eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/2141 20171115 15.11.2017 Inngående brev Korrigert rundskriv - Endring av krav til generelle arbeidsvarslingsplaner Vegvesen - Firmapost
2017/66 20171115 15.11.2017 Inngående brev Tetst - imortere e-post og besvare Anne Rakel Østli
2017/2207 20171115 15.11.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 22/279 Vei 401.52A - Ombygging til produksjonskjøkken Lba - Sverre Bjerkholt Aamlid
2017/1144 20171115 15.11.2017 Inngående brev Korrespondanse med regnskapsfører og bobehandler - Utestående faktura til sameie Widar Nyheim
2017/1144 20171115 15.11.2017 Inngående brev Ytterligere info vedr. Utestående fra Murdoch Eiendom - krav til sameie Widar Nyheim
2016/1708 20171115 15.11.2017 Inngående brev Oversendelse av justert planforslag - Delplan for forskningsrelaterte aktiviteter i Adventdalen Multiconsult - Tom Langeid
2017/1334 20171115 15.11.2017 Inngående brev Fremdrift avfallsplan og kildesortering i Longyearbyen Forskningsradet - Margrete Nilsdatter Skaktavl Keyser
2017/2208 20171115 15.11.2017 Inngående brev Forespørsel om kjøp av tjenestebolig fra Longyearbyen lokalstyre - ***** ***** ***** *****
2017/1771 20171115 15.11.2017 Inngående brev Permisjon fra undervisning 22.-27.11.2017 - søknad - ***** ***** ***** *****
2016/1250 20171115 15.11.2017 Inngående brev Permisjon fra undervisning 20.-21.11.2017 - søknad - ***** ***** ***** ***** *****
2016/1196 20171115 15.11.2017 Inngående brev Permisjon fra undervisning 20.-24.11.2017 - søknad - ***** ***** *****
2016/1238 20171115 15.11.2017 Inngående brev Permisjon fra undervisning 22.-27.11.2017 - søknad - ***** ***** ***** *****
2017/1249 20171115 15.11.2017 Inngående brev Permisjon fra undervisning 17.-20.11.2017 - søknad - ***** ***** ***** *****
2016/1296 20171115 15.11.2017 Inngående brev Permisjon fra undervisning 22.-27.11.2017 - søknad - ***** ***** ***** *****
2017/2001 20171115 15.11.2017 Inngående brev Kulvert ved det gamle energiverket 22/311 - Dispensasjon for tiltak på automatisk fredet kulturminne ID 136720 - jf. svalbardmiljøloven § 44 første ledd RIKSANTIKVAREN
2017/2206 20171115 15.11.2017 Inngående brev Kommunalbankens kundeskjema KOMMUNALBANKEN AS
2016/923 20171115 15.11.2017 Inngående brev Notat fra funksjonstest 20.9.2017 Evry - Anne Mette Havaas
2017/2111 20171115 15.11.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/309 20171115 15.11.2017 Utgående brev Oversendelse til behandling - 22/391 - Begjæring om reseksjonering STATENS KARTVERK
2016/923 20171115 15.11.2017 Inngående brev Sjekkliste installasjonstest (kort) - 20.9.2017 Evry - Anne Mette Havaas
2017/1945 20171114 14.11.2017 Inngående brev Etterlyser svar: Formell avslutning av samarbeid - Avklaring om fargeplan for Longyearbyen planområde Designfellesskapet - Grete Smedal
2017/26 20171114 14.11.2017 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1144 Løpenr: 11458/2017 Dokument tittel: Signert oppsigelse av leieavtale - Vei 232.523 Spitsbergen Sport
2017/2198 20171114 14.11.2017 Inngående brev Varsel om tilsyn - Longyearbyen lokalstyres beredskapsplikt Sysselmannen - Helle Hamnevoll
2016/984 20171114 14.11.2017 Utgående brev Garantikrav MV Elling Carlsen - Utbedring av mangler - Hydraulisk system Tero Lehtonen
2017/1736 20171114 14.11.2017 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad om korkpenger 2017 - Småbåthavna (mottatt etter fristen) To-Takteren - Tore Hoem
2016/1769 20171114 14.11.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:YHVCHQ *****
2016/1769 20171114 14.11.2017 Utgående brev Bekreftelse mottatt søknad om barnehageplass *****
2016/1769 20171114 14.11.2017 Utgående brev Bekreftelse mottatt søknad om barnehageplass *****
2016/1769 20171114 14.11.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:LIGVYU *****
2017/2139 20171114 14.11.2017 Inngående brev Ytterligere presisering av vurdering av lovligheten av husleieavtaler Pwc - Eirik Bang Pedersen (NO)
2017/1144 20171114 14.11.2017 Utgående brev Svar på kommentar fra ***** -Salg av hus 222/523 Trond Melting
2017/2139 20171114 14.11.2017 Inngående brev Svar på vurdering av lovligheten av husleieavtaler Pwc - Eirik Bang Pedersen (NO)
2017/1783 20171114 14.11.2017 Saksframlegg/innstilling Fastsetting av Planprogram - Delplan D41 Samskipnaden - felt B/N/F5
2017/2088 20171114 14.11.2017 Inngående brev Personopplysninger og taushetserklæring *****
2017/1907 20171114 14.11.2017 Inngående brev Referat fra arbeidsmøte i Narvik 101017 mellom NVE, NGI, UNIS og Arni Jonsson. Nve -
2016/1150 20171114 14.11.2017 Inngående brev Permisjon fra undervisning 28.-1.12.2017 - søknad - ***** ***** ***** *****
2016/1244 20171114 14.11.2017 Inngående brev Permisjon fra undervisning 28.-1.12.2017 - søknad - ***** ***** ***** *****
2017/2197 20171114 14.11.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 22/645 Bolterdalshaugen - Bygning av enebolig på 2 etasjer Byggsoknorge - Frank Are Pedersen
2017/26 20171114 14.11.2017 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/827 Løpenr: 11338/2017 Dokument tittel: Tilleggsopplysninger til rammesøknad - 22/605 Vei 500 - nybygg Skinnboden Coop -
2017/26 20171114 14.11.2017 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/827 Løpenr: 11236/2017 Dokument tittel: Rammesøknad - 22/605 Vei 500 - nybygg Skinnboden Coop -
2017/2191 20171114 14.11.2017 Saksframlegg/innstilling Faktura- og gebyrsatser 2018
2017/1720 20171114 14.11.2017 Saksframlegg/innstilling Sluttbehandling - Delplan D34 Longyearbyen havn, bykaia
2017/1901 20171114 14.11.2017 Utgående brev E-post: Notat - Innspill til ny kullkontrakt SNSK - Elisabeth Larsen m.fl.
2016/924 20171114 14.11.2017 Saksframlegg/innstilling Handlingsprogram og økonomiplan 2018 - 2021, budsjett 2018
2017/615 20171114 14.11.2017 Saksframlegg/innstilling Budsjettkorrigeringer - investeringsbudsjettet
2017/1936 20171114 14.11.2017 Saksframlegg/innstilling Valg av nye medlemmer til kontrollutvalget
2016/1273 20171114 14.11.2017 Inngående brev Permisjon fra undervisning 16.-17.11.2017 - søknad - ***** ***** ***** *****
2017/1736 20171114 14.11.2017 Inngående brev Søknad om korkpenger 2017 - Småbåthavna (mottatt etter fristen) To-Takteren
2017/2174 20171114 14.11.2017 Saksframlegg/innstilling Møteplan for 2018 - Lokalstyret og utvalgene
2017/1749 20171113 13.11.2017 Inngående brev Melding om oppsett av lavvo - 22/1 Todalen Sysselmannen - Andrine Kylling
Versjon:5.2.2.1