eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/1030 20200403 03.04.2020 Saksframlegg/innstilling Forvaltningsrevisjonsrapport - "Saksutredninger for folkevalgte og oppfølging av politiske vedtak"   her
2016/1040 20200331 31.03.2020 Inngående brev Etterlyser svar: Endring av rammetillatelse og bestilling av nabolister: 22/94 Vei 225.02 Coop Svalbardbutikken - Tilbygg Multiconsult - Nygård, Trude Ytterland   her
2019/916 20200331 31.03.2020 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 31.3.2020: Grønn 0-72t Skred - Nils Arne Kavli Walberg   her
2020/1 20200331 31.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/159 Løpenr: 2953/2020 Dokument tittel: Innspill fra Arctic Memory til delplan D54 - Deponi for forurensede masser og avfall i Longyearbyen Nrk - Rune N. Andreassen   her
2020/98 20200331 31.03.2020 Inngående brev Henvendelse om investeringer i fornybar energi Windadvantage - Cliff Brooke   her
2020/246 20200331 31.03.2020 Inngående brev Henvendelse om refusjon av kostnader for SFO og barnehage Katja Eklund   her
2020/102 20200331 31.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg1 ST *****   her
2020/105 20200331 31.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg2 YSK *****   her
2020/65 20200331 31.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg2 ST *****   her
2020/233 20200331 31.03.2020 Utgående brev Informasjon og beslutning fra administrasjonssjefen pr 31.3.2020 - Tiltak mot koronasmitte Alle ansatte (inkl deltidsansatte brann)   her
2020/287 20200331 31.03.2020 Inngående brev Informasjon om bruk av besøkshjem under koronapandemien og krav til politiattest for ansatte i barnevernet - Koronavirus (covid-19) BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET   her
2020/288 20200331 31.03.2020 Utgående brev Informasjon til tilreisende: Vedtatte regler for innreise til Svalbard og Longyearbyen - Koronavirus (covid-19) AVINOR AS m.fl.   her
2020/286 20200331 31.03.2020 Inngående brev Brev til alle kommuner - Handlehjelp til sårbare grupper og personer i karantene/isolasjon NorgesGruppen ASA   her
2020/230 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/265 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/194 20200331 31.03.2020 Inngående brev Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr: 22/1 B/N 15 - Oppføring av kunstgalleri Direktoratet for Arbeidstilsynet   her
2020/198 20200331 31.03.2020 Inngående brev Tilbud - Resipientundersøkelse i Adventfjorden 2020 *****   her
2019/983 20200331 31.03.2020 Inngående brev Etterlyser svar: Søknad om igangsettingstillatelse: 22/658 Vei 507 Elveslette nord - Boligbygg blokk 1 grunnarbeider, fundamentering, peling og prefabrikkering ÅRSTIDERNE ARKITEKTER AS   her
2020/198 20200331 31.03.2020 Inngående brev Tilbud - Resipientundersøkelse i Adventfjorden 2020 *****   her
2020/284 20200331 31.03.2020 Inngående brev Signert kjøpekontrakt el-bil - Nissan e-NV200 Evalia NO 5-seter TRAASDAHL AS   her
2020/285 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kopi: Brev til alle politiske partier på Stortinget om sårbarheten i Svalbard samfunnet - Koronavirus (covid-19) Gruveklubben Store Norske Gruvekompani AS   her
2020/286 20200331 31.03.2020 Inngående brev Brev til alle kommuner - Viktige roller for å holde hjulene i gang i Bygg-, Anleggs- og Eiendomsnæringen Byggenæringens Landsforening   her
2020/288 20200331 31.03.2020 Utgående brev Informasjon til tilreisende: Informasjonsmateriell til reisende og/eller som oppslag på flyplass - Koronavirus (covid-19) AVINOR AS m.fl.   her
2020/289 20200331 31.03.2020 Inngående brev Informasjon om tilskudd fra Kulturdepartementet - Koronavirus (covid-19) KULTURDEPARTEMENTET   her
2017/1559 20200331 31.03.2020 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 505.19 H0201 Marie Nordnes Einum   her
2019/355 20200331 31.03.2020 Inngående brev Oppfølging etter halvårsrapportering 2. halvår 2019 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/281 20200331 31.03.2020 Inngående brev Høring - Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET   her
2020/283 20200331 31.03.2020 Inngående brev Utlysning av midler 2020: Barnevernfaglig videreutdanning - Frist 22.5.2020 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)   her
2020/248 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra karanteneplikt - Kronavirus (covid-19) *****   her
2018/932 20200331 31.03.2020 Inngående brev Etterlyser svar: Innhenting av eiendomsopplysninger - 22/630/9 Vei 505.07 EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS   her
2016/1040 20200331 31.03.2020 Inngående brev Etterlyser svar: Endring av rammetillatelse og bestilling av nabolister: 22/94 Vei 225.02 Coop Svalbardbutikken - Tilbygg MULTICONSULT NORGE AS   her
2020/90 20200331 31.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg2 fastlandselev *****   her
2020/230 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/265 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/265 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2019/480 20200331 31.03.2020 Inngående brev Revidert dokumentasjon: Delplan D55 for felt F/N4 - Transporten - Forslag til planprogram LPO ARKITEKTER AS AVD SVALBARD   her
2020/248 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra karanteneplikt - Kronavirus (covid-19) *****   her
2020/105 20200331 31.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg2 YSK *****   her
2020/65 20200331 31.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg2 ST *****   her
2016/1040 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på etterlysning: Endring av rammetillatelse og bestilling av nabolister: 22/94 Vei 225.02 Coop Svalbardbutikken - Tilbygg Multiconsult - Trude Ytterland Nygård   her
2020/255 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Mulige oppdrag og arbeid som kan settes ut til lokalt næringsliv i forbindelse med koronasituasjonen   her
2020/218 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Overføring investeringsbudsjett 2019 til 2020   her
2020/286 20200331 31.03.2020 Inngående brev Brev til alle kommuner - Praktisering av smittevernberedskap i dagligvarebutikker Norgesgruppen - Cecilie Scharning   her
2020/286 20200331 31.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet (FHI) i forbindelse med Koronavirus (covid-19 pandemien) Folkehelseinstituttet   her
2019/916 20200330 30.03.2020 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 30.3.2020: Grønn 0-72t Skred - Sondre Lunde   her
2019/916 20200330 30.03.2020 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 29.3.2020: Grønn 0-72t Skred - Sondre Lunde   her
2019/916 20200330 30.03.2020 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 28.3.2020: Grønn 0-72t Skred - Sondre Lunde   her
2020/73 20200330 30.03.2020 Inngående brev Midlertidig svar på søknad - Prosjektnummer 20/7 - Søppeltokt og mikroplast i havet og på land Svalbard Miljøvernfond   her
2020/192 20200330 30.03.2020 Inngående brev Melding om virksomhet i henhold til svalbardmiljøloven §58 1.ledd: SE1 - fundamentering og strøm for infoskjerm Enhet for plan og utvikling   her
2020/48 20200330 30.03.2020 Inngående brev Prøve ID 2020-1392 analyseperiode 24.-30.3.2020 - Nettprøve drikkevann Toslab - Kjemilab   her
2020/103 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg1 BA *****   her
2020/241 20200330 30.03.2020 Inngående brev Rundskriv - Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 Helse- og omsorgsdepartementet   her
2020/247 20200330 30.03.2020 Inngående brev Foreløpig oppdragsbrev: Tidsbegrenset tilskudd til livsopphold for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET   her
2020/224 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang m.m: Smittevern - Koronavirus (covid-19) Helsedirektoratet   her
2020/248 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra karanteneplikt - Kronavirus (covid-19) Coop Svalbard SA   her
2020/248 20200330 30.03.2020 Inngående brev Ytterligere opplysninger til søknad om unntak fra karanteneplikt - Kronavirus (covid-19) Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS   her
2020/224 20200330 30.03.2020 Inngående brev Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr - Koronavirus (covid-19) Helsedirektoratet   her
2017/2227 20200330 30.03.2020 Inngående brev Forlengelse av prosjektperiode: Prosjektnummer 17/112 - Marin øgleskulptur Sysselmannen på Svalbard   her
2020/198 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilbud - Resipientundersøkelse i Adventfjorden 2020 *****   her
2020/65 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg2 ST *****   her
2020/65 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg2 ST *****   her
2020/126 20200330 30.03.2020 Utgående brev Driftsmøte / Mandagspraten 30.3.2020 - Elforsyning - JM Hansen J.M. Hansen - Tor-Arne Iversen   her
2020/215 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/231 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/257 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/248 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra karanteneplikt - Kronavirus (covid-19) *****   her
2020/246 20200330 30.03.2020 Inngående brev Henvendelse om reduksjon eller utsettelse av husleie - Kunstnerverksted Barbara Foto & Ramme AS   her
2020/198 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilbud - Resipientundersøkelse i Adventfjorden 2020 *****   her
2020/106 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg1 YSK *****   her
2020/194 20200330 30.03.2020 Inngående brev Ettersending av dokumentasjon: 22/1 Vei 604 og Vei 606 Sjøområdet - Kunstgalleri/møteplass SWECO NORGE AS   her
2017/1193 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innvilgelse av uførepensjon fra SPK - ***** ***** ***** *****   her
2020/233 20200330 30.03.2020 Utgående brev Informasjon og beslutning fra administrasjonssjefen pr 30.3.2020 - Tiltak mot koronasmitte Alle ansatte (inkl deltidsansatte brann)   her
2020/215 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/265 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/215 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/66 20200329 29.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg3 ST *****   her
2020/274 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/265 20200328 28.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/208 20200328 28.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/257 20200328 28.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2019/916 20200327 27.03.2020 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 27.3.2020: Grønn 0-72t Skred - Sondre Lunde   her
2020/248 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra karanteneplikt - Kronavirus (covid-19) Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS   her
2020/257 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/257 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/248 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra karanteneplikt - Kronavirus (covid-19) *****   her
2018/971 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev 2020 - Innovasjon og næringsutvikling på Svalbard NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET   her
2020/248 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi: Svar på søknad om fritak fra karantenebestemmelser til Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps - Koronavirus (covid-19) Sysselmannen på Svalbard   her
2020/248 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra karanteneplikt - Kronavirus (covid-19) Jørn Dybdahl   her
2020/159 20200327 27.03.2020 Inngående brev Ingen merknader fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS til delplan D54 - Deponi for forurensede masser og avfall i Longyearbyen Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS   her
2020/66 20200327 27.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg3 ST *****   her
2016/1613 20200327 27.03.2020 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 232.04.07 Astrid Hedvig Thorbjørnsen   her
2020/159 20200327 27.03.2020 Inngående brev Innspill fra Direktoratet for mineralfovaltning med Bergmesteren for Svalbard til delplan D54 - Deponi for forurensede masser og avfall i Longyearbyen Direktoratet for mineralfovaltning med Bergmesteren for Svalbard   her
2020/248 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra karanteneplikt - Kronavirus (covid-19) Norsk Saneringsservice AS   her
2020/248 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi: Svar på søknad om unntak fra karanteneplikt til Maler Anderssen AS - Koronavirus (covid-19) Sysselmannen på Svalbard   her
2020/159 20200327 27.03.2020 Inngående brev Innspill fra leder distribusjon ved Longyear energiverk til delplan D54 - Deponi for forurensede masser og avfall i Longyearbyen Longyear energiverk   her
2019/783 20200327 27.03.2020 Inngående brev Innspill fra Polar Permaculture Solutions AS til retningslinjer for tildeling av transportløyver 2021-2025 Polar Permaculture Solutions AS   her
2020/66 20200327 27.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg3 ST *****   her
2018/1080 20200327 27.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale *****   her
2020/208 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/103 20200327 27.03.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg1 BA *****   her