her
2016/1359 20190520 20.05.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning 27.5.2019 - søknad - ***** ***** *****   her
2019/103 20190520 20.05.2019 Inngående brev Innskriving av elev 1. trinn skoleåret 2019-2020 - ***** ***** *****   her
2018/1097 20190520 20.05.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av korkpenger 2018 - UKM 2019 Ung i Longyearbyen   her
2019/1 20190520 20.05.2019 Inngående brev SFO - Søknad om plass skoleåret 2019-2020 - Josef Zarsky Zdenka Sokolickova   her
2017/1783 20190520 20.05.2019 Utgående brev Vedtatt plan. Delplan for felt B/F/N5 - Samskipnaden (deplan D41). Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS m.fl.   her
2019/400 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2016/1424 20190520 20.05.2019 Utgående brev Oppsigelse av barnehageplass *****   her
2018/567 20190520 20.05.2019 Inngående brev Begjæring om innsyn: Sak: 2018/567 Løpenr: 4458/2019 Dokument tittel: Orientering om videre saksgang og forventet saksbehandlingstid i klagesak om skoletilbud for ***** ***** Svalbardposten - journalist2   her
2019/4 20190520 20.05.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2095 Løpenr: 4436/2019 Dokument tittel: Innspill fra Visit Svalbard - Delplan D46 Bjørndalen og Vestpynten hytteområde uttalelse Svalbardposten - journalist2   her
2018/567 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn: Sak: 2018/567  Dokument tittel: Orientering om videre saksgang og forventet saksbehandlingstid i klagesak om skoletilbud for ***** ***** Svalbardposten - journalist2   her
2019/283 20190520 20.05.2019 Inngående brev Svar fra søker - Tar ikke plassen ***** ***** *****   her
2019/449 20190520 20.05.2019 Inngående brev Svar fra søker - Tar plassen vedlagt helseerklæring ***** ***** ***** *****   her
2019/202 20190520 20.05.2019 Inngående brev SFO - påmelding til feriedager sommer 2019 - Johan Rosskopf Simone Lang   her
2018/1097 20190520 20.05.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av korkpenger 2018 - Camp Svalbard høst- og vintercamp Ung i Longyearbyen   her