eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/1 20210413 13.04.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/822 Løpenr: 3174/2021 Dokument tittel: Supplerende tilskuddsbrev nr. 1-2021 - reiselivsbedrifter Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker   her
2021/1 20210413 13.04.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/96 Løpenr: 3169/2021 Dokument tittel: Aksept av vilkår - tilskuddsordning for reiselivet på Svalbard - Hurtigruten Svalbard AS Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker   her
2016/1706 20210413 13.04.2021 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 232.06.11 Camilla Rød Ellingsen   her
2017/1183 20210413 13.04.2021 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 220.02.06 Lars Olav Dahl   her
2021/250 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2019/554 20210413 13.04.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling *****   her
2021/285 20210413 13.04.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 22/697 HG8 Bolterdalen - Oppretting av grunneiendom STATENS KARTVERK   her
2016/1093 20210413 13.04.2021 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 232.16.07 Tore Flataukan   her
2018/630 20210413 13.04.2021 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 230.01 Henrik Lethigangas   her
2016/1706 20210413 13.04.2021 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 232.06.04 Emma Østebøvik Eriksen   her
2021/331 20210413 13.04.2021 Inngående brev D56 Vedtak om offentlig ettersyn for Delplan for felt B1 og B/N3 elvesletta nord - frist 14.05.2021 Longyearbyen lokalstyre   her
2021/330 20210413 13.04.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskuddsmidler for lokal kompetanseutvikling i barnehage 2021 - ReKomp STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/884 20210413 13.04.2021 Inngående brev Skole - aksept av betingelser om lån av bærbar PC for elever 2020-2021 - ***** ***** *****   her
2020/108 20210413 13.04.2021 Utgående brev Elvesletta studentboliger - Tilbakemelding på krav om dekning av kostander grunnet passivitet og forsinket fremdrift VA/fjernvarmetrase WSP NORGE AS AVD SVALBARD   her
2021/300 20210413 13.04.2021 Utgående brev Høring - forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet - Frist 09.04.2021 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET   her
2021/250 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/294 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2017/343 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om ulønnet permisjon 1 år fra 1.8.2021 *****   her
2021/71 20210413 13.04.2021 Inngående brev Klage på avslag - tilskuddsordning for reiselivet på Svalbard - Longyearbyen Camping Michelle Dijk LONGYEARBYEN CAMPING MICHELLE DIJK   her
2021/247 20210413 13.04.2021 Inngående brev Skole - Innskriving av elev 1. trinn skoleåret 2021-2022 - ***** ***** *****   her
2021/332 20210413 13.04.2021 Inngående brev D56 Vedtak om offentlig ettersyn for Delplan for felt B1 og B/N3 elvesletta nord - frist 14.05.2021 Longyearbyen lokalstyre   her
2020/1152 20210413 13.04.2021 Inngående brev Etterlyser svar: Tilbud - Rammeavtale arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester - Rammeavtale 2020 ERICHSEN & HORGEN AS   her
2021/262 20210413 13.04.2021 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 238.51A Bjørn Erik Jorkjend   her
2017/1183 20210413 13.04.2021 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 220.02.02 Madelen Peko   her
2021/237 20210413 13.04.2021 Saksframlegg/innstilling Overføring investeringsbudsjett 2020 til 2021   her
2020/934 20210413 13.04.2021 Saksframlegg/innstilling Beslutning om gjennomføring - Gågata 2021   her
2020/928 20210413 13.04.2021 Saksframlegg/innstilling Avtale om etterbetaling for levert energi til Store Norske Gruvedrift AS   her
2021/214 20210413 13.04.2021 Saksframlegg/innstilling Nye vedtekter for Longyearbyen lokalstyres barnehager   her
2020/1142 20210413 13.04.2021 Saksframlegg/innstilling Videreføring av SvalBad   her
2021/280 20210413 13.04.2021 Saksframlegg/innstilling Rapport på handlingsprogram 2021-2024 per 28.02.2021   her
2021/292 20210413 13.04.2021 Saksframlegg/innstilling Revidering av finansforvaltningsreglement Longyearbyen lokalstyre   her
2021/312 20210413 13.04.2021 Saksframlegg/innstilling Nye UHU 2021 - finansiering av inventar og utstyr   her
2021/316 20210413 13.04.2021 Saksframlegg/innstilling Ungdommens kulturstipend 2021   her
2021/299 20210413 13.04.2021 Saksframlegg/innstilling Revidering økonomireglement for Longyearbyen lokalstyre 2021   her
2021/314 20210413 13.04.2021 Saksframlegg/innstilling Tilstandsrapport barnevern 2021 - årlig rapport til politisk nivå i Longyearbyen lokalstyre   her
2020/570 20210413 13.04.2021 Saksframlegg/innstilling Finansforvaltningsrapport 3. tertial 2020   her
2021/313 20210413 13.04.2021 Saksframlegg/innstilling Nye Ungdomsklubben 2021 - finansiering av inventar og utstyr   her
2021/317 20210413 13.04.2021 Saksframlegg/innstilling Tildeling av Tyfusstatuetten 2021   her
2021/247 20210413 13.04.2021 Inngående brev Skole - Innskriving av elev 10. trinn skoleåret 2021-2022 - ***** ***** *****   her
2021/248 20210413 13.04.2021 Inngående brev SFO - Søknad om plass i skolefritidsordningen - ***** ***** *****   her
2019/891 20210412 12.04.2021 Inngående brev Signert av begge parter - endringsbilag 8.1 for integrasjon mellom Elements Cloud og Aventia KommuneTV (streaming av politiske møter) Sikri - Vegard Hassel   her
2021/1 20210412 12.04.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/257 Løpenr: 2949/2021 Dokument tittel: Offentlig søkerliste Vil du være lærer på Svalbard? Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2021/260 20210412 12.04.2021 Internt notat uten oppfølging Driftsmøte vei 2021 nr.7   her
2019/355 20210412 12.04.2021 Utgående brev Kvartalsrapportering barnevern 1. kvartal 2021 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
2021/28 20210412 12.04.2021 Utgående brev Melding om skolebytte ved flytting - ***** ***** ***** *****   her
2021/179 20210412 12.04.2021 Utgående brev Tilbudsforespørsel - overgang til nytt energisystem - rådgivningstjenester *****   her
2021/179 20210412 12.04.2021 Utgående brev Tilbudsforespørsel - overgang til nytt energisystem - rådgivningstjenester *****   her
2020/737 20210412 12.04.2021 Utgående brev Melding om skolebytte ved flytting - ***** ***** ***** *****   her
2021/160 20210412 12.04.2021 Utgående brev Oversendelse av naboliste for 22/658 BAUS ARKITEKTUR AS   her
2021/179 20210412 12.04.2021 Utgående brev Tilbudsforespørsel - overgang til nytt energisystem - rådgivningstjenester *****   her
2021/1 20210412 12.04.2021 Utgående brev Oversendelse av søknader med vedlegg, Svalbardpakke 1 - Fruene AS og Pole Postition Logistics POLE POSITION LOGISTICS AS   her
2021/179 20210412 12.04.2021 Utgående brev Tilbudsforespørsel - overgang til nytt energisystem - rådgivningstjenester *****   her
2019/1054 20210412 12.04.2021 Utgående brev Flyttemelding ***** ***** ***** *****   her
2021/2 20210412 12.04.2021 Utgående brev Rapport produksjon og omsetning mars 2021- RA-0335 STATISTISK SENTRALBYRÅ   her
2021/91 20210412 12.04.2021 Utgående brev Tildeling - tilskuddsordning for reiselivet på Svalbard POLARX AS   her
2021/250 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2019/703 20210412 12.04.2021 Inngående brev Skole - Permisjon fra undervisning 12.4.21 - ***** ***** ***** *****   her
2021/77 20210412 12.04.2021 Inngående brev Spørsmål om vilkår for bygging av bolig og hundegård Mads Paarúp   her
2021/251 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/247 20210412 12.04.2021 Inngående brev Skole - Innskriving av elev 1. trinn skoleåret 2021-2022 - ***** ***** ***** *****   her
2021/248 20210412 12.04.2021 Inngående brev SFO - Søknad om plass i skolefritidsordningen - ***** ***** ***** *****   her
2021/264 20210412 12.04.2021 Inngående brev Etterlyser tilbakemelding - 22/658 - samtykke til seksjonering CODEX ADVOKAT TROMSØ AS   her
2021/320 20210412 12.04.2021 Inngående brev Ettersending av dokumentasjon - Bruksendring av samfunnshus til barnehage Arbeidstilsynet - Jentoft, Halvdan   her
2021/227 20210412 12.04.2021 Inngående brev Skjenkebevilling - søknad Fruene As   her
2021/2 20210412 12.04.2021 Inngående brev Undersøkelsen utførte og planlagte investeringer (RA-1601) 2. kvartal 2021 - Svarfrist 03.05.2021 STATISTISK SENTRALBYRÅ   her
2017/702 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - Byggetrinn 1 - 22/280 Vei 307.04 Skjæringa - Nytt administrasjonsbygg for Telenor Svalbard LPO ARKITEKTER AS AVD SVALBARD   her
2021/320 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om samtykke innvilget med vilkår - Bruksendring av samfunnshus til barnehage Arbeidstilsynet   her
2021/251 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/263 20210412 12.04.2021 Inngående brev Camp Svalbard - påmelding - Johan Magnussen LINDA ANDERSEN   her
2018/790 20210412 12.04.2021 Inngående brev NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Delplan 50 Longyearbyen kirkegård - Svalbard NVE - Anita Andreassen   her
2021/74 20210412 12.04.2021 Inngående brev Etterlyser svar og spørsmål om svarfrist - tilskuddsordning for reiselivet på Svalbard - Barbara Foto & Ramme AS BARBARA FOTO & RAMME AS   her
2021/325 20210412 12.04.2021 Inngående brev Høring om forslag til nye forskrifter om barnehagevirksomhet og grunnskole og videregående opplæring i Longyearbyen - 15.08.2021 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET   her
2021/160 20210412 12.04.2021 Inngående brev Bestilling av naboliste for 22/658 BAUS ARKITEKTUR AS   her
2021/260 20210412 12.04.2021 Internt notat uten oppfølging Driftsmøte vei 2021 nr.6   her
2021/324 20210412 12.04.2021 Internt notat uten oppfølging Stillingsutlysning Kokk/kjøkkenmedarbeider   her
2021/260 20210412 12.04.2021 Internt notat uten oppfølging Driftsmøte vei 2021 nr.5   her
2021/294 20210411 11.04.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/295 20210411 11.04.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/294 20210411 11.04.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/294 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/324 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/293 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/251 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2019/891 20210409 09.04.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring - Linn Jonassen - Sikri AS Sikri AS - Linn Jonassen   her
2021/56 20210409 09.04.2021 Inngående brev Vannkvalitet og sykdom hos dyr Svalbarddyresykehus - Hans Kristian Mjelde   her
2021/6 20210409 09.04.2021 Inngående brev Generell søknad om stilling Anna Czarnota   her
2021/109 20210409 09.04.2021 Inngående brev Aksept av vilkår - tilskuddsordning for reiselivet på Svalbard - Svalbard Villmarksenter AS Longyear-Regnskap - Emelie Våtvik   her
2021/294 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/295 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad *****   her
2021/101 20210409 09.04.2021 Inngående brev Klage på avslag - tilskuddsordning for reiselivet på Svalbard - Marion Prudhon MARION PRUDHON   her
2021/156 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - 22/495 Vei 619 Svalbard lufthavn - Bygningstekniske installasjoner AF GRUPPEN ASA   her
2018/760 20210409 09.04.2021 Inngående brev Statsbudsjettet 2021 - Naturinformajsonssenter på Svalbard KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET   her
2021/98 20210409 09.04.2021 Inngående brev Aksept av vilkår - tilskuddsordning for reiselivet på Svalbard - Svalbard Husky AS SVALBARD HUSKY AS   her
2021/88 20210409 09.04.2021 Inngående brev Aksept av vilkår - tilskuddsordning for reiselivet på Svalbard - Visit Svalbard AS Visit Svalbard - Ronny Brunvoll   her
2021/323 20210409 09.04.2021 Inngående brev Signert kontaktavtale, taushetserklæring og introduksjon til nye vikarer *****   her
2018/1017 20210409 09.04.2021 Utgående brev Databehandleravtale Elements Cloud - skyløsning - Sikri / LL SIKRI AS   her
2021/323 20210409 09.04.2021 Internt notat uten oppfølging Begrenset politiattest jf. barnehageloven § 30, jf. politiregisterloven § 39 første ledd - ***** ***** *****   her
2018/1017 20210409 09.04.2021 Utgående brev Databehandleravtale Elements Cloud - skyløsning - underleverandør i Ukraina - Data Export Agreement SIKRI AS   her
2021/1 20210408 08.04.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/821 Løpenr: 2967/2021 Dokument tittel: Hold av hund på Svalbard - ev. endring av hundeloven - frist 01.05.2021 Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2021/1 20210408 08.04.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/303 Løpenr: 2944/2021 Dokument tittel: Varsel om kritikkverdige forhold - Manglende veisperringer i ferdeselsforbudt rasområde Svalbardposten   her