eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/333 20210509 09.05.2021 Inngående brev Tilbud - Rammeavtale arkitekt og rådgivende ingeniør *****   her
2021/333 20210509 09.05.2021 Inngående brev Tilbud - Rammeavtale arkitekt og rådgivende ingeniør *****   her
2021/365 20210508 08.05.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/424 20210507 07.05.2021 Inngående brev Sak 2020/00874 Riksrevisjonens undersøkelse om svalbardselskapenes håndtering av klimautfordringene - ønske om et møte med Longyearbyen lokalstyre Riksrevisjonen - Østhassel, John   her
2021/36 20210507 07.05.2021 Inngående brev Prøve ID SS211598 analyseperiode 20.04-05.05.2021 - avløpsvann Toslab AS   her
2021/266 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Introduksjon av ny vikar - ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/312 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Konseptbeskrivelse - Nye UHU 2021   her
2021/105 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Farmhamna AS Wenche Løpsmark   her
2021/108 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - North Pole Expedition Museum AS Wenche Løpsmark   her
2021/88 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Visit Svalbard AS Wenche Løpsmark   her
2021/96 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Hurtigruten Svalbard AS Wenche Løpsmark   her
2021/97 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Green Dog Svalbard AS Wenche Løpsmark   her
2021/109 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Svalbard Villmarksenter AS Wenche Løpsmark   her
2021/74 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Barbara Foto & Ramme AS Wenche Løpsmark   her
2021/79 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Isbjørnbutikken AS Wenche Løpsmark   her
2021/99 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Wildphoto Travel AS Wenche Løpsmark   her
2021/79 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Isbjørnbutikken AS Wenche Løpsmark   her
2021/219 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Arctic Husky Travellers AS Wenche Løpsmark   her
2021/107 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Rockhouse AS Wenche Løpsmark   her
2021/112 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Polar Permaculture Solutions AS Wenche Løpsmark   her
2021/53 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Kvittering for innsendt Høringsuttalelse fra Longyearbyen lokalstyre -Høring - Ny barnelov mai 2021   her
2021/229 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Kompensasjonsordning for reiselivsnæringen på Svalbard - 40 mill. kroner (Covid-19) - Svalbardpakke 2   her
2021/312 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Konseptbeskrivelse - Nye UHU 2021. Vedtatt av lokalstyret sak PS 32/21, 4.5.2021   her
2021/86 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Svalbard Catering AS Wenche Løpsmark   her
2021/98 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Svalbard Husky AS Wenche Løpsmark   her
2021/82 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Minds of Nature AS Wenche Løpsmark   her
2021/85 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Better Moments AS Wenche Løpsmark   her
2021/103 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Stig Henningsen Transport & Guiding Wenche Løpsmark   her
2021/76 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Basecamp Explorer Spitsbergen AS Wenche Løpsmark   her
2021/110 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Arctic Guideservice Ekeblad Wenche Løpsmark   her
2021/87 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Svalbard Wildlife Expeditions AS Wenche Løpsmark   her
2021/106 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Arctic Adventures AS Wenche Løpsmark   her
2021/90 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Gullsmed Marina Van Dijk Wenche Løpsmark   her
2021/22 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert utbetalingsanmodning - tildelt tilskudd Svalbardpakke 1 - Svalbard Bryggeri AS Wenche Løpsmark   her
2019/13 20210507 07.05.2021 Utgående brev Oppsigelse av barnehageplass ***** ***** ***** *****   her
2021/54 20210507 07.05.2021 Utgående brev Statistikk over elektriske anlegg - Driftsansvar pr. 1.1.2021 DSB   her
2021/365 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/425 20210507 07.05.2021 Inngående brev Signert kontaktavtale *****   her
2021/427 20210507 07.05.2021 Inngående brev Signert kontaktavtale, personopplysninger og taushetserklæring *****   her
2016/1706 20210507 07.05.2021 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 232.06.03 John Haugen   her
2019/1028 20210507 07.05.2021 Inngående brev Uttak og sortering av masser Longyearelva - byggesøknad fangvoll NVE - Stian Bue Kanstad   her
2021/365 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/423 20210507 07.05.2021 Inngående brev Signert avtale om snøsensorer for lokal skredvarsling UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD   her
2021/426 20210507 07.05.2021 Inngående brev Signert kontaktavtale, personopplysninger og taushetserklæring *****   her
2019/702 20210507 07.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/278 20210507 07.05.2021 Inngående brev Personlig invitasjon til informasjonsmøte 10. mai om tariffoppgjøret KS - Sindre Westerlund Mork   her
2019/702 20210507 07.05.2021 Inngående brev Kopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/188 20210507 07.05.2021 Inngående brev Supplerende opplysninger til rammesøknad - 22/596 Norconsult - Thomas Riddervold   her
2020/44 20210507 07.05.2021 Inngående brev Skole - Innskriving av elev 1. trinn skoleåret 2020 - 2021 - ***** ***** *****   her
2020/272 20210507 07.05.2021 Inngående brev Kopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/353 20210507 07.05.2021 Inngående brev Flyttemelding - ***** ***** ***** *****   her
2021/354 20210507 07.05.2021 Inngående brev Flyttemelding - ***** ***** ***** *****   her
2021/355 20210507 07.05.2021 Inngående brev Flyttemelding - ***** ***** ***** *****   her
2021/422 20210507 07.05.2021 Inngående brev Signert kontaktavtale, personopplysninger og taushetserklæring *****   her
2019/849 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Vitnemål - ***** *****   her
2021/54 20210507 07.05.2021 Utgående brev Statistikk over elektriske anlegg pr. 1.1.2021 - Svarfrist 15.2.2021 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
2018/204 20210507 07.05.2021 Utgående brev Avslag på begjæring om innsyn - Sak: 2018/204 Løpenr: 3801/2021 Dokument tittel: Varselbrev elever ungdomstrinn og videregående trinn - xxxx xxxxxxx xxxxxxxx SVALBARDPOSTEN - Siri Åbø Wiersen   her
2020/42 20210506 06.05.2021 Inngående brev Forslag til prinsipper for overføring av boliger fra LL til Statsbygg - svarfrist 19.05.2021 Justis- og beredskapsdepartementet - Erik Mosli   her
2021/1 20210506 06.05.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Saksnr: 2020/490 -Vedrørende SMS-varsling til innbyggere Polarmoney News   her
2021/286 20210506 06.05.2021 Inngående brev Kopi:Tillatelse til utslipp av gråvann - hundegård i Bolterdalen - gnr 22 bnr 697 Sysselmannen   her
2021/301 20210506 06.05.2021 Inngående brev Etterlyser svar på følgende: Varsel om kritikkverdige forhold -Innsendt: 27.03.2021 Polarmoney News   her
2019/300 20210506 06.05.2021 Inngående brev Elvesletta - Utbetaling av uomtvistelig beløp byggesaksgebyr på faktura nr 12000318 Wsp - Hansen, Stig   her
2021/417 20210506 06.05.2021 Inngående brev Høring - Forskrift om alternativt drivstoff - frist 22.06.2021 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET   her
2021/286 20210506 06.05.2021 Inngående brev Utfyllende informasjon til byggesøknad - Tillatelse til utslipp av gråvann - 22/697 Bolterdalen Linda M. Vassdal   her
2019/886 20210506 06.05.2021 Inngående brev Skole - melding om skolebytte ved flytting - ***** ***** *****   her
2021/77 20210506 06.05.2021 Inngående brev Vei 232.525.06 - Spørsmål om byggetillatelse Olaf Ervik   her
2019/616 20210506 06.05.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2021/333 20210506 06.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/22 20210506 06.05.2021 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn av delplan D56 for felt B1 og B/N3 elvesletta nord i Longyearbyen på Svalbard Direktoratet for mineralforvaltning   her
2021/365 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/365 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/388 20210506 06.05.2021 Inngående brev Supplerende informasjon til bestilling av forhåndskonferanse - 22/1 Vei 401 - Teknisk løsning avløpsrensing Multiconsult - Heggen, Korina L.   her
2020/29 20210506 06.05.2021 Inngående brev SFO - oppsigelse av plass - ***** ***** *****   her
2019/303 20210506 06.05.2021 Inngående brev Ettersendelse av dokumenter - 22/658 Vei 507 Elvesletta Bausark - Knut Magne Rukke   her
2021/333 20210506 06.05.2021 Inngående brev ***** - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/656 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om bruk av logo / kommunevåpen i UiT Norges arktiske universitets rektorkjede UIT - Britt Anita Mikkelsen   her
2021/179 20210505 05.05.2021 Inngående brev Tilbud - rådgivningsoppdrag - Overgang til ny energiforsyning *****   her
2020/1165 20210505 05.05.2021 Inngående brev Kvalitetssikring av KOSTRA-rapporteringen. PURRING for skjema med frist 17. februar, 2111 Longyearbyen Lokalstyre, orgnr 984047851 Statistisk sentralbyrå   her
2019/963 20210505 05.05.2021 Inngående brev Kopi: Vedr. varsel om pågående arbeider på automatisk fredet kulturminne, AskeladdenID146668-6 Administrasjon, Direktørboligen - Hiorthhamn, sendt fra Sysselmannen på Svalbard Sysselmannen   her
2021/404 20210505 05.05.2021 Inngående brev Skole - melding om skolebytte ved flytting - ***** ***** ***** *****   her
2021/248 20210505 05.05.2021 Inngående brev SFO - Søknad om plass i skolefritidsordningen - ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/595 20210505 05.05.2021 Inngående brev Skole - melding om skolebytte ved flytting - ***** ***** ***** *****   her
2021/179 20210505 05.05.2021 Inngående brev Tilbud - rådgivningsoppdrag - Overgang til ny energiforsyning *****   her
2021/333 20210505 05.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/247 20210505 05.05.2021 Inngående brev Skole - Innskriving av elev 1. trinn skoleåret 2021-2022 - ***** ***** ***** *****   her
2021/247 20210505 05.05.2021 Inngående brev Skole - Innskriving av elev 1. trinn skoleåret 2021-2022 - ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/248 20210505 05.05.2021 Inngående brev SFO - Søknad om plass i skolefritidsordningen - ***** ***** ***** *****   her
2019/793 20210505 05.05.2021 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning - ***** ***** *****   her
2021/415 20210505 05.05.2021 Inngående brev Signert arbeidskontrakt for midlertidig ansettelse - Camp Svalbard *****   her
2021/413 20210505 05.05.2021 Inngående brev Vedtak om opprettelse av grunnleiepunkt for fritidsbolig i Gustavdalen Sysselmannen   her
2021/365 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/414 20210505 05.05.2021 Inngående brev NAV ber om skademelding - yrkessykdom - ***** ***** ***** *****   her
2021/412 20210505 05.05.2021 Utgående brev 6402 Tilbudsforespørsel - Ombygging fyrhus 1 og fyrhus 3 i Longyearbyen ASSEMBLIN AS AVD SPITSBERGEN m.fl.   her
2021/60 20210505 05.05.2021 Internt notat uten oppfølging Mandat - Digitalisering i Longyearbyen lokalstyre   her
2018/1062 20210505 05.05.2021 Internt notat uten oppfølging Tjenestebevis - ***** *****   her
2021/56 20210504 04.05.2021 Inngående brev Strømutkobling Vestpynten/Bjørndalen Jim Johansen   her
2018/916 20210504 04.05.2021 Inngående brev Kopi - Justis- og beredskapsdepartementet tar høringen til etterretning - Initiativ om snøskredsikring i Nybyen Justis- og beredskapsdepartementet   her
2021/113 20210504 04.05.2021 Inngående brev Brev angående Svalbardpakken og avslaget til Poli Arctici Maiken Vassel   her
2021/56 20210504 04.05.2021 Inngående brev Brev angående fjernavlesning av vannmålere FELO   her
2021/351 20210504 04.05.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad om skjenkebevilling 2021-2024, Steakers Svalbard AS Kroa Svalbard   her