eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/8 20181017 17.10.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/916 Løpenr: 9697/2018 Dokument tittel: Innspill fra Polar Eiendom Svalbard AS til skredproblematikken i Nybyen - Sikring mot snøras Nrk - Rune N. Andreassen
2018/8 20181017 17.10.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/28 Løpenr: 9661/2018 Dokument tittel: Foreløpig søknad om korkpenger 2018 - Teaterproduksjonen Svalbard Movements Nrk - Rune N. Andreassen
2018/8 20181017 17.10.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/927 Løpenr: 9913/2018 Dokument tittel: Umiddelbar bruksnekt etter forskrift for brannvern § 5-5 - 22/362 Vei 6062.03A Sjøområdet Nrk - Rune N. Andreassen
2018/8 20181017 17.10.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/929 Løpenr: 9918/2018 Dokument tittel: Umiddelbar bruksnekt etter forskrift for brannvern § 5-5 - 22/364 Vei 6064.04A Sjøområdet Nrk - Rune N. Andreassen
2018/8 20181017 17.10.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/928 Løpenr: 9916/2018 Dokument tittel: Umiddelbar bruksnekt etter forskrift for brannvern § 5-5 - 22/349 Vei 6060.02F Sjøområdet - Leietaker Nrk - Rune N. Andreassen
2018/8 20181017 17.10.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/920 Løpenr: 9920/2018 Dokument tittel: Signert informasjon om uanmeldt brann- og bygningsinnspeksjon av naust i Sjøområdet Nrk - Rune N. Andreassen
2018/8 20181017 17.10.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/202 Løpenr: 9906/2018 Dokument tittel: Melding om endring av ansvarsretter - 22/1 - Rehabilitering av taubanebukker i Longyearbyen Nrk - Rune N. Andreassen
2018/8 20181017 17.10.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/28 Løpenr: 9891/2018 Dokument tittel: Søknad om korkpenger 2018 - Arctic Project: Svalbard Movements Taubanesentralen september 2019 (mottatt etter fristen) Nrk - Rune N. Andreassen
2018/8 20181017 17.10.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/394 Løpenr: 9908/2018 Dokument tittel: Spørsmål om regler for skilting i Longyearbyen Nrk - Rune N. Andreassen
2018/8 20181017 17.10.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/831 Løpenr: 9464/2018 Dokument tittel: Referat fra forhåndskonferanse - 22/677 og 22/641 - Oppføring av 3 nye bygninger Nrk - Rune N. Andreassen
2018/8 20181017 17.10.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/928 Løpenr: 9972/2018 Dokument tittel: Rapport fra branntilsyn i naust i Sjøområdet - gnr. 22 bnr. 349 Vei 6060.02F Nrk - Rune N. Andreassen
2018/8 20181017 17.10.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/929 Løpenr: 9964/2018 Dokument tittel: Bekreftelse på at leietaker har flyttet ut av naust i Sjøområdet - 22/364 Nrk - Rune N. Andreassen
2018/8 20181017 17.10.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/928 Løpenr: 9914/2018 Dokument tittel: Umiddelbar bruksnekt etter forskrift for brannvern § 5-5 - 22/349 Vei 6060.02F Sjøområdet - Eier Nrk - Rune N. Andreassen
2018/957 20181017 17.10.2018 Internt notat uten oppfølging AMUS - videre oppfølging på Næringsbygget - valg av medlemmer til arbeidsmiljøgruppe Østli, Anne Rakel
2018/957 20181017 17.10.2018 Internt notat uten oppfølging AMUS - videre oppfølging på Næringsbygget og frist for innspill
2018/8 20181017 17.10.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/920 Løpenr: 9934/2018 Dokument tittel: Juridisk vurdering av Longyearbyen lokalstyres ansvar ved en evt. brann Nrk - Rune N. Andreassen
2017/1889 20181017 17.10.2018 Internt notat uten oppfølging Referat fra vernerunde 15.10.2018 - Longyearbyen folkebibliotek
2017/1946 20181017 17.10.2018 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte - Merking av innovasjon Norge miljømerke bærekraftig reisemål i 2019 Visitsvalbard - Trine Krystad
2016/956 20181017 17.10.2018 Inngående brev Oppsummering etter møte mellom Havvind og adv. Lundin 15.10.2018 Haavind - Håkon Bleken / Haavind
2018/955 20181017 17.10.2018 Inngående brev Signert taushetserklæring *****
2018/937 20181017 17.10.2018 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 226.23 Terje Scott Syversen
2018/777 20181017 17.10.2018 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 224.02 Karine Hauan
2018/931 20181017 17.10.2018 Internt notat uten oppfølging Bekreftelse på mottatt politiattest jf barnehageloven § 19 jf politiregisterloven § 39 første ledd - ***** ***** ***** *****
2018/950 20181017 17.10.2018 Internt notat uten oppfølging Lokal lønnspolitikk - Revidering 2018
2018/952 20181017 17.10.2018 Internt notat uten oppfølging Utkast 3 - Strategisk rekrutterings- og kompetanseplan for Longyearbyen lokalstyre 2018
2018/934 20181017 17.10.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om utvidet skjenkebevilling for enkeltanledning - Svalbard Bryggeri - Julebord 1.12.2018 Sysselmannen på Svalbard
2018/551 20181017 17.10.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - Gruve 3 - Ølsmaking 7.12.2018 Sysselmannen på Svalbard
2018/944 20181017 17.10.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning og kjøp av alkohol - UNIS-kantinen - Halloweenfest 3.11.2018 Sysselmannen på Svalbard
2017/2344 20181017 17.10.2018 Inngående brev E-poster: Fargevalg av boliger - 22/1 B14 Gruvedalen - Bygging av 60 boliger RAM Arkitektur AS - Håvard Hagen
2017/361 20181017 17.10.2018 Inngående brev Kopi: Vedtak om samtykke uten gebyr - 22/109 Vei 229.03 - Påbygg til Svalbard Radisson Blu Polar hotel Arbeidstilsynet
2018/307 20181017 17.10.2018 Utgående brev Svar på søknad om forlengelse av midlertidig omkjøringsvei - 22/1 B14 Gruvedalen RAMBØLL NORGE AS m.fl.
2018/852 20181017 17.10.2018 Inngående brev Kopi: Referat fra forhåndskonferanse - 22/578 Polarflokken barnehage - Modul for midlertidig barnehage Enhet for plan og utvikling
2018/886 20181017 17.10.2018 Utgående brev Referat fra forhåndskonferanse - 22/578 Polarflokken barnehage - Modul for midlertidig barnehage LPO arkitekter
2017/102 20181017 17.10.2018 Inngående brev Signert arbeidsavtale, personopplysninger og taushetserklæring *****
2018/728 20181017 17.10.2018 Inngående brev Signert arbeidsavtale, personopplysninger og taushetserklæring *****
2018/954 20181017 17.10.2018 Inngående brev Generell søknad om skoleplass videregående avdeling 2018-2019 Vg1 ST fastlandselev *****
2018/551 20181016 16.10.2018 Inngående brev Skjenkebevilling for enkeltanledning - Gruve 3 - Ølsmaking 7.12.2108 - tilleggsinformasjon Svalbardbryggeri - Ida Larsen
2018/8 20181016 16.10.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1065 Løpenr: 9938/2018 Dokument tittel: Agenda for dialogmøte mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Longyearbyen lokalstyre 17.10.2018 Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker
2018/394 20181016 16.10.2018 Inngående brev Etterlyser svar: Spørsmål om regler for skilting i Longyearbyen Svalbardbooking - Benedicte Klyve
2018/589 20181016 16.10.2018 Saksframlegg/innstilling Gågata. Prosjektstatus og prinsippavklaring for torget ST1.
2017/1783 20181016 16.10.2018 Saksframlegg/innstilling Delplan D41 Elvesletta B/N/F5 - vedtak om offentlig ettersyn
2018/394 20181016 16.10.2018 Utgående brev Svar på spørsmål om regler for skilting i Longyearbyen Svalbardbooking - Benedicte Klyve
2018/945 20181016 16.10.2018 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse - 22/645, 22/653 og 22/678 Bolterdalshaugen - Riving og nybygg av driftsbygning NORDNORSK BYGGEKONTROLL AS
2016/1526 20181016 16.10.2018 Inngående brev Skjenkekontroll 15.10.2018 - Coal miners Securitas
2018/899 20181016 16.10.2018 Utgående brev Melding om vedtak - Skjenkebevilling for enkeltanledning - Gruve 3 - Dark Season Blues 27.10.2018 Hurtigruten Svalbard
2018/900 20181016 16.10.2018 Utgående brev Melding om vedtak - Skjenkebevilling for enkeltanledning - Kulturhuset - Åpning og konsert Dark Season Blues 25.10.2018 Hurtigruten Svalbard
2018/551 20181016 16.10.2018 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - Gruve 3 - Ølsmaking 7.12.2018 Sysselmannen på Svalbard
2018/944 20181016 16.10.2018 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning og kjøp av alkohol - UNIS kantinen - Halloweenfest 3.11.2018 Sysselmannen på Svalbard
2018/934 20181016 16.10.2018 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om utvidet skjenkebevilling for enkeltanledning - Svalbard Bryggeri - Julebord 1.12.2018 Sysselmannen på Svalbard
2018/879 20181016 16.10.2018 Utgående brev Melding om vedtak - Skjenkebevilling for enkeltanledning og kjøp av alkohol - UNIS-kantinen - UNIS 25 år 19.10.2018 og 20.10.2018 svalbard catering
Versjon:5.2.2.1