eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/524 20180615 15.06.2018 Inngående brev Presisering av delingssøknad - Gruvedalen Snsk - Todal, Ina Wikborg
2018/480 20180615 15.06.2018 Inngående brev Korrespondanse med innkjøpskontoret - Juridiske tjenester - rammeavtale Innkjopskontoret - Therese Nguyen
2018/480 20180615 15.06.2018 Inngående brev Klar til kunngjøring - juridiske tjenester - rammeavtale - Innkjopskontoret - Therese Nguyen
2018/480 20180615 15.06.2018 Inngående brev Utkast 2 konkurransegrunnlag og referat fra møte 6.6.18 -Juridiske tjenester - rammeavtale Innkjopskontoret - Therese Nguyen
2018/480 20180615 15.06.2018 Inngående brev Utkast konkurransegrunnlag - Juridiske tjenester - rammeavtale Innkjopskontoret - Therese Nguyen
2018/33 20180615 15.06.2018 Inngående brev 22/39 - 22/40, Gravemelding avdekking av rør, vei 232-10 og 12. LNS SPITSBERGEN AS
2018/33 20180614 14.06.2018 Inngående brev 22/33-35, Gravemelding, grøfting LNS SPITSBERGEN AS
2018/266 20180614 14.06.2018 Internt notat Referat fagmøte Ung i Longyearbyen 7/2018 Anne Søvold Vikanes
2017/2095 20180614 14.06.2018 Utgående brev Mottatte merknader Vindodden LPO - Anne Sandnes m.fl.
2018/470 20180614 14.06.2018 Utgående brev Ytterligere avklaringer vedrørende takstoppdrag *****
2016/1552 20180614 14.06.2018 Utgående brev Kontraktsoppfølging og varsel om dagbot Evry - Trude Moldenæs
2018/470 20180614 14.06.2018 Inngående brev Korrespondanse med takstmannen om utføring av oppdraget mm. *****
2018/484 20180614 14.06.2018 Inngående brev Søknad *****
2018/285 20180614 14.06.2018 Utgående brev Tilbud om barnehageplass *****
2018/285 20180614 14.06.2018 Utgående brev Tilbud om barnehageplass *****
2018/285 20180614 14.06.2018 Utgående brev Tilbud om barnehageplass *****
2018/285 20180614 14.06.2018 Utgående brev Tilbud om barnehageplass *****
2018/285 20180614 14.06.2018 Utgående brev Tilbud om barnehageplass *****
2018/554 20180614 14.06.2018 Utgående brev Oversender søknad om bruk av forurensede masser for behandling - sikringstiltak avfallsdeponi ved Gruve 6 Sysselmannen på Svalbard
2018/163 20180614 14.06.2018 Internt notat Oversender søknad om bruksendring til uttalelse Kjersti Olsen Ingerø m.fl.
2016/1043 20180614 14.06.2018 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ny stolperekke langs veien til Endalen og plassering av trafo LPO ARKITEKTER AS
2017/2344 20180614 14.06.2018 Utgående brev Tillatelse til igangsetting av grunnarbeider og fundamentering felt B14 og B15 - Gruvedalen RAMBØLL NORGE AS
2017/1997 20180614 14.06.2018 Inngående brev Gangvei langs Vei 500 - savner tegninger Lokalstyre - Bøckman, Rasmus
2018/529 20180614 14.06.2018 Inngående brev Søknad *****
2018/529 20180614 14.06.2018 Inngående brev Søknad *****
2018/33 20180614 14.06.2018 Inngående brev 22/47 og 22/443, Gravemelding grøfting LNS SPITSBERGEN AS
2016/1552 20180613 13.06.2018 Inngående brev Svar på melding om at møte med Evry om Elements 19. juni utsettes Evry - Trude Moldenæs
2017/361 20180613 13.06.2018 Inngående brev Spørsmål om IG, 2017/361 Radisson Blue Polar Hotel Nnbk - Frank Dale
2017/2107 20180613 13.06.2018 Inngående brev Søknad om utplassering av midlertidige hundehus i Longyearbyen, ber om tilbakemelding fra Mattilsynet. Lokalstyre - Benjaminsen, Bjørn
2018/300 20180613 13.06.2018 Inngående brev Anmodning om utsatt frist for innsending av dokumentasjon til tilsyn blokk i og h Elvesletta Assemblin - Ryno Hansen
2017/2107 20180613 13.06.2018 Inngående brev Mattilsynets uttalelse til søknad om utplassering av midlertidige hundehus på Hotellneset Mattilsynet - Anja Lindegård
2017/2107 20180613 13.06.2018 Inngående brev Tilleggsspørsmål fra mattilsynet til søknad om utplassering av midlertidige hundehus på Hotellneset Mattilsynet - Anja Lindegård
2018/300 20180613 13.06.2018 Utgående brev Forlenget frist for innsending av dokumentasjon til tilsyn blokk i og h Elvesletta Assemblin - Ryno Hansen
2017/2107 20180613 13.06.2018 Utgående brev Ytterligere informasjon til søknad om utplassering av midlertidige hundehus på Hotellneset Mattilsynet - Anja Lindegård m.fl.
2017/2107 20180613 13.06.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Søknad om dispensasjon fra arealplanen for oppføring av midlertidige hundehus på Hotellneset -22/1
2018/127 20180613 13.06.2018 Inngående brev Innskriving av elev 7. trinn skoleåret 2018-2019 - ***** ***** ***** ***** *****
2018/559 20180613 13.06.2018 Inngående brev Krav om partsinnsyn i saker om tidligere elev - ***** ***** ***** ***** GATEJURISTEN I TROMSØ
2018/531 20180613 13.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om løyve for persontransport mot vederlag - Norwegen Experte - 2018-2023 NORWEGEN EXPERTE WOLFGANG JÜRGEN LEMPE
2018/560 20180613 13.06.2018 Inngående brev Kartbestilling Vei 221 SKILT DESIGN AS
2016/1552 20180613 13.06.2018 Internt notat uten oppfølging Internt formøte før møte med Evry 19.6.2018 Sissel Helen Hultgren m.fl.
2017/361 20180613 13.06.2018 Utgående brev Spørsmål om IG, 2017/361 Radisson Blue Polar Hotel Frank Dale m.fl.
2017/2095 20180612 12.06.2018 Inngående brev Innspill fra Fin-Aage Sivertsen - Offentlig ettersyn - Delplan D45 Vindoddenen Finn-Aage Sivertsen
2017/2095 20180612 12.06.2018 Inngående brev Innspill fra Sysselmannen - Offentlig ettersyn - Delplan D45 Vindodden Sysselmannen på Svalbard
2017/36 20180612 12.06.2018 Inngående brev Sak 09/548 Fasadeendring 22/517 Randi's systue
2017/36 20180612 12.06.2018 Inngående brev Sak 03/54 Prosjekt nybygg for næring/bolig tidligere 22/245, nå 22/517 Vei 223.5b Randi's Systue
2017/919 20180612 12.06.2018 Inngående brev Signert arbeidsavtale, taushetserklæring og personopplysninger - ***** ***** ***** *****
2016/1480 20180612 12.06.2018 Inngående brev Samtykke til overføring av informasjon fra Polarflokken barnehage til skole - ***** ***** ***** *****
2016/1497 20180612 12.06.2018 Inngående brev Samtykke til overføring av informasjon fra Polarflokken barnehage til skole - ***** ***** ***** ***** *****
2016/1488 20180612 12.06.2018 Inngående brev Samtykke til overføring av informasjon fra Polarflokken barnehage til skole - ***** ***** *****
2016/1487 20180612 12.06.2018 Inngående brev Samtykke til overføring av informasjon fra Polarflokken barnehage til skole ***** ***** *****
Versjon:5.2.2.1