eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/867 20181212 12.12.2018 Inngående brev Brukerdokumentasjon Elements versjon 1.8 - Saksbehandling og ledelse, Arkivar, Elements møte og Dokumentmaler Evry - Nina Farahi
2018/8 20181212 12.12.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/73 Lns - Marius Kristian Larsen
2018/1150 20181212 12.12.2018 Utgående brev Signert midlertidig grunnleieavtale mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Longyearbyen lokalstyre fra 27.11.2018 - 27.11.2020 - Alpinbakke NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET m.fl.
2018/1172 20181212 12.12.2018 Inngående brev Beskrivelse av iglo - 23/1 Adventdalen - Iglo for hundesledeturer SVALBARD VILLMARKSENTER AS
2018/1129 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad *****
2018/1129 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad *****
2018/1172 20181212 12.12.2018 Inngående brev Melding om virksomhet - 23/1 Adventdalen - Iglo for hundesledeturer SVALBARD VILLMARKSENTER AS
2018/1176 20181212 12.12.2018 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 214.03.04 Håkon Strand
2018/1128 20181212 12.12.2018 Inngående brev Lokal vurdering av skredfare mot bebyggelse i Longyearbyen 12.12.2018 kl 1300 - 13.12.2018 kl 1300 Nve - Mikkelsen Odd-Arne
2018/307 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - Infrastruktur og utomhus for boliger i bygg ABC - 22/1 B14 Gruvedalen RAMBØLL NORGE AS
2016/1048 20181212 12.12.2018 Utgående brev Spørsmål og avklaring om forurensning: Arbeidsmøte 13.12.2018 med Sysselmannen på Svalbard - Delplan for Hotellneset D37 Sysselmannen på Svalbard - Andrine Kylling m.fl.
2018/1078 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Bekreftelse på mottatt politiattest jf barnehageloven § 19 jf politiregisterloven § 39 første ledd - ***** ***** ***** ***** *****
2018/999 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om redusert arbeidstid fra 100 % til 80 % stilling med lønn *****
2018/8 20181211 11.12.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1150 Løpenr: 12005/2018 Dokument tittel: Midlertidig grunnleieavtale mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Longyearbyen lokalstyre fra 27.11.2018 - 27.11.2020 - Alpinbakke Svalbardposten - Christopher Engås
2016/1068 20181211 11.12.2018 Inngående brev Kopi: Søknad om dispensasjon etter svalbardmiljøloven § 44 første ledd for tiltak i sikringssonen til automatisk fredet kulturminne, id 156682 kanonstilling Sysselmannen på Svalbard
2017/152 20181211 11.12.2018 Utgående brev Svar på søknad om lærlingplass ved Longyearbyen lokalstyre Annika Moriggi Kielland
2017/1783 20181211 11.12.2018 Utgående brev Offentlig ettersyn: Delplan D41 Elvesletta felt B/N/F5. NAS Leif Tore Hansen m.fl.
2018/73 20181211 11.12.2018 Utgående brev Tilbakemelding fremdrift delplan Sjøområdet Multiconsult - Tom Langeid m.fl.
2018/690 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging Prinsipper for utarbeidelse av skoleruta - Alternativ D
2016/1216 20181211 11.12.2018 Inngående brev Permisjon fra undervisning 17.-3.1.2019 - søknad - Rey ***** ***** ***** *****
2018/1128 20181211 11.12.2018 Inngående brev Lokal vurdering av skredfare mot bebyggelse i Longyearbyen 10.12.2018 fra kl 1800 til 11.12.2018 kl 13.00 Nve - Mikkelsen Odd-Arne
2018/820 20181211 11.12.2018 Inngående brev Kvittering for levert elektronisk aksept av tilsagn om midler - Prosjektnummer 18/111 - Innkjøp av sambruksutstyr for Camp Svalbard MILJØDIREKTORATET
2018/1163 20181211 11.12.2018 Inngående brev Offentlig ettersyn - Delplan for D41 Elvesletta felt B/N/F5 - Enhet for eiendom Enhet for plan og utvikling
2018/1162 20181211 11.12.2018 Inngående brev Offentlig ettersyn - Delplan for D41 Elvesletta felt B/N/F5 - Enhet for brann og redning Enhet for plan og utvikling
2016/1363 20181211 11.12.2018 Inngående brev Permisjon fra undervisning 17.-3.1.2019  - søknad - ***** ***** ***** *****
2018/1160 20181211 11.12.2018 Inngående brev Signert arbeidsavtale, personopplysninger og taushetserklæring *****
2018/1167 20181211 11.12.2018 Inngående brev Offentlig ettersyn - Delplan for D41 Elvesletta felt B/N/F5 - Det lokale eltilsyn Enhet for plan og utvikling
2017/962 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om endringstillatelse - 22/589 - Ombygging av frøhvelvet DR TECHN OLAV OLSEN AS
2018/1166 20181211 11.12.2018 Inngående brev Offentlig ettersyn - Delplan for D41 Elvesletta felt B/N/F5 - Fjernvarme Enhet for plan og utvikling
2018/1164 20181211 11.12.2018 Inngående brev Offentlig ettersyn - Delplan for D41 Elvesletta felt B/N/F5 - Enhet for tekniske tjenester Enhet for plan og utvikling
2018/1170 20181211 11.12.2018 Inngående brev Innspill til flytting av boliger fra rasutsatt område Egil Lutdal
2018/1138 20181211 11.12.2018 Inngående brev E-poster fra 23.8.2018 til 10.12.2018 - Klage på fjerning av motorvarmer-kontakter på Haugen POLI ARCTICI AS m.fl.
2018/105 20181211 11.12.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling *****
2018/1168 20181211 11.12.2018 Inngående brev Høring - Endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven - hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2018/1169 20181211 11.12.2018 Inngående brev Tildeling av midler til kompetanseheving i barneverntjenestene i 2019 FYLKESMANNEN I TROMS
2018/1128 20181211 11.12.2018 Inngående brev Lokal vurdering av skredfare mot bebyggelse i Longyearbyen 11.12.2018 kl 1300 til 12.12.2018 kl 1300 Nve - Mikkelsen Odd-Arne
2018/1170 20181211 11.12.2018 Inngående brev Innspill til flytting av boliger fra rasutsatt område Mats Torfjäll
2018/1165 20181211 11.12.2018 Inngående brev Offentlig ettersyn - Delplan for D41 Elvesletta felt B/N/F5 - Longyear energiverk Enhet for plan og utvikling
2018/1161 20181211 11.12.2018 Inngående brev Offentlig ettersyn - Delplan for D41 Elvesletta felt B/N/F5 - Barnetalsperson Enhet for plan og utvikling
2018/1063 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging Offentlig søkerliste Driftsoperatør renovasjon
2018/1063 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste Driftsoperatør renovasjon
2018/8 20181210 10.12.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Kriterier for boligtildeling og leiepriser i Gruvedalen Svalbardposten - Svein Rune Kjøllesdal
2018/1063 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad *****
2018/812 20181210 10.12.2018 Internt notat uten oppfølging Notat vedrørende lovbestemt pant i fasteiendom i Longyearbyen og på fastlandet Elin Dolmseth
2018/1138 20181210 10.12.2018 Utgående brev Svar på fjerning av motorvarmer-kontakter på Haugen Poli Arctici AS - Stefano Poli m.fl.
2017/740 20181210 10.12.2018 Utgående brev Midlertidig alpinbakke - Avklaring plassering av mobilt alpingjerde, luftstrekk av el-kabel og sikring av bardun SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD
2018/713 20181210 10.12.2018 Utgående brev Møtereferat 2 - Skredsikring i Lia og informasjon til offentlige boligeiere SNSK - Sveinung Lystrup Thesen m.fl.
2018/713 20181210 10.12.2018 Utgående brev Møtereferat 4 - Skredsikring i Lia og informasjon til offentlige boligeiere SNSK - Sveinung Lystrup Thesen m.fl.
2018/649 20181210 10.12.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling *****
2017/324 20181210 10.12.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt tilleggsinformasjon - Vilkår for tillatelse til tiltak - 22/579 Vei 700 LNS SPITSBERGEN AS