eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1045 20201021 21.10.2020 Saksframlegg/innstilling Tendertjeneste Longyearbyen havn   her
2018/1030 20201020 20.10.2020 Saksframlegg/innstilling Forvaltningsrevisjonsrapporten "Saksutredninger og iverksettelse av politiske vedtak" - Oppfølging   her
2020/918 20201020 20.10.2020 Saksframlegg/innstilling Representant til oppnevningsutvalg for konfliktrådet   her
2020/587 20201020 20.10.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av styremedlemmer til Stiftelsen Svalbardposten   her
2019/857 20201020 20.10.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av ny nestleder i teknisk utvalg (TU)   her
2020/1 20201019 19.10.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/633 Løpenr: 11249/2020 Dokument tittel: Delplan D43 Foxdalen Hytteområde og D46 Bjørndalen/Vestpynten - Hytteområder - referat dialogmøte om innsigelse Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker   her
2020/895 20201019 19.10.2020 Saksframlegg/innstilling Beslutning om gjennomføring - sikring av produksjonskapasitet   her
2020/1040 20201019 19.10.2020 Inngående brev Varsel om kontroll - Kontroll av anlegg LD41003 Vei 102.03 Longyearbyen skole 28.10.2020 Det lokale eltilsyn (DLE)   her
2020/1004 20201019 19.10.2020 Utgående brev E-poster og revidert notat: Særmøte 13.2.2020 om avklaring av bruk av mobilkran ved anleggsplass - 6116 - Ny Miljøstasjon Hotellneset AVINOR AS m.fl.   her
2020/943 20201019 19.10.2020 Utgående brev E-poster: Ny bruker i Interaxo og CV - 6116 - Ny Miljøstasjon (gjennomføring) Generalentreprise Consto Svalbard AS - Arne Bøe   her
2020/943 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på avviste endringer E-08: RIV og PGL - 6116 - Ny Miljøstasjon (gjennomføring) Generalentreprise Consto Svalbard AS - Arne Bøe   her
2020/943 20201019 19.10.2020 Utgående brev Justering av faktureringsplan: Betalingsplan inkludert bestilt opsjon solcelleanlegg - Ny Miljøstasjon (gjennomføring) Generalentreprise Consto Svalbard AS - Arne Bøe m.fl.   her
2020/1038 20201019 19.10.2020 Utgående brev Signert avtale om endring av kontaktdetaljer på domene www.longyearbyenlitteraturfestival.no One.com Web hosting   her
2020/816 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på varsel om justering av enhetspriser - 6116 Ny Miljøstasjon Consto Svalbard AS - Arne Bøe   her
2020/954 20201019 19.10.2020 Utgående brev Endringsanmodning ARK-E04: Ny Miljøstasjon (gjennomføring) - Prosjektering Longva Arkitekter - Ewan Smith   her
2020/954 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på gjennomgang kostnader prosjektering: Honorar status - 6116 - Ny Miljøstasjon (gjennomføring) - Prosjektering Longva Arkitekter - Knut Longva   her
2020/954 20201019 19.10.2020 Utgående brev Byggherrens svar på ARK-V02 og ARK-E03: 6116 - Ny Miljøstasjon (gjennomføring) - Prosjektering Longva Arkitekter - Knut Longva   her
2020/970 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/970 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/970 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/970 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/1037 20201019 19.10.2020 Inngående brev Svar på søknad om opprettelse av grunnleiepunkt for fritidsbolig i Fardalen - 22/1 Fardalen - Opprettelse av grunnleiepunkt for fritidsbolig Sysselmannen på Svalbard   her
2020/75 20201019 19.10.2020 Inngående brev Etterlyser svar: Undersøkelsen energivarer brukt som råstoff 2019 - Svarfrist 9.10.2020 SSB - Holstad, Magne   her
2020/943 20201019 19.10.2020 Inngående brev Avviste endringer E-08: Justering av leggemønster - 6116 - Ny Miljøstasjon (gjennomføring) Generalentreprise Consto Svalbard AS - Arne Bøe   her
2019/340 20201019 19.10.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale *****   her
2020/816 20201019 19.10.2020 Inngående brev Varsel nummer 3: Krav på fristforlengelse - 6116 Ny Miljøstasjon Consto Svalbard AS - Arne Bøe   her
2020/943 20201019 19.10.2020 Inngående brev E-poster: Opplysninger om ny bruker i Interaxo - 6116 - Ny Miljøstasjon (gjennomføring) Generalentreprise Consto Nord AS   her
2020/1039 20201019 19.10.2020 Inngående brev Krav om utbedring av vei og erstatning for setningsskader - 22/430 Svalbard Wildlife Eiendom AS ADVOKATFIRMAET FINN AS   her
2018/777 20201019 19.10.2020 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 224.02 Karine Hauan   her
2020/970 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/970 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/805 20201019 19.10.2020 Inngående brev Oppdatert søknad om korkpenger 2020 - Longyearbyen Spillforening Longyearbyen Spillforening   her
2020/954 20201019 19.10.2020 Inngående brev Svar på gjennomgang kostnader prosjektering: 6116 - Ny Miljøstasjon (gjennomføring) - Prosjektering Longva arkitekter - Knut Longva   her
2020/970 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/970 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/970 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/943 20201019 19.10.2020 Inngående brev E-poster: Avviste endringer E-08 - 6116 - Ny Miljøstasjon (gjennomføring) Generalentreprise Consto Svalbard AS - Arne Bøe   her
2020/816 20201019 19.10.2020 Inngående brev Varsel om justering av enhetspriser - 6116 Ny Miljøstasjon Consto Svalbard AS - Arne Bøe   her
2020/970 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/970 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/970 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/1034 20201019 19.10.2020 Inngående brev Forhåndskonferanse - Bestilling - 22/420 Vei 236.03 - Ny bod, ny garasje og fasadeendring Even Birkeland   her
2020/970 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/943 20201019 19.10.2020 Inngående brev Status og månedsrapport august 2020: 6116 - Ny Miljøstasjon (gjennomføring) Generalentreprise Consto Svalbard AS - Arne Bøe   her
2020/18 20201019 19.10.2020 Saksframlegg/innstilling Galleri Svalbard - Utredning alternative løsninger   her
2020/954 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gjennomgang kostnader prosjektering: Honorar status - 6116 - Ny Miljøstasjon (gjennomføring) - Prosjektering Longva Arkitekter - Knut Longva   her
2020/816 20201019 19.10.2020 Inngående brev Varsel nummer 3: Vederlagsjustering - 6116 Ny Miljøstasjon Consto Svalbard AS - Arne Bøe   her
2020/970 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/970 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/970 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/716 20201016 16.10.2020 Inngående brev Bestilling av eksisterende fargekoder - Svalbard Hotell Lodge Svalbardhotell - Stein Ove Johannessen   her
2020/498 20201016 16.10.2020 Utgående brev Svar - Søknad om tillatelse til tiltak - 22/1 krysset ved Vei 221 og Vei 223 Gågata sør - Skiltstasjon LINK ARKITEKTUR AS   her
2020/536 20201016 16.10.2020 Utgående brev Svar - Søknad om tillatelse til tiltak - 22/527/31 Vestpynten - Tilbygg til fritidsbolig LPO ARKITEKTER AS AVD SVALBARD   her
2016/1040 20201016 16.10.2020 Utgående brev Svar - Søknad om unntak fra TEK10 § 12-3 - 22/94 Vei 225.02 Coop Svalbardbutikken Multiconsult, Bygg og Eiendom Nord   her
2020/221 20201016 16.10.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 22/466 Vei 606 Sjøområdet - Fjerning av voll Sameiet Naustrekka - Malin Persson   her
2020/639 20201016 16.10.2020 Utgående brev Rammetillatelse­- 22/329 Vei 227.02 - Bruksendring, ombygging og fasadeendring LPO ARKITEKTER AS AVD SVALBARD   her
2018/73 20201016 16.10.2020 Utgående brev Tilbakemelding på forslag til planprogram Delplan 57 Sjøområde sør FN3 deler av FN5 og BFN4 i Longyearbyen Multiconsult AS   her
2020/565 20201016 16.10.2020 Utgående brev Svar på melding om endring av ansvarlig foretak - skredsikring fangvoll Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)   her
2020/1032 20201016 16.10.2020 Utgående brev Midlertidig tilskuddsordning for reiseliv på Svalbard NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET v/Kirsti Aulstad Sogn   her
2020/664 20201016 16.10.2020 Utgående brev D58 - Delplan for felt B/F/N2 og BA5 - Anmodning om å stille planinitiativ i bero Nordic Zoning - Dag Ivar Brekke   her
2020/1031 20201016 16.10.2020 Utgående brev Søknad om korkpenger 2020 - Solfestuka LONGYEARBYEN LOKALSTYRE   her
2016/1040 20201016 16.10.2020 Utgående brev Behandling av klage på delvis avslag på søknad om endring - 22/94 Vei 225.02 Coop Svalbardbutikken - Tilbygg Multiconsult, Bygg og Eiendom Nord   her
2020/123 20201016 16.10.2020 Utgående brev Energimålere i alle undersentraler - byggemøte 16.10.2020 ASSEMBLIN AS AVD SPITSBERGEN   her
2016/1040 20201016 16.10.2020 Inngående brev 2016/1040 - Coop Svalbardbutikken, presisering ang. søknad om dispensasjon fra BfL §12-3 Multiconsult - Nygård, Trude Ytterland   her
2020/805 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om korkpenger 2020 - Sosial Ungdom Svalbard UB Sosial Ungdom Svalbard UB   her
2020/565 20201016 16.10.2020 Inngående brev Endring av ansvarlig foretak - skredsikring fangvoll Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)   her
2020/805 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om korkpenger 2020 - Drift av damekoret Tundradundrene TUNDRADUNDRENE   her
2020/805 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om korkpenger 2020 - Solfestuka LL - Kultur og idrett   her
2020/805 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om korkpenger 2020 - Samarbeidsorgan for Longyearbyen Lokalstyre, idrett- og friluftsliv LL - Kultur og idrett   her
2020/976 20201016 16.10.2020 Inngående brev Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn for tilsynsåret 2021 - Rammer for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) aktiviteter DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
2020/805 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om korkpenger 2020 - Dark Season Blues Festival 2021 LONGYEARBYEN BLUESKLUBB   her
2020/805 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om korkpenger 2020 - Longyearbyen Litteraturfestival 2021 LL - Longyearbyen folkebibliotek   her
2020/805 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om korkpenger 2020 - Icepeople Mark Sabbatini   her
2019/696 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om endring av skjenkebestyrer og stedfortreder - UNIS Student Council i UNIS-kantina UNIS - Marjolein Gevers   her
2020/970 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/970 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2020/805 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om korkpenger 2020 - Seminarer og workshops for Barn og Unge i Longyearbyen LL - Kultur og idrett og Barn og Unge   her
2020/805 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om korkpenger 2020 - SCOPE - Student-led Conference on Polar Education UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD AS   her
2020/780 20201016 16.10.2020 Inngående brev Varsel om endring/økning honorarbudsjett: EM02 - 6134 Skifte fjernvarmerør på Skjæringa SWECO NORGE AS AVD LONGYEARBYEN   her
2020/805 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om korkpenger 2020 - "Fun Friday" - åpen hall. Et aktivitetstilbud på ungdommens premisser LL - Idrett og kultur   her
2020/805 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om korkpenger 2020 - Longyearbyen Spillforening Longyearbyen Spillforening   her
2020/29 20201016 16.10.2020 Inngående brev SFO - Oppsigelse av plass - ***** ***** ***** *****   her
2020/551 20201016 16.10.2020 Inngående brev Sanitærabonnement - Søknad om nytt abonnement - 22/660 Elvesletta nord SKANSKA HUSFABRIKKEN AS   her
2016/1607 20201016 16.10.2020 Internt notat uten oppfølging E-poster: Svar om krav til godkjent elektronisk arkiv for DLE-funksjonen i Elwin   her
2020/502 20201016 16.10.2020 Utgående brev Svar - Søknad om tillatelse til tiltak, 22/1 Vei 101.01A og Vei 101.01B krysset i Nybyen - Skiltstasjon LINK ARKITEKTUR AS   her
2020/1 20201015 15.10.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/999 Løpenr: 11517/2020 Dokument tittel: Varsel om kritikkverdige forhold - Brannkontroll på Blåmyra 8.10.2020 Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2020/1 20201015 15.10.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/858 Løpenr: 11541/2020 Dokument tittel: Særutskrift Behov for bruk av Longyearbyen lokalstyre sine lokaler - Svalbard folkehøgskole Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2020/1 20201015 15.10.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1000 Løpenr: 11518/2020 Dokument tittel: Varsel om kritikkverdige forhold - Bro over elven ved Melkeveien Svalbardposten - Audun Bårdseth   her
2020/1 20201015 15.10.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/945 Løpenr: 11470/2020 Dokument tittel: Kopi: Svar fra SpareBank 1 Nord-Norge om nedleggelsen av lokalbanken i Longyearbyen Svalbardposten - Audun Bårdseth   her
2020/1 20201015 15.10.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1002 Løpenr: 11542/2020 Dokument tittel: Avtale mellom Longyearbyen lokalstyre og Svalbard Folkehøgskole om leie av øvingsrom/lydstudio i Longyearbyen kulturhus Svalbardposten - Audun Bårdseth   her
2020/894 20201015 15.10.2020 Inngående brev Signert låneavtale iPad skoleåret 2020-2021 - Grunnskole - ***** *****   her
2020/894 20201015 15.10.2020 Inngående brev Signert låneavtale iPad skoleåret 2020-2021 - Grunnskole - ***** ***** ***** *****   her
2020/805 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om korkpenger 2020 - Yogafestival og workshop SVALBARD YOGA AS   her
2020/894 20201015 15.10.2020 Inngående brev Signert låneavtale iPad skoleåret 2020-2021 - Grunnskole - ***** ***** *****   her
2020/894 20201015 15.10.2020 Inngående brev Signert låneavtale iPad skoleåret 2020-2021 - Grunnskole - ***** ***** *****   her
2020/894 20201015 15.10.2020 Inngående brev Signert låneavtale iPad skoleåret 2020-2021 - Grunnskole - ***** ***** ***** *****   her
2020/894 20201015 15.10.2020 Inngående brev Signert låneavtale iPad skoleåret 2020-2021 - Grunnskole - ***** ***** ***** *****   her
2020/805 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om korkpenger 2020 - Nye bord og to ekstra motortaljer i Longyearbyen kulturhus Longyearbyen Lokalstyre Kultur og Idrett   her
2020/595 20201015 15.10.2020 Inngående brev Kopi: Tillatelse til tiltak - Nybygging av gangbro over Longyearelva ved Vei 600 Enhet for plan og utvikling   her
2020/894 20201015 15.10.2020 Inngående brev Signert låneavtale iPad skoleåret 2020-2021 - Grunnskole - ***** ***** *****   her