eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/589 20200527 27.05.2020 Saksframlegg/innstilling Forslag til områdemodell for sentrum, opparbeidelse av Gågata.   her
2019/116 20200527 27.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om unntak fra planbestemmelser etter sml. § 58 4. ledd - Naustområdet - 22/378   her
2019/91 20200527 27.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om unntak fra planbestemmelser etter sml. § 58 4. ledd - Naustområdet - 22/381   her
2019/634 20200527 27.05.2020 Saksframlegg/innstilling Offentlig ettersyn - Delplan for Todalen Hytteområde (PlanID: D44)   her
2020/194 20200527 27.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om unntak fra høydebestemmelser etter sml 58 4.ledd. Kunstgalleri/møteplass i Sjøområdet.   her
2020/593 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Ny stilling næringsrådgiver   her
2019/480 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Fastsetting av nytt planprogram for delplan D55 felt FN/4 Transporten   her
2020/22 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Fastsetting av planprogram for delplan D56 felt B1 og B/N3 Elvesletta Nord   her
2020/159 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Fastsetting av planprogram for delplan D54 nytt avfallsdeponi ved Gruve 3   her
2020/580 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Høring - Skjenkebestemmelser 2020 - 2024   her
2020/93 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Årsberetning 2019 - Longyearbyen lokalstyre   her
2020/583 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Sirkulærøkonomi i Longyearbyen   her
2020/588 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Revidering av SFO vedtekter   her
2020/514 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Tiltak for å sikre full barnehagedekning - kort sikt   her
2019/783 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Revidering av retningslinjer for tildeling av transportløyve 2021-2025   her
2020/147 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Høring - Ruspolitisk handlingsplan 2020 -2024   her
2020/543 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2019/916 20200520 20.05.2020 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 20.5.2020: Grønn 0-72t Skred - Kalle Kronholm   her
2020/521 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Fritak fra verv som styrerepresentant i Stiftelsen Svalbardposten - Dagny Valaker   her
2020/575 20200520 20.05.2020 Internt notat uten oppfølging Vitnemål - ***** ***** *****   her
2020/579 20200520 20.05.2020 Internt notat uten oppfølging Attester - ***** ***** *****   her
2017/2256 20200520 20.05.2020 Utgående brev Melding om yrkesskade eller yrkessykdom - 8.2.2020 - ***** ***** ***** *****   her
2016/990 20200520 20.05.2020 Inngående brev Refusjon barnevernutgifter for 1.kvartal 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/194 20200520 20.05.2020 Inngående brev Svar på orientering - Vedtak i Teknisk utvalg om utvikling i Naustområdet SWECO NORGE AS   her
2020/105 20200520 20.05.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg2 YSK *****   her
2020/44 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innskriving av elev 1. trinn skoleåret 2020-2021 - ***** ***** *****   her
2020/117 20200520 20.05.2020 Inngående brev Meddommere Nord-Troms tingrett - Svar på spørsmål om gjenvalg Sølvi Jacobsen   her
2020/573 20200520 20.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale, personopplysninger og taushetserklæring *****   her
2020/66 20200520 20.05.2020 Inngående brev Svarskjema - Tilbud om skoleplass videregående avdeling 2020-2021 Vg3 ST *****   her
2016/1061 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse: 22/99 Næringsbygget - Nytt inngangsparti LPO ARKITEKTER AS AVD SVALBARD   her
2020/576 20200520 20.05.2020 Inngående brev Signert avtale mellom Longyearbyen lokalstyre og Kings Bay AS - Driftslederansvar for Kings Bay høyspenningsanlegg KINGS BAY AS   her
2020/150 20200520 20.05.2020 Inngående brev Sjøsikkerhetsavdelingen - LNG bunkring Longyearbyen/ankringssoner Kystverket   her
2020/579 20200520 20.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale, personopplysninger og taushetserklæring *****   her
2020/142 20200520 20.05.2020 Inngående brev Høring - Europakart Departementet   her
2020/573 20200520 20.05.2020 Internt notat uten oppfølging Vitnemål, attester og opplysninger fra enhetsregisteret - ***** ***** *****   her
2020/574 20200520 20.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale, personopplysninger og taushetserklæring *****   her
2020/575 20200520 20.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale, personopplysninger og taushetserklæring *****   her
2017/202 20200520 20.05.2020 Inngående brev Anmodning om utsatt frist for innlevering av dokumentasjon: Varsel om tilsyn - 22/1 - Rehabilitering av 6 sentrumsnære taubanebukker MULTICONSULT NORGE AS   her
2019/93 20200520 20.05.2020 Utgående brev Tjenestebevis *****   her
2020/95 20200520 20.05.2020 Inngående brev SFO - påmelding til feriedager sommer 2020 - ***** ***** ***** *****   her
2020/525 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Listestøtte til politiske partier 2020-2023   her
2020/117 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av meddommere til Nord-Troms tingrett for perioden 1.1.2021-31.12.2024   her
2020/117 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024   her
2020/577 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett: 22/1 Vei 400 - Fradeling av eiendom Marina Van Dijk   her
2020/117 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vandelskontroll av kandidater Sysselmannen på Svalbard   her
2020/515 20200519 19.05.2020 Inngående brev Etterlyser svar: Henvendelse om levering av plusstrøm fra solcelleanlegg Svalbardbygg - Trond Håvelsrud   her
2016/1101 20200519 19.05.2020 Inngående brev Overføring av 2. gangs arkivuttrekk fra Longyearbyen lokalstyre for perioden 2009-2016 - Sjekksum stemmer ikke. Arkivverket - Geir Haug   her
2019/916 20200519 19.05.2020 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 19.5.2020: Grønn 0-72t Skred - Kalle Kronholm   her
2016/1253 20200519 19.05.2020 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 15.-19.6.2020 - ***** ***** *****   her
2020/126 20200519 19.05.2020 Utgående brev Driftsmøte / Mandagspraten 19.5.2020 - Elforsyning - JM Hansen J.M. Hansen - Tor-Arne Iversen   her
2020/556 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2017/702 20200519 19.05.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt: 22/280 Vei 307.04 Skjæringa - Nytt administrasjonsbygg for Telenor Svalbard LPO ARKITEKTER AS AVD SVALBARD   her
2019/886 20200519 19.05.2020 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 15.-19.6.2020 - ***** ***** *****   her
2020/117 20200519 19.05.2020 Inngående brev Forslag til valg av meddommere for perioden 2021-2024 - Joachim Karlsen (Mottatt etter fristen) Joachim Karlsen   her
2020/571 20200519 19.05.2020 Inngående brev Forhåndskonferanse - bestilling - 22/1 Vei 600 - Gangbru over Longyearelva Enhet for tekniske tjenester   her
2018/73 20200519 19.05.2020 Inngående brev Anmodning om oppstartsmøte - Delplan for F/N3 og deler av B/F/N4 Sjøområdet MULTICONSULT NORGE AS   her
2020/24 20200519 19.05.2020 Inngående brev Generell søknad om stilling ved Longyearbyen lokalstyre Thomas Deli   her
2020/517 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Offentlig søkerliste Driftsingeniør fjernvarme   her
2020/556 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/194 20200519 19.05.2020 Inngående brev Svar til bemerkninger - Søknad om rammetillatelse: 22/1 Vei 604 og Vei 606 Sjøområdet - Kunstgalleri/møteplass SWECO NORGE AS   her
2016/1344 20200519 19.05.2020 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 4.-6.6.2020 - ***** ***** *****   her
2020/551 20200519 19.05.2020 Inngående brev Sanitærabonnement - Søknad om nytt abonnement - 22/657 Vei 507.05 forbruksvann til spyling i forbindelse med peling ÅRSTIDERNE ARKITEKTER AS   her
2020/572 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett: 22/238 Vei 226.21 - Midlertidig bruksendring fra bolig til produksjonslokale POLAR PERMACULTURE SOLUTIONS AS   her
2020/472 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om utsettelse/nedbetalingsavtale - Fakturaer fra LL *****   her
2020/44 20200519 19.05.2020 Inngående brev Innskriving av elev 1. trinn skoleåret 2020-2021 - ***** ***** *****   her
2020/566 20200518 18.05.2020 Inngående brev Avfallsdeponi Gruve 6 - Melding om virksomhet i henhold til sml § 58 1. ledd Tekniske tjenester - Karine Margrethe Hauan   her
2019/916 20200518 18.05.2020 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 18.5.2020: Grønn 0-72t Skred - Hans G. Grue   her
2019/916 20200518 18.05.2020 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 17.5.2020: Grønn 0-72t Skred - Hans G. Grue   her
2020/1 20200518 18.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/827 Løpenr: 4486/2020 Dokument tittel: Spørsmål til søknadsprosess: 22/605 Vei 500 - Nybygg Skinnboden Stian Uhlen   her
2019/916 20200518 18.05.2020 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 16.5.2020: Grønn 0-72t Skred - Hans G. Grue   her
2020/44 20200518 18.05.2020 Inngående brev Innskriving av elev 1. trinn skoleåret 2020-2021 - ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/477 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om tidsbegrenset tilskudd til livsopphold for permitterte utenlandske arbeidstakere VWYBWI *****   her
2019/366 20200518 18.05.2020 Inngående brev Permisjon fra undervisning 18.-27.5.2020 - ***** ***** ***** *****   her
2020/545 20200518 18.05.2020 Inngående brev Ettersending av dokumentasjon: Søknad - Tidsbegrenset tilskudd til livsopphold for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen - EPYVOI *****   her
2020/95 20200518 18.05.2020 Inngående brev SFO - påmelding til feriedager sommer 2020 - ***** ***** ***** *****   her
2020/95 20200518 18.05.2020 Inngående brev SFO - påmelding til feriedager sommer 2020 - ***** ***** *****   her
2020/95 20200518 18.05.2020 Inngående brev SFO - påmelding til feriedager sommer 2020 - ***** ***** *****   her
2020/95 20200518 18.05.2020 Inngående brev Endring - SFO - påmelding til feriedager sommer 2020 - ***** ***** *****   her
2020/29 20200518 18.05.2020 Inngående brev SFO - Søknad om plass i skolefritidsordningen - ***** ***** *****   her
2020/551 20200518 18.05.2020 Inngående brev Sanitærabonnement - Søknad om nytt abonnement - 22/51 Vei 223.8 anleggsrigg MULTICONSULT ASA   her
2020/441 20200518 18.05.2020 Utgående brev Tildeling- Tidsbegrenset tilskudd til livsopphold for permitterte utenlandske arbeidstakere *****   her
2017/1222 20200518 18.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling *****   her
2019/884 20200518 18.05.2020 Utgående brev Søknad om tiltak i forurenset grunn - Bykaia påbygg mottaksbygg Sysselmannen på Svalbard   her
2020/95 20200518 18.05.2020 Inngående brev SFO - påmelding til feriedager sommer 2020 - ***** ***** *****   her
2019/300 20200518 18.05.2020 Internt notat Ber om uttalelse - 22/660 Elvesletta nord - midlertidig rigg Kjersti Olsen Ingerø   her
2017/821 20200518 18.05.2020 Utgående brev Politivedtekter Longyearbyen lokalstyre - videre prosess NFD - Grønnevet Sigrid Dahl   her
2019/367 20200518 18.05.2020 Inngående brev Permisjon fra undervisning 18.-27.5.2020 - ***** ***** ***** *****   her
2020/441 20200518 18.05.2020 Inngående brev Ettersending av dokumentasjon: Søknad - Tidsbegrenset tilskudd til livsopphold for permitterte utenlandske arbeidstakere *****   her
2019/95 20200518 18.05.2020 Utgående brev Feil dato for tilbakemelding - riktig dato er onsdag 20. mai. Alf Brun m.fl.   her
2020/225 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kontrollutvalget sak 14/20 - Plan for forvaltningsrevisjon K-SEKRETARIATET IKS   her
2020/406 20200518 18.05.2020 Utgående brev Avslag - Tidsbegrenset tilskudd til livsopphold for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen *****   her
2020/42 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - Sak: 2020/42 - dokument 27 og 28 Nrk - Rune N. Andreassen   her
2019/91 20200518 18.05.2020 Utgående brev Ber om tilbakemelding på om søknaden om dispensasjon opprettholdes Alf Brun   her
2019/1040 20200518 18.05.2020 Utgående brev Søknad om utvidelse av gnr/bnr 22/532 Ole Reistad   her
2020/518 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2016/1230 20200518 18.05.2020 Internt notat uten oppfølging IOP skoleåret 2019-2020 - ***** *****   her
2020/205 20200518 18.05.2020 Utgående brev Orientering om vedtak i Teknisk utvalg - om utvikling i "Naust-området" Bjørnar Arstein Hope m.fl.   her
2019/95 20200518 18.05.2020 Utgående brev Ber om tilbakemelding på om søknaden om dispensasjon fra planbestemmelsene opprettholdes Hilde Synnøve Fålun Strøm   her
2019/116 20200518 18.05.2020 Utgående brev Ber om tilbakemelding på om søknaden om dispensasjon opprettholdes Stein Pettersen   her
2020/517 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad *****   her