eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/572 20190817 17.08.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2019/657 20190817 17.08.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2019/684 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - Riving av bygg 22/6 vei 226.33 Lpo - Liisa Wickström   her
2019/683 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - Riving av bygg Vei 22/5 vei 226.31 Lpo - Liisa Wickström   her
2017/1843 20190816 16.08.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad om rammetillatelse - 22/311 og 22/341 - Skredsikringstiltak bak Longyear energiverk Ramboll - Jan Torstein Ovidth   her
2019/339 20190816 16.08.2019 Inngående brev Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen - Rettsakten om bedømmelsesdokumenter Dibk - Hanne Prestmo   her
2019/662 20190816 16.08.2019 Inngående brev Korrigert frist til 31.8.2019 - Rekruttering til ekspertgruppe og referansegruppe til prosjekt om utarbeidelse av Statens innkjøpssenters kategoristrategi for IKT området Difi - Fellesavtaler IKT   her
2016/949 20190816 16.08.2019 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 509.01.05 Eli Kristine Elvheim   her
2018/999 20190816 16.08.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling *****   her
2019/652 20190816 16.08.2019 Inngående brev RIS-id 11010 - Utsetting av musefotobokser i Longyearbyen og Adventdalen Npolar - Stein Tore Pedersen   her
2019/686 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - Riving av bygg 22/3 vei 226.12 Lpo - Liisa Wickström   her
2016/1140 20190816 16.08.2019 Inngående brev Utflyttingsprotokoll Vei 232.08.02 H0107 Viktor Kildal   her
2019/685 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - Riving av bygg 22/4 Vei 226.10 Lpo - Liisa Wickström   her
2019/632 20190816 16.08.2019 Utgående brev Tilbakelding om yrkessykdom påført under arbeid - ***** ***** *****   her
2018/491 20190816 16.08.2019 Utgående brev Tilbakemelding etter befaring 13. august 2019 SPITZBERGEN REISEN EIENDOM AS   her
2019/652 20190816 16.08.2019 Utgående brev Vedrørende musefotobokser i Adventdalen Npolar - Stein Tore Pedersen   her
2019/555 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - Saksbehandling - SmakSvalbard 2019 Smak Svalbard 2019   her
2019/679 20190816 16.08.2019 Inngående brev Forhåndskonferanse - bestilling - 22/340 Vei 212.05 Haugen pensjonat - Riving og tilbygg LPO ARKITEKTER AS - Sigrid Feiner-Endresen   her
2017/865 20190816 16.08.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling *****   her
2019/680 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om oppsetting av lavvo i Todalen for perioden 1. oktober 2018-medio januar 2019 HURTIGRUTEN SVALBARD AS - Tore Magne Hoem   her
2018/937 20190816 16.08.2019 Inngående brev Utflyttingsprotokoll Vei 226.23-02 Terje Scott Syversen   her
2019/657 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2018/838 20190816 16.08.2019 Inngående brev Skole - Melding om skolebytte ved flytting - ***** ***** ***** *****   her
2019/103 20190816 16.08.2019 Inngående brev Innskriving av elev 7. trinn skoleåret 2019-2020 - ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/678 20190816 16.08.2019 Inngående brev Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr - 22/645 Bolterdalshaugen Direktoratet for Arbeidstilsynet   her
2019/681 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om oppsett av Arctic Dome-telt fra medio november 2019 - medio/ut mars 2020 - 22/1 Adventdalen HURTIGRUTEN SVALBARD AS - Tore Magne Hoem   her
2019/576 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2018/578 20190816 16.08.2019 Internt notat uten oppfølging Lønnsskjema endring - ***** *****   her
2017/50 20190816 16.08.2019 Internt notat uten oppfølging Lønnsskjema endring - ***** *****   her
2017/345 20190816 16.08.2019 Internt notat uten oppfølging Lønsskjema endring - ***** ***** *****   her
2019/292 20190816 16.08.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølging av intern kontroll av forvaltningskompetanse. Frode Westby Thorstad m.fl.   her
2019/573 20190816 16.08.2019 Utgående brev Korrespondanse - Utkast mail ***** Håkon Bleken / Haavind   her
2018/651 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - Sak: 2018/651 - Dokument tittel: Spørsmål om LL kan pålegge kunder å betale fjernvarme etter bruk og ikke areal. Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2019/677 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse 22/95 Vei 226.37 Lpo - Liisa Wickström   her
2019/676 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - Riving av bygg 22/38 Vei 226.35 Lpo - Liisa Wickström   her
2019/674 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - Riving av bygg 22/16 Vei 222.05 Lpo - Liisa Wickström   her
2019/648 20190815 15.08.2019 Inngående brev Tilbud - 6225 Ny reservekraftstasjon - modulløsning Veltec-Services - Sivertsen, Jan Erik   her
2018/1081 20190815 15.08.2019 Utgående brev innvilgelse av permisjon *****   her
2017/622 20190815 15.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse *****   her
2016/1656 20190815 15.08.2019 Utgående brev Tjenesteattest - byggesaksbehandler/ingeniør *****   her
2019/648 20190815 15.08.2019 Inngående brev Tilbud - 6225 Ny reservekraftstasjon - modulløsning Østerbø Maskin AS   her
2019/572 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2019/675 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - Riving av bygg 22/29 Vei 222.13 Lpo - Liisa Wickström   her
2019/576 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2019/648 20190815 15.08.2019 Inngående brev Tilbud - 6225 Ny reservekraftstasjon - modulløsning SATEMA - Simen Vanem   her
2019/657 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2019/648 20190815 15.08.2019 Inngående brev Tilbud - 6225 Ny reservekraftstasjon - modulløsning Pon Power AS   her
2018/874 20190815 15.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse *****   her
2018/125 20190815 15.08.2019 Utgående brev Ferdigattest for innredning av loft 22/604 seksjonsnummer 14 Vei 238.53B Inger Helen Sunde   her
2019/4 20190814 14.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/640 Løpenr: 6800/2019 Dokument tittel: Bekreftelse av fordringsanmeldelse nr 33: PERSONAL PARTNER AS, dets konkursbo (Org.nr. 814964302) Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2019/605 20190814 14.08.2019 Inngående brev Oppdater søknad om tillatelse ett trinn - 22/653 Bolterdalshaugen - Oppføring av guideboliger HG4 Nnbk - Terje Holte-Riise   her
2019/480 20190814 14.08.2019 Inngående brev Delplan felt FN/4 - Oppstartsmøte Lpo - Sigrid Feiner-Endresen   her
2017/168 20190814 14.08.2019 Internt notat uten oppfølging Kompetansebevis 30 stp 2019 - ***** *****   her
2019/668 20190814 14.08.2019 Internt notat uten oppfølging Bekreftelse for mottatt politiattest jf barnehagelova § 19 - ***** ***** *****   her
2019/667 20190814 14.08.2019 Internt notat uten oppfølging Bekreftelse for mottatt politiattest jf opplæringsloven § 10-9 første og andre ledd - ***** *****   her
2017/168 20190814 14.08.2019 Internt notat uten oppfølging Kursbevis 2017-2019 - ***** *****   her
2019/667 20190814 14.08.2019 Internt notat uten oppfølging Vitnemål og attester - ***** *****   her
2017/408 20190814 14.08.2019 Internt notat uten oppfølging Sluttsamtale - ***** *****   her
2019/668 20190814 14.08.2019 Internt notat uten oppfølging Vitnemål og kursbevis - ***** *****   her
2019/572 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2019/657 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2017/1856 20190814 14.08.2019 Inngående brev Skole - Melding om skolebytte ved flytting - ***** ***** *****   her
2019/667 20190814 14.08.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale, taushetserklæring og personopplysninger *****   her
2019/261 20190814 14.08.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale 50 % 1.8.2019-31.7.2020 og taushetserklæring *****   her
2019/61 20190814 14.08.2019 Inngående brev 22/495 Grave og boremelding-   Kablgrøft til vindmøller LNS SPITSBERGEN AS   her
2019/61 20190814 14.08.2019 Inngående brev 22/294 Grave og boremelding - Fundamentering av spillsvannsledning LNS SPITSBERGEN AS   her
2019/652 20190814 14.08.2019 Utgående brev RIS-søknad - 11010 - fotoboksar for overvaking av østmarkmus- vurdering av om tiltaket treng behandling av Longyearbyen lokalstyre Norsk Polarinstitutt v/E. Fuglei   her
2019/127 20190814 14.08.2019 Inngående brev Svar fra LL på spørsmål om mulig forurensning i grunnen - 22/532 Sjøområdet Lokalstyre - Hauan, Karine Margrethe   her
2018/365 20190814 14.08.2019 Inngående brev Oppsummering etter møte om nasjonale retningslinjer for samarbeid ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner. Samarbeidsrutine Tromsø politistasjon, Statens barnehus og barneverntjenesten i Tromsø Sysselmannen - Berit Sagfossen   her
2019/658 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2019/485 20190814 14.08.2019 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass 2019-2020 ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/666 20190814 14.08.2019 Inngående brev Bunnkartlegging/batymetri Isdammen 10-12.06.2019 - Resultater Seascan AS   her
2018/365 20190814 14.08.2019 Inngående brev Referat fra møte med Barnehuset 20.3.2018 Sysselmannen - Berit Sagfossen   her
2018/638 20190814 14.08.2019 Inngående brev Avslutning av tilsynet DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
2019/670 20190814 14.08.2019 Inngående brev Orientering om økte satser på tilsyn i fosterhjem fra 2. kvartal 2019 Tromsø kommune barneverntjenesten   her
2019/576 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2016/949 20190814 14.08.2019 Inngående brev Utflyttingsprotokoll Vei 509.01.05-03 Elisabeth Eines   her
2019/127 20190814 14.08.2019 Inngående brev Spørsmål om mulig forurensning i grunnen - 22/532 Sjøområdet Reistad - Ole Reistad   her
2019/668 20190814 14.08.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale, vitnemål og attester *****   her
2019/317 20190814 14.08.2019 Utgående brev Tjenestebevis *****   her
2019/61 20190814 14.08.2019 Inngående brev 22/156 Grave og boremelding- Sette ned påler for motorvarmere Egil Daleng   her
2016/1340 20190814 14.08.2019 Utgående brev Flyttemelding ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/485 20190814 14.08.2019 Utgående brev Oppsigelse barnehageplass ***** ***** ***** *****   her
2019/4 20190813 13.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/254 Løpenr: 6741/2019 Dokument tittel: Døgnbemannet veterinærvakt på Svalbard fra 19.08.2019 Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2019/4 20190813 13.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/29 Løpenr: 6782/2019 Dokument tittel: Prøve ID 2019-3887 analyseperiode 24.7.-6.8.2019 - Vannprøver Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2018/651 20190813 13.08.2019 Inngående brev Begjæring om innsyn - Sak: 2018/651 Løpenr: 5505/2019 Dokument tittel: Spørsmål om LL kan pålegge kunder å betale fjernvarme etter bruk og ikke areal. Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2019/4 20190813 13.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/644 Løpenr: 6752/2019 Dokument tittel: Søknad om tillatelse til plassering av salgsvogn for meksikansk street food - Tio Monchos Svalbardposten - Christopher Engås   her
2019/4 20190813 13.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/652 Løpenr: 6784/2019 Dokument tittel: Oversendelse av søknad fra Polarinstittuttet - Tillatelse til feltarbeid - Ris-ID 11010 Spredning av østmarkmus og parasitt i Longyearbyen planområde Svalbardposten - Christopher Engås   her
2017/1907 20190813 13.08.2019 Inngående brev Begjæring om innsyn - Sak: 2017/1907 Løpenr: 6768/2019 Dokument tittel: Kopi: Tilbud grunnundersøkelser Sukkertoppen Svalbardposten - Christopher Engås   her
2019/662 20190813 13.08.2019 Inngående brev Rekruttering til ekspertgruppe og referansegruppe til prosjekt om utarbeidelse av Statens innkjøpssenters kategoristrategi for IKT området Difi - Fellesavtaler IKT   her
2019/4 20190813 13.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/641 Løpenr: 6712/2019 Dokument tittel: Forsøksfelt for pæler i permafrost Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker   her
2019/4 20190813 13.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/652 Løpenr: 6784/2019 Dokument tittel: Oversendelse av søknad fra Polarinstittuttet - Tillatelse til feltarbeid - Ris-ID 11010 Spredning av østmarkmus og parasitt i Longyearbyen planområde Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker   her
2019/37 20190813 13.08.2019 Inngående brev Henvendelse om intervju medio september - Interview request, documentary on climate change in the northern hemisphere Mambopanda - Gerry Hadden   her
2018/567 20190813 13.08.2019 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - Sak: 2018/567- Dokument tittel: Svar på anmodning om omgjøring av vedtak Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen   her
2019/637 20190813 13.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om løyve for persontransport - Turvognløyve I og II -Polar Permaculture Solutions AS POLAR PERMACULTURE SOLUTIONS AS   her
2019/626 20190813 13.08.2019 Utgående brev Søknad om felling av rein 2019 - Polarflokken barnehage Sysselmannen på Svalbard   her
2019/65 20190813 13.08.2019 Internt notat uten oppfølging Driftsmøte vei 2019 nr. 15   her
2016/1818 20190813 13.08.2019 Internt notat uten oppfølging 19230-02-1 Skredfarevurdering for Svalbard kirke. Avgrensning av areal for mulig plassering av skredvoll. Skred AS 04.07.2019   her
2019/65 20190813 13.08.2019 Internt notat uten oppfølging Driftsmøte vei 2019 nr. 13   her
2019/65 20190813 13.08.2019 Internt notat uten oppfølging Driftsmøte vei 2019 nr. 14   her