eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/121 20210223 23.02.2021 Saksframlegg/innstilling Tilsettingsvedtak - Rekrutteringssak Lønnskonsulent   her
2021/168 20210221 21.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/169 20210221 21.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/168 20210221 21.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/169 20210221 21.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/189 20210221 21.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/169 20210221 21.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/168 20210221 21.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/168 20210221 21.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/163 20210221 21.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/163 20210220 20.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/189 20210220 20.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2020/580 20210219 19.02.2021 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Skjenkebestemmelser 2020 - 2024   her
2021/44 20210219 19.02.2021 Inngående brev Henvendelse om intervju av studenter - skoleprosjekt for 7. klassing fra Polen Kacper Koziol   her
2020/1177 20210219 19.02.2021 Utgående brev Godkjent - Nye skilt - 22/94 Vei 225.02, Svalbardbutikken og Coop Svalbard EUROSIGN AS   her
2021/134 20210219 19.02.2021 Utgående brev Godkjent - Oppføring av trelavvo i skolegården, 22/45 Vei 102.03 Longyearbyen skole Longyearbyen lokalstyre, prosjektstab att: Carl Magnus Vindegg   her
2020/1051 20210219 19.02.2021 Utgående brev Godkjent - Fasadeendring og bruksendring av bolig- 22/593 Vei 228.05D AT PLAN & ARKITEKTUR AS   her
2021/192 20210219 19.02.2021 Utgående brev Tilbudsforespørsel - Leasing eller innkjøp av multifunksjonsenheter (kopi, skanning, print) Inventum   her
2021/192 20210219 19.02.2021 Utgående brev Tilbudsforespørsel - Leasing eller innkjøp av multifunksjonsenheter (kopi, skanning, print) Lindbak Troms AS   her
2020/247 20210219 19.02.2021 Utgående brev Endelig rapport - Tidsbegrenset tilskudd til reise for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen og deres familier JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET   her
2021/192 20210219 19.02.2021 Utgående brev Tilbudsforespørsel - Leasing eller innkjøp av multifunksjonsenheter (kopi, skanning, print) X-Partner Nord AS   her
2020/928 20210219 19.02.2021 Utgående brev Krav om etterbetaling for levert energi til Store Norske STORE NORSKE GRUVEDRIFT AS   her
2021/121 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/169 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/169 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/169 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2017/146 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 22/521 seksjon 3, Vei 232.533 Gruvedalen - utvidelse av eksisterende boenhet LPO ARKITEKTER AS   her
2019/891 20210219 19.02.2021 Inngående brev Revidert tilbud - SSA-avtale Elements Cloud. Avtale til signering Sikri - Roar Brun Svendsen   her
2021/131 20210219 19.02.2021 Inngående brev Kopi: Vedtak om dispensasjon etter svalbardmiljøloven § 44 for tiltak på, og i sikringssonen til automatisk fredet kulturminne, ID 93040-5 Smia - Hiorthhamn, Adventfjorden NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET   her
2016/1518 20210219 19.02.2021 Inngående brev Kontroll av forebyggende smittevern 18.02.2021 - Fruene AS Securitas Kontrollsys   her
2021/168 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/189 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/169 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/168 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2019/879 20210219 19.02.2021 Inngående brev Retur av lånedokumenter - innløste lån - Lånenummer 20140772, kr 400.000. Formål: Fjernavlesning el og IKT-investeringer skole (hist2 sak 19/879-2) KOMMUNALBANKEN AS   her
2020/580 20210219 19.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vedtatt av Lokalstyret 11.02.2021 - Skjenkebestemmelser 2020 - 2024   her
2016/1246 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/158 20210218 18.02.2021 Inngående brev Pantobligasjon: Tendertjeneste - Bygging av tenderbåt og lekter Advokatfirmaet Haavind AS   her
2020/860 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/200 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/206 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** ***** *****   her
2016/1554 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** *****   her
2016/1399 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** *****   her
2018/187 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** ***** *****   her
2016/1257 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** *****   her
2016/1295 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** *****   her
2016/1368 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** *****   her
2016/1397 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** ***** *****   her
2016/1327 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** ***** *****   her
2016/1258 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** ***** *****   her
2016/1220 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** ***** *****   her
2016/1242 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** *****   her
2016/1291 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** *****   her
2016/1401 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2016/1298 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** ***** *****   her
2016/1213 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** ***** *****   her
2016/1233 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** ***** *****   her
2016/1387 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** ***** *****   her
2016/1212 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2017/1249 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1006 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1170 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/266 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1215 20210218 18.02.2021 Utgående brev Tilbud *****   her
2020/1217 20210218 18.02.2021 Utgående brev Arbeidsavtale *****   her
2020/1217 20210218 18.02.2021 Utgående brev Tilbud - Fagleder IKT *****   her
2020/1217 20210218 18.02.2021 Utgående brev Tilbud - IKT-konsulent *****   her
2020/1217 20210218 18.02.2021 Utgående brev Arbeidsavtale *****   her
2021/119 20210218 18.02.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om skoleplass videregående avdeling 2021-2022 Vg1 BA *****   her
2018/1190 20210218 18.02.2021 Utgående brev Møtereferat 17.02.2021 - Geotermisk sesonglagring av varme i permafrost - Prosjekt 18/162 SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD   her
2021/137 20210218 18.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om skoleplass videregående avdeling 2021-2022 Vg1 ST - ***** ***** ***** *****   her
2021/119 20210218 18.02.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om skoleplass videregående avdeling 2021-2022 Vg1 BA *****   her
2018/491 20210218 18.02.2021 Utgående brev Forslag til møtedato - Forhåndskonferanse 22/517 Vei 223.05B - Bruksendring Randis systue FOKKSNØ AS   her
2021/176 20210218 18.02.2021 Utgående brev Ny oversendelse til tinglysing - 25/2/23 matrikkelenhet utgår STATENS KARTVERK   her
2021/155 20210218 18.02.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument - 23/6/17 Foxdalen NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET   her
2021/55 20210218 18.02.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 12/1 Gustavdalen - Opprettelse av grunnleiepunkt for fritidsbolig STATENS KARTVERK   her
2019/427 20210218 18.02.2021 Inngående brev Klagebehandling - Tilsyn og ulovlighetsoppfølging byggetiltak og bruk av naust i Sjøområdet - 227378 Vei 6064.09 SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD   her
2020/1152 20210218 18.02.2021 Inngående brev Etterlyser svar: Tilbud - Rammeavtale arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester - Rammeavtale 2020 *****   her
2021/161 20210218 18.02.2021 Inngående brev Tilbud - Prosjektering av rørkasser/rørføringer under bygg i Longyearbyen *****   her
2021/191 20210218 18.02.2021 Inngående brev Forhåndskonferanse - bestilling - 22/1 - Ny værstasjon i Longyeardalen LPO ARKITEKTER AS AVD SVALBARD   her
2021/133 20210218 18.02.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 12/1 Fagerstaneset i Ridderbukta - Opprettelse av grunnleiepunkt for fritidsbolig STATENS KARTVERK   her
2021/161 20210218 18.02.2021 Inngående brev Tilbud - Prosjektering av rørkasser/rørføringer under bygg i Longyearbyen *****   her
2021/155 20210218 18.02.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 3/6/17 - Sammenslåing av matrikkeladresse 23/6/17 tilbake til 23/6 STATENS KARTVERK   her
2021/161 20210218 18.02.2021 Inngående brev Tilbud - Prosjektering av rørkasser/rørføringer under bygg i Longyearbyen *****   her
2019/990 20210218 18.02.2021 Saksframlegg/innstilling Tilsettingsvedtak - Rekrutteringssak Jurist - rådgiver - 1. og 2. gangs utlysning   her
2019/987 20210218 18.02.2021 Saksframlegg/innstilling Tilsettingsvedtak - Rekrutteringssak Sektorsjef oppvekst og kultur - 1. og 2. gangs utlysning   her
2020/759 20210218 18.02.2021 Inngående brev Ditt svar er bekreftet og vil bli behandlet av Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet   her
2021/158 20210218 18.02.2021 Inngående brev Utkast til pantobligasjon: Tendertjeneste - Bygging av tenderbåt og lekter Advokatfirmaet Haavind AS   her
2021/189 20210218 18.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/189 20210218 18.02.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2020/1167 20210218 18.02.2021 Inngående brev Tilbud - Rammeavtale entreprenør MALER ANDERSSEN AS   her
2018/760 20210218 18.02.2021 Inngående brev Referat fra møte med styringsgruppen 8.1.2021 - Besøkssenter nasjonalpark Svalbard Zdeno Dvorak   her
2018/760 20210218 18.02.2021 Inngående brev Referat fra møte med styringsgruppen 17.12.2020 - Besøkssenter nasjonalpark Svalbard Zdeno Dvorak   her
2016/1371 20210218 18.02.2021 Internt notat uten oppfølging Vurderinger ***** ***** ***** *****   her
2019/891 20210217 17.02.2021 Inngående brev Til møte 13.2.2021 - Overgang / migrering Elements Cloud Sikri - Vegard Hassel   her
2021/1 20210217 17.02.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/131 Løpenr: 1231/2021 Dokument tittel: Kopi: Ettersending av dokumentasjon - Hiorthhamn - De automatisk freda bygningene Smia ID 93040-5 og Taubanesentralen ID 93040-6 er truet av erosjon Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2016/1292 20210217 17.02.2021 Utgående brev Skole - Permisjon fra undervisning 23.-26.2.2021 - ***** ***** ***** *****   her
2021/137 20210217 17.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om skoleplass videregående avdeling 2021-2022 Vg1 ST - ***** ***** ***** *****   her
2021/160 20210217 17.02.2021 Utgående brev Oversendelse av naboliste for 22/517 Fokksnø AS - Marianne Auran Ertsaas   her
2020/1025 20210217 17.02.2021 Utgående brev Oversending til tinglysing - Sammenslåing av 22/641 og 22/677 STATENS KARTVERK   her