eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/267 20190620 20.06.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsettingsvedtak - Pedagogiske ledere i Polarflokken og Kullungen barnehage   her
2019/267 20190620 20.06.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsettingsvedtak - Barne- og ungdomsmedarbeidere i Polarflokken barnehage   her
2017/925 20190619 19.06.2019 Inngående brev Referat fra oppstartsmøte Longyearelva 19.6.2019 Nve - Anders Bjordal   her
2019/464 20190619 19.06.2019 Inngående brev Kopi: Kontrollnotat uavhengig kontroll geoteknikk, KPR Sweco - Eidsvåg, Espen   her
2019/476 20190619 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Bekreftelse på mottatt politiattest jf opplæringsloven § 10-9 første og andre ledd - ***** ***** *****   her
2019/1 20190619 19.06.2019 Inngående brev SFO - Oppsigelse av plass - Ronan Karlsen Helge Karlsen   her
2019/544 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak: 1/11 Vei 411 Camp Barentz - Oppføring av 3 modulære igoloer HURTIGRUTEN SVALBARD AS   her
2019/543 20190619 19.06.2019 Inngående brev Forvaltningsplaner for Statsbyggs verneverdige eiendommer på Svalbard - Forespørsel om møte 10.9.2019 STATSBYGG   her
2019/540 20190619 19.06.2019 Inngående brev Nytt navn på stedfortreder - søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning Wildphoto - Sophie Cordon   her
2016/1286 20190619 19.06.2019 Inngående brev Elevmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/103 20190619 19.06.2019 Inngående brev Innskriving av elev 1. trinn skoleåret 2019-2020 - ***** ***** ***** *****   her
2019/1 20190619 19.06.2019 Inngående brev SFO - Søknad om plass i skolefritidsordningen - Marcus Roseth Kjell Magne Roseth   her
2017/2344 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest: 22/1 Gruvedalen B14 og B15 - Grunnarbeider og fundamentering av boliger RAMBØLL NORGE AS   her
2019/103 20190619 19.06.2019 Inngående brev Innskriving av elev 1. trinn skoleåret 2019-2020 - ***** ***** ***** *****   her
2018/307 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse: 22/1 B14 Gruvedalen - Infrastruktur og utomhus for boliger i bygg D, E og F RAMBØLL NORGE AS   her
2019/103 20190619 19.06.2019 Inngående brev Innskriving av elev 1. trinn skoleåret 2019-2020 - ***** ***** *****   her
2019/542 20190619 19.06.2019 Inngående brev Oppstartsmelding for arbeid med forvaltningsplan for Sentral-Spitsbergen - Utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark og utredning av mulig vern av Nedre Adventdalen SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD   her
2019/281 20190619 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Tilstandsrapport Longyearbyen skole 2018 - 2019   her
2019/541 20190619 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Mal for regler for bruk av ipad for elever ved Longyearbyen skole - Skoleåret 2018-2019   her
2019/320 20190618 18.06.2019 Inngående brev Etterlyser svar: Søknad om feltarbeid: RIS-ID 11225 - Feltlaboratorium i Bjørndalen UNIS - Pernille Bronken Eidesen   her
2019/404 20190618 18.06.2019 Inngående brev Etterlyser svar: Informasjon om scooterparkering ved Vei 238 Kåre Johansen   her
2018/998 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra enhetsmøte 21.05.19   her
2016/1552 20190618 18.06.2019 Utgående brev Longyearbyen lokalstyre godkjenner ikke leveransen av EVRY EVRY ASA   her
2019/531 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tjenestebevis *****   her
2018/1097 20190618 18.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om omdisponering av korkpenger 2018 - Uteområde Longyearbyen skole Longyearbyen skole - Miljøarbeider m.fl.   her
2016/1309 20190618 18.06.2019 Utgående brev Varselbrev om karaktervurdering - ***** ***** ***** *****   her
2019/334 20190618 18.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon for ferieavvikling sommeren 2019 - ***** ***** *****   her
2019/505 20190618 18.06.2019 Inngående brev Påmelding til Camp Svalbard høst 2019 - Vilde Olsbakk Rønning LISBETH OLSBAKK   her
2019/103 20190618 18.06.2019 Inngående brev Innskriving av elev 9. trinn skoleåret 2019-2020 - ***** ***** ***** *****   her
2016/1161 20190618 18.06.2019 Inngående brev Innspill til brev til NFD - Utkast Haavind - Geir Steinberg / Haavind   her
2019/103 20190618 18.06.2019 Inngående brev Innskriving av elev 2. trinn skoleåret 2019-2020 - ***** ***** *****   her
2018/736 20190618 18.06.2019 Inngående brev Innvilget søknad om flere omsorgsdager - ***** ***** *****   her
2019/539 20190618 18.06.2019 Inngående brev Sjekkliste for bensin- og diesel anlegg: Årlig service på drivstoffanlegg - Longyearbyen havn Bykaia 2019 ENERGISERVICE SØR AS   her
2019/505 20190618 18.06.2019 Inngående brev Påmelding til Camp Svalbard høst 2019 - William Olsbakk Rønning LISBETH OLSBAKK   her
2019/540 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning og kjøp av alkohol - WildPhoto Gallery - Privat visning av utstilling 2.7.2019 WildPhoto Travel AS   her
2019/334 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon for ferieavvikling sommeren 2019 - ***** ***** *****   her
2017/240 20190618 18.06.2019 Inngående brev Underretning til klager: Henleggelse av sak - Tagging på offentlige bygg og kulturminner 15.7.2016 Politiet   her
2019/61 20190618 18.06.2019 Inngående brev 22/632 Grave og boremelding- 22/632 Grave for ny fjernvarmeledning Svalbard bygg AS   her
2018/874 20190618 18.06.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** ***** ***** *****   her
2019/300 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak: 22/660 Elvesletta nord - 2 nye studentboligblokker AT PLAN & ARKITEKTUR AS AVD TROMSØ   her
2019/1 20190618 18.06.2019 Inngående brev SFO - Søknad om plass i skolefritidsordningen 2019-2020 - Sigurd Kvalheim Karianne Kvalheim   her
2018/998 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra enhetsmøte 23.04.19 Enhet for barn og unge   her
2018/998 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra enhetsmøte 07.05.19 Enhet for barn og unge   her
2019/4 20190617 17.06.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2016/960 Løpenr: 5618/2019 Dokument tittel: Redegjørelse vedrørende avvik på skjenkekontroll 29. og 31. mai 2019 - Karlsberger Pub Svalbardposten - Hilde Røsvik   her
2019/536 20190617 17.06.2019 Inngående brev Skredfarevurdering nytt reservekraftverk Skred - Nils Arne Kavli Walberg   her
2019/464 20190617 17.06.2019 Inngående brev Kopi: Grunnlag for uavhengig kontroll KPR, sendt fra Rambøll til Sweco Ramboll - Marit Bratland Pedersen   her
2018/998 20190617 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Presentasjon fra samling med KS-K 28. og 29.mars 2019 Enhet for barn og unge   her
2019/519 20190617 17.06.2019 Utgående brev Tillatelse til plassering av container med reserveaggregat-22/300 Vei 609 Longyear energiverk   her
2019/203 20190617 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Søknad om tilskudd fra Næringsfondet 2019 - Arctic Workshop   her
2019/372 20190617 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Revidering av retningslinjer for bruk av Longyearbyen lokalstyres disposisjonsfond merket næringsfond   her
2019/546 20190617 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert rammeavtale RIG   her
2016/1818 20190617 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging 19230-01-1 Skredfarevurdering for Longyearbyen kirke. Skred AS 07.06.2019   her
2019/9 20190617 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Fagmøte Ung i Longyearbyen 15/2019 Anne Jahre m.fl.   her
2017/1939 20190617 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Vedtak av hovedplan vann og avløp 2019 - 2028   her
2019/386 20190617 17.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Søknad om støtte fra Næringsfondet - Prosjektfinansiering til nærings- og kulturbygg, Stein Henningsen   her
2019/538 20190617 17.06.2019 Utgående brev Tjenestebevis *****   her
2019/536 20190617 17.06.2019 Utgående brev Etablering av reservekraftverk, forholdet til særskilt KU Anne Silje Berg   her
2019/518 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar - Melding om virksomhet 22/1 - Temporært kunstprosjekt på skoleområdet Jan Myhre   her
2019/386 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd fra Næringsfondet 2019 - Prosjektfinansiering til nærings- og kulturbygg, Stein Henningsen Stein Henningsen   her
2016/1135 20190617 17.06.2019 Utgående brev Varselbrev om karaktervurdering - ***** ***** *****   her
2019/527 20190617 17.06.2019 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning og kjøp av alkohol - Coop - Firmafest 6.7.2019 SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD   her
2018/574 20190617 17.06.2019 Utgående brev Tiltak for trafikksikkerhet/ stoppforbud ved hundegårdene ved Svalbard villmarkssenter AS i Adventdalen Villmarksenteret   her
2019/464 20190617 17.06.2019 Utgående brev Signert oppdragsbekreftelse, uavhengig kontroll Sweco Eidsvåg, Espen   her
2019/6 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar på generell søknad om stilling ved Longyearbyen lokalstyre  Alexander Maslyuchenko   her
2019/203 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd fra Næringsfondet 2019 - Arctic Workshop LENE DYNGELAND   her
2019/505 20190617 17.06.2019 Inngående brev Påmelding til Camp Svalbard høst 2019 - Kristian Seljevold TONE ANDERSSEN   her
2016/1387 20190617 17.06.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning 20.-21.6.2019 - søknad - ***** ***** ***** *****   her
2017/2344 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse 2 - 22/684 og 22/687 Gruvedalen B14 og B15 RAM ARKITEKTUR AS   her
2018/574 20190617 17.06.2019 Inngående brev Tiltak for trafikksikkerhet / stoppforbud ved hundegårdene ved Svalbard Villmarkssenter AS i Adventdalen SVALBARD VILLMARKSENTER AS   her
2019/535 20190617 17.06.2019 Inngående brev Høring - Endringer i alkoholloven - Vinmonopolets åpningstid, salg og skjenking i samme lokale i tilknytning til bryggeri HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2019/61 20190617 17.06.2019 Inngående brev 22/311 Grave og Boremelding - Utgaving av masser for fundament til aggregat LNS SPITSBERGEN AS   her
2019/61 20190617 17.06.2019 Inngående brev 22/275 Grave og boremelding- Ny vannledning fra kum til garasje LNS SPITSBERGEN AS   her
2019/516 20190617 17.06.2019 Inngående brev Tildeling og protokoll PL pg BL - Rambøll Odin Prosjekt AS   her
2019/546 20190617 17.06.2019 Inngående brev Protokoll og tildelingsmeldinger fra KGV for RIG Odin Prosjekt AS   her
2018/204 20190617 17.06.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning 20.-21.6.2019 - søknad - ***** ***** ***** *****   her
2018/814 20190617 17.06.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning 18.-21.6.2019 - søknad - ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/505 20190617 17.06.2019 Inngående brev Påmelding til Camp Svalbard høst 2019 - Marte Alexandersen ANNE-LISE ALEXANDERSEN   her
2018/913 20190617 17.06.2019 Inngående brev Skole - Melding om skolebytte ved flytting - ***** ***** ***** *****   her
2018/822 20190617 17.06.2019 Inngående brev Signert låneavtale iPad for skoleåret 2018-2019 - Grunnskole - ***** ***** *****   her
2018/202 20190617 17.06.2019 Inngående brev Skole - Melding om skolebytte ved flytting - ***** ***** ***** ***** *****   her
2017/2334 20190617 17.06.2019 Inngående brev Skole - Melding om skolebytte ved flytting - ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/546 20190617 17.06.2019 Inngående brev Protokoll og tildelingsmeldinger fra Odin Prosjekt AS for RIG Odin Prosjekt AS   her
2019/505 20190617 17.06.2019 Inngående brev Påmelding til Camp Svalbard høst 2019 - Daniel Wilhelm Husdal DANIEL WILHELM HUSDAL   her
2019/373 20190617 17.06.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning 18.-21.6.2019 - søknad - ***** ***** ***** *****   her
2019/491 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2016/1337 20190617 17.06.2019 Inngående brev Permisjon fra undervisning 20.-21.6.2019 - søknad - ***** ***** ***** *****   her
2019/505 20190617 17.06.2019 Inngående brev Påmelding til Camp Svalbard høst 2019 - Jørund Bjørndal ASLE BJØRNDAL   her
2019/6 20190617 17.06.2019 Inngående brev Generell søknad om stilling ved Longyearbyen lokalstyre Alexander Maslyuchenko   her
2019/1 20190617 17.06.2019 Inngående brev SFO - Oppsigelse av plass - Maja Storstad Nina Lines   her
2016/1263 20190617 17.06.2019 Inngående brev Skole - Melding om skolebytte ved flytting - ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/505 20190617 17.06.2019 Inngående brev Påmelding til Camp Svalbard høst 2019 - Sindre Foss Telstø VIGDIS FOSS   her
2016/1770 20190617 17.06.2019 Inngående brev Lukking av pålegg nummer 1 - Oppfølging av tilsyn med arkivordningen i Longyearbyen lokalstyre 27.4.2016 ARKIVVERKET   her
2016/1235 20190617 17.06.2019 Inngående brev Innhenting av dokumentasjon for tidligere elev ved Longyearbyen skole - ***** ***** *****   her
2019/537 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om skoleplass videregående avdeling 2019-2020 - Delkurselev *****   her
2016/1026 20190617 17.06.2019 Inngående brev Bilder av snuplassen med merkepinner for avløpsledning - 22/655 Vei 236.55B Line Nagell Ylvisåker og Trond Håvelsrud   her
2017/1779 20190617 17.06.2019 Inngående brev Skole - Melding om skolebytte ved flytting - ***** ***** ***** *****   her
2019/268 20190617 17.06.2019 Inngående brev Signert avtale mellom Longyearbyen lokalstyre og Longva Arkitekter AS - 6042 Ny miljøstasjon i Longyearbyen LONGVA ARKITEKTER AS   her
2017/1909 20190617 17.06.2019 Inngående brev Uavhengig kontroll av forprosjektering av sikringstiltak i Vannledningsdalen, Longyearbyen. 20190182-01-R - NGI 28.05.2019 Nve - Jeanette Gundersen   her
2016/1141 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om fastsatt lønnstillegg for kompetanse *****   her
2019/547 20190617 17.06.2019 Inngående brev Protokoll og tildeling - RIVA Rådgivende ingeniør vei, vann og avløp Odin Prosjekt AS   her