eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/4 20191202 02.12.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/999 Løpenr: 10615/2019 Dokument tittel: Orientering om innsyn fra NRK og Svalbardposten - Spørsmål om finansiering av private barnehager i Longyearbyen og barnehagelovens anvendelse Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2019/916 20191202 02.12.2019 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 2.12.2019: Grønn i alle perioder Skred - Andrea Taurisano   her
2016/1061 20191202 02.12.2019 Utgående brev Svar - Søknad om igangsettingstillatelse 2  -22/99 Næringsbygget - Utomhusanlegg LPO Arkitekter AS   her
2016/1399 20191202 02.12.2019 Utgående brev Aktivitetsplan uke 48-51/2019 - ***** ***** *****   her
2018/407 20191202 02.12.2019 Inngående brev Riksantikvaren etterspør dokumentasjon etter gjennomført dispensasjonstiltak Riksantikvaren   her
2019/677 20191202 02.12.2019 Utgående brev Svar - Søknad om igangsettingstillatelse 22/95 Vei 226.37 - Riving av bygg LPO Arkitekter AS   her
2019/1 20191202 02.12.2019 Utgående brev SFO - Endring av oppholdstid - Ingrid Hovind Berit Hovind   her
2018/14 20191202 02.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Oppstart av rullering av lokalsamfunnsplan - prosess og formål   her
2019/907 20191202 02.12.2019 Utgående brev Svar - Søknad om rammetillatelse - 22/15 Vei 222.01E - Riving av bygg LPO ARKITEKTER AS AVD SVALBARD   her
2019/656 20191202 02.12.2019 Internt notat uten oppfølging Offentlig søkerliste Elektriker - Longyear energiverk   her
2018/971 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023, budsjett 2020   her
2019/908 20191202 02.12.2019 Utgående brev Svar - Søknad om rammetillatelse - 22/15 Vei 222.01F - Riving av bygg LPO ARKITEKTER AS AVD SVALBARD   her
2019/997 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan for lokalstyret og utvalgene 2020   her
2019/762 20191202 02.12.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 6.1.2020 - ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/426 20191202 02.12.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 16.-20.12.2019 - ***** ***** ***** *****   her
2019/900 20191202 02.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Fastsetting av prinsipper for fjernvarmegebyrer   her
2018/427 20191202 02.12.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 16.-20.12.2019 - ***** ***** ***** *****   her
2019/683 20191202 02.12.2019 Utgående brev Svar - Søknad om igangsettingstillatelse -22/5 Vei 226.31 - Riving av bygg LPO Arkitekter AS   her
2019/1023 20191202 02.12.2019 Inngående brev Svar fra søker og erklæring om helsetilstand - Tar plassen - ***** ***** *****   her
2019/424 20191202 02.12.2019 Inngående brev Svar fra søker - Tar plassen ***** ***** *****   her
2019/904 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Fritak fra verv som vararepresentant i styret for Stiftelsen Svalbardposten - Mona Ada Andersen   her
2019/910 20191202 02.12.2019 Utgående brev Svar - Søknad om rammetillatelse - 22/13 Vei 222.09 - Riving av bygg LPO ARKITEKTER AS AVD SVALBARD   her
2019/909 20191202 02.12.2019 Utgående brev Svar- Søknad om rammetillatelse - 22/12 Vei 222.07 - Riving av bygg LPO ARKITEKTER AS AVD SVALBARD   her
2019/780 20191202 02.12.2019 Utgående brev Vei 223.09A-B, 22/246 - godkjent bruksendring av hybel til butikklokale Spitsbergen Sport AS Sweco Norge AS   her
2019/911 20191202 02.12.2019 Utgående brev Svar - Søknad om rammetillatelse - 22/14 Vei 222.11 - Riving av bygg LPO ARKITEKTER AS AVD SVALBARD   her
2019/423 20191202 02.12.2019 Inngående brev Svar fra søker - Tar plassen ***** ***** ***** *****   her
2019/1024 20191202 02.12.2019 Inngående brev Svar fra søker og erklæring om helsetilstand - Tar plassen - ***** ***** ***** *****   her
2016/1552 20191202 02.12.2019 Utgående brev Krav vedrørende mangler og kompensasjon - Elements Longyearbyen Evry - Roar Brun Svendsen   her
2018/187 20191202 02.12.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel særskilt språkopplæring skoleåret 2019-2020 ***** ***** *****   her
2019/684 20191202 02.12.2019 Utgående brev Svar - Søknad om igangsettingstillatelse -22/6 Vei 226.33 - Riving av bygg LPO Arkitekter AS   her
2019/36 20191202 02.12.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel særskilt språkopplæring skoleåret 2019-2020 ***** ***** ***** *****   her
2019/1021 20191202 02.12.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 17.-13.1.2020 - ***** ***** *****   her
2019/676 20191202 02.12.2019 Utgående brev Svar - Søknad om igangsettingstillatelse 22/38 Vei 226.35 - Riving av bygg LPO Arkitekter AS   her
2018/823 20191202 02.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra årlig møte 29.11.2019 Hege Walør Fagertun   her
2019/283 20191202 02.12.2019 Utgående brev Bekreftelse mottatt søknad om barnehageplass *****   her
2018/200 20191202 02.12.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel særskilt språkopplæringskoleåret 2019-2020 ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/283 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:ENXGGC *****   her
2016/1332 20191202 02.12.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 6.-19.12.2019 - ***** ***** *****   her
2019/916 20191201 01.12.2019 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 1.12.2019: Grønn i alle perioder Skred - Andrea Taurisano   her
2019/916 20191201 01.12.2019 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 30.11.2019: Grønn i alle perioder Skred - Andrea Taurisano   her
2019/990 20191201 01.12.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2019/966 20191130 30.11.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2019/987 20191130 30.11.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2019/906 20191129 29.11.2019 Inngående brev Spørsmål til publikasjon på lokalstyre.no "bruk vann når det er kaldt" - Vannforbruk i Longyearbyen Svalbard Natur og Ungdom   her
2019/4 20191129 29.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/127 Løpenr: 10534/2019 Dokument tittel: Henvendelse om parkering av hundevogn og oppsetting av telt - Bolterdalen Alexander Hovland   her
2019/4 20191129 29.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/127 Løpenr: 10555/2019 Dokument tittel: Svar påmelding om parkering av hundevogn og oppsetting av telt - Bolterdalen Alexander Hovland   her
2019/6 20191129 29.11.2019 Inngående brev Generell søknad om stilling ved Longyearbyen lokalstyre Aleksandar Vrzina   her
2019/916 20191129 29.11.2019 Inngående brev Daglig skredvurdering Longyearbyen 29.11.2019: Grønn i alle perioder Skred - Andrea Taurisano   her
2018/760 20191129 29.11.2019 Inngående brev Kopi: Signert intensjonsavtale mellom Svalbard Museum og Naturhistorisk Museum - Besøkssenter nasjonalpark Svalbard Museum - Tora Hultgren   her
2019/965 20191129 29.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/780 20191129 29.11.2019 Inngående brev Gjennomføringsplan - 22/246 Vei 223.09A-B Spitsbergen Sport AS - Utvidelse av butikklokaler Sweco - Apelthun, Charlotte Wolf   her
2016/1111 20191129 29.11.2019 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 18.-20.1.2020 - ***** ***** ***** *****   her
2019/6 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svar på generell søknad om stilling ved Longyearbyen lokalstyre Aleksandar Vrzina   her
2019/968 20191129 29.11.2019 Inngående brev Ber oss sende saken videre til departementet -Spørsmål om barneloven - hvor er fast bosted? Sysselmannen - Henrik Rotneberg   her
2019/1013 20191129 29.11.2019 Inngående brev Kantstopp/bussholdeplass Polarhotell Longyearbyen Multiconsult - Rahimi, David   her
2018/580 20191129 29.11.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 17.-6.1.2020 - ***** ***** *****   her
2019/676 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad om igangsettelse for rivning - 22/38 Vei 226.35 LPO Arkitekter AS   her
2016/1399 20191129 29.11.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 6.-10.12.2019 - ***** ***** *****   her
2017/1743 20191129 29.11.2019 Internt notat uten oppfølging Introduksjon til ny vikar - Kullungen barnehage - ***** ***** *****   her
2017/1743 20191129 29.11.2019 Internt notat uten oppfølging Bekreftelse på mottatt politiattest jf opplæringsloven § 10-9 første og andre ledd og barnehageloven § 19 - ***** ***** ***** *****   her
2019/906 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svar på spørsmål til publikasjon på lokalstyre.no "bruk vann når det er kaldt" - Vannforbruk i Longyearbyen Svalbard Natur og Ungdom   her
2019/965 20191129 29.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/965 20191129 29.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/965 20191129 29.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/965 20191129 29.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2018/204 20191129 29.11.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 4.-6.11.2020 - ***** ***** ***** *****   her
2019/17 20191129 29.11.2019 Utgående brev Sluttrapport for bokårsmidler 2019 - Longyearbyen litteraturfestival 2019 Nasjonalbiblioteket   her
2019/965 20191129 29.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/965 20191129 29.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/990 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2018/581 20191129 29.11.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 17.-6.1.2020 - ***** ***** *****   her
2019/557 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse: 22/44 Vei 303.05 Svalbard Kirke - Refundamentering RAM ARKITEKTUR AS   her
2019/684 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad om igangsettelse for rivning - 22/6 Vei 226.33 LPO Arkitekter AS   her
2019/894 20191129 29.11.2019 Inngående brev Kopi: Oversendelse av rapporter - Longyearbyen Miljøstasjon Avinor   her
2019/1019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Rapportering til Kulturrådet: Rapport og regnskap for Longyearbyen litteraturfestival 2019, og program for litteraturfestivalen NORSK KULTURRÅD   her
2019/61 20191129 29.11.2019 Inngående brev 22/311 Grave og Boremelding - Prøvegraving ved Longyear energiverk LNS SPITSBERGEN AS   her
2016/1295 20191129 29.11.2019 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 6.12.2019 - ***** ***** *****   her
2019/677 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad om igangsettelse for rivning - 22/95 Vei 226.37 LPO Arkitekter AS   her
2019/965 20191129 29.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/965 20191129 29.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/965 20191129 29.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/965 20191129 29.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/61 20191129 29.11.2019 Inngående brev 22/94 Grave boremelding - prøveboring/ fjellkontroll - LNSS LNSS   her
2019/683 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad om igangsettelse for rivning - 22/5 Vei 226.31 LPO Arkitekter AS   her
2016/1399 20191129 29.11.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 18.-20.12.2019 - ***** ***** *****   her
2019/17 20191129 29.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt sluttrapport - Bokårsmidler 2019 Nasjonalbiblioteket - Hilde Ljødal   her
2019/1013 20191129 29.11.2019 Inngående brev Kantstopp/bussholdeplass Polarhotell Longyearbyen Multiconsult - Rahimi, David   her
2018/760 20191129 29.11.2019 Utgående brev Etablering av Besøkssenter nasjonalpark på Svalbard KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET   her
2017/1747 20191129 29.11.2019 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 9.12.2019 - ***** ***** ***** *****   her
2019/1019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Kvittering for innsendt skjema: Rapportering til Kulturrådet: Rapport og regnskap for Longyearbyen litteraturfestival 2019, og program for litteraturfestivalen NORSK KULTURRÅD   her
2019/965 20191129 29.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/965 20191129 29.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/965 20191129 29.11.2019 Utgående brev Bekreftelse *****   her
2019/1020 20191129 29.11.2019 Inngående brev Svar fra søker og erklæring om helsetilstand - Tar plassen - ***** ***** ***** *****   her
2017/1743 20191129 29.11.2019 Inngående brev Signert kontaktavtale med Kullungen barnehage og taushetserklæring *****   her
2019/1 20191129 29.11.2019 Inngående brev SFO - Endring av oppholdstid - Ingrid Hovind Berit Hovind   her
2019/780 20191129 29.11.2019 Inngående brev Spitsbergen Sport - gjennomføringsplan Sweco - Apelthun, Charlotte Wolf   her
2019/780 20191129 29.11.2019 Inngående brev Spitsbergen Sport - ettersending av plantegninger Sweco - Apelthun, Charlotte Wolf   her
2016/1189 20191129 29.11.2019 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 18.-20.12.2019 - ***** ***** *****   her
2019/37 20191128 28.11.2019 Inngående brev Henvendelse om intervju - Request collaboration from Japanese TV TBS - Villages in the World Mmms - Mika Hayama   her