Postliste http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ innsyn.lokalstyre.no Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1741 Løpenr: 58/2017 Dokument tittel: Status januar 2017. Intern evaluering av krisehåndteringen i forbindelse med snøskredet fra Sukkertoppen 19.12.2015 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 29.12.2017 | RegistryNumber: 13002/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/335 Løpenr: 12769/2017 Dokument tittel: Boligbygging Elvesletta B5 - 21/584 - avklaring skredsone http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 27.12.2017 | RegistryNumber: 12960/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2345 Løpenr: 12938/2017 Dokument tittel: Skredsikring og/eller flytting av bebyggelse i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 27.12.2017 | RegistryNumber: 12959/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/335 Løpenr: 12770/2017 Dokument tittel: Boligbygging Elvesletta B5 - 21/584 - avklaring skredsone http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 27.12.2017 | RegistryNumber: 12958/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2259 Løpenr: 12707/2017 Dokument tittel: Tillatelse til tiltak - 22/45 Vei 104.03 - Ny bod i skolegården til Longyearbyen skole http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 27.12.2017 | RegistryNumber: 12957/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2262 Løpenr: 12890/2017 Dokument tittel: Svar til forespørsel fra innbygger om rutiner ved evakuering fra bolig http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 27.12.2017 | RegistryNumber: 12952/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/748 Løpenr: 12789/2017 Dokument tittel: Tillatelse til utvidelse av tomt, oppsett av gjerde og etablering av adkomstvei - 22/678 Bolterdalshaugen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 27.12.2017 | RegistryNumber: 12951/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/361 Løpenr: 12929/2017 Dokument tittel: Tilleggsinformasjon til søknad - 22/109 - Utvidelse av Svalbard Radission Blu Polar hotel http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 27.12.2017 | RegistryNumber: 12947/2017 | Enhet for plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2017/361 Løpenr: 12937/2017 Dokument tittel: Tilleggsinformasjon til søknad - 22/109 - Utvidelse av Svalbard Radission Blu Polar hotel http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 27.12.2017 | RegistryNumber: 12946/2017 | Enhet for plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2017/827 Løpenr: 12160/2017 Dokument tittel: Tilbakemelding på søknad om nybygg Skinnboden http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Stian Uhlen | Journaldato: 27.12.2017 | RegistryNumber: 12944/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2199 Løpenr: 12741/2017 Dokument tittel: Innspill til tilbudskonkurranse - Skoleskyss 2018-2020 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 20.12.2017 | RegistryNumber: 12881/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2199 Løpenr: 12699/2017 Dokument tittel: Svar på henvendelse angående innhenting av tilbud om skoleskyss 2018-2020 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 20.12.2017 | RegistryNumber: 12880/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1894 Løpenr: 12726/2017 Dokument tittel: Rapport 20170299-03-R Geofysisk kartlegging av permafrost og dybde til berg, NGI http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 20.12.2017 | RegistryNumber: 12879/2017 | Enhet for tekniske tjenester Bestilling av innsyn - Sak: 2017/348 Løpenr: 12750/2017 Dokument tittel: Krav om tilbakekjøp og/eller erstatning: Varsel om søksmål - Vei 222.13 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 20.12.2017 | RegistryNumber: 12878/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2324 Løpenr: 12759/2017 Dokument tittel: Invitasjon til markering av 10 års jubileum for Svalbard globale frøhvelv http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 20.12.2017 | RegistryNumber: 12877/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1755 Løpenr: 12641/2017 Dokument tittel: Ferdigattest - 22/680 Slagg- og askedeponi gruve 3 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 20.12.2017 | RegistryNumber: 12876/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2244 Løpenr: 12675/2017 Dokument tittel: Rammetillatelse - 22/495 Svalbard lufthavn - Etablering av nye vaktlokaler og personalrom hangar 1 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 20.12.2017 | RegistryNumber: 12875/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1719 Løpenr: 11903/2017 Dokument tittel: Svar på melding om forlengelse av skiløype sørover fra skolen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 20.12.2017 | RegistryNumber: 12874/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/615 Løpenr: 12677/2017 Dokument tittel: Informasjon om bruk av midler tildelt i RNB 2016 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 20.12.2017 | RegistryNumber: 12873/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1745 Løpenr: 12658/2017 Dokument tittel: Oversendelse av søknad om dispensasjon for etablering av sikringstiltak Lia mellom Vei 228 og Vei 230 i sikringssonen for kulturminne. http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 20.12.2017 | RegistryNumber: 12872/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/361 Løpenr: 12760/2017 Dokument tittel: Behov for tilleggsinformasjon til søknad om utvidelse av Svalbard Radission Blu Polar hotel, byggetrinn 2. http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 20.12.2017 | RegistryNumber: 12871/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/827 Løpenr: 12160/2017 Dokument tittel: Tilbakemelding på søknad om nybygg Skinnboden http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 12730/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/827 Løpenr: 12166/2017 Dokument tittel: Oversendelse av søknad om unntak fra utfyllende bestemmelser for etasjetall i delplan for sentrum, nytt bygg på 22/605, Vei 500 - Skinnboden http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 12729/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2 Løpenr: 12370/2017 Dokument tittel: Referat ukesmøte Ung i Longyearbyen 15/2017 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Post | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 12728/2017 | Enhet for barn og unge Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1719 Løpenr: 12515/2017 Dokument tittel: Svar på melding om nedgravning av jordplate ved sjøfiberkabler på Hotellneset http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 12727/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/357 Løpenr: 12263/2017 Dokument tittel: Etterlyser svar - Longyearbyen lokalstyre godkjenner utbetaling for skade på Vei 228 nr 14.pdf http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 12724/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1144 Løpenr: 12247/2017 Dokument tittel: Korrespondanse vedrørende eiendeler http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 12723/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1144 Løpenr: 12256/2017 Dokument tittel: Ytterligere korrespondanse - Private eiendeler i hus 232/523 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 12722/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1144 Løpenr: 12276/2017 Dokument tittel: Koorespondanse - Private eiendeler i hus 232/523 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 12721/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1144 Løpenr: 12340/2017 Dokument tittel: Videre korrespondanse - Private eiendeler i hus 232/523 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 12720/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2220 Løpenr: 12577/2017 Dokument tittel: Svar på anmodning om refusjon av utgifter i 2017 som følge av skredhendelser i 2015-2017 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 12719/2017 | Enhet for økonomi og IKT Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2251 Løpenr: 12574/2017 Dokument tittel: Korrespondanse med Gjensidige - Skadenr 82844124,10 - trenger mer informasjon rundt hendelsen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 12718/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1334 Løpenr: 12571/2017 Dokument tittel: Matavfallskvern http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 12717/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2099 Løpenr: 12548/2017 Dokument tittel: Innspill fra Sysselmannen på Svalbard til oppstart og planprogram for delplan D49 Gruvedalen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 12714/2017 | Enhet for plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2017/305 Løpenr: 12575/2017 Dokument tittel: Prøve ID 2017-6626 analyseperiode 28.11.2017-11.12.2017 - Nettprøve drikkevann http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 12713/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2290 Løpenr: 12552/2017 Dokument tittel: Sluttoppgjør: Naturskaderapport Longyearbyen skole 19.12.2015 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 12712/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2239 Løpenr: 12569/2017 Dokument tittel: Videreformidling psykososial oppfølging etter terrorangrepene 22.7.2011 - Melding om ubrukte midler http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 12711/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2239 Løpenr: 12568/2017 Dokument tittel: Svar på psykososial oppfølging etter terrorangrepene 220711 - melding om ubrukte midler http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 14.12.2017 | RegistryNumber: 12710/2017 | Enhet for økonomi og IKT Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1996 Løpenr: 10926/2017 Dokument tittel: Statsbudsjettet 2019 - Satsingsforslag fra Longyearbyen lokalstyre http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 06.12.2017 | RegistryNumber: 12416/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1996 Løpenr: 10756/2017 Dokument tittel: Statsbudsjettet 2019 - Satsingsforslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/15067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 06.12.2017 | RegistryNumber: 12415/2017 | Enhet for økonomi og IKT Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2099 Løpenr: 12203/2017 Dokument tittel: Innspill fra NVE til varsel om oppstart av ny delplan D49 og høring av forslag til planprogram for Gruvedalen felt B14 og UA7 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 04.12.2017 | RegistryNumber: 12347/2017 | Enhet for plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1745 Løpenr: 12216/2017 Dokument tittel: Rammesøknad - Bygging av drenskanal og snøsamleskjerm som ledd i skredsiking over Vei 228 til 230 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 04.12.2017 | RegistryNumber: 12346/2017 | Enhet for plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2231 Løpenr: 12144/2017 Dokument tittel: Øvelsesdirektiv pandemi http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 04.12.2017 | RegistryNumber: 12345/2017 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2231 Løpenr: 12146/2017 Dokument tittel: Øvelsesdirektiv vannmangel http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 04.12.2017 | RegistryNumber: 12344/2017 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2231 Løpenr: 12145/2017 Dokument tittel: Øvelsesdirektiv skred http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 04.12.2017 | RegistryNumber: 12343/2017 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1719 Løpenr: 12214/2017 Dokument tittel: Skilting av Funken http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 04.12.2017 | RegistryNumber: 12342/2017 | Enhet for plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2244 Løpenr: 12296/2017 Dokument tittel: Søknad om rammetillatelse - 22/495 Svalbard lufthavn - Etablering av nye vaktlokaler og personalrom hangar 1 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 04.12.2017 | RegistryNumber: 12341/2017 | Enhet for plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2017/826 Løpenr: 11829/2017 Dokument tittel: Kommentar til Sysselmannens innspill til revisjon av veileder om arealplanlegging og konsekvensutredning i planområdene på Svalbars http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet - Arne Mjøs | Journaldato: 01.12.2017 | RegistryNumber: 12280/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1994 Løpenr: 11933/2017 Dokument tittel: Svar - Krav om erstatning for ødelagt TV - Strømbrudd 15.10.2017 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 23.11.2017 | RegistryNumber: 12065/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1749 Løpenr: 11856/2017 Dokument tittel: Melding om oppsett av Lavvo i Todalen - 22/1 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 23.11.2017 | RegistryNumber: 12064/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2087 Løpenr: 11905/2017 Dokument tittel: Svar på spørsmål om pæling og utslipp av gråvann - 22/525/14 riving og oppføring av ny hytte Bjørndalen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 23.11.2017 | RegistryNumber: 12063/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/944 Løpenr: 11907/2017 Dokument tittel: Tar ytterligere merknader til saken til etterretning - 22/572 Vei 606.01B Midlertidig tiltak postkasse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 23.11.2017 | RegistryNumber: 12062/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1993 Løpenr: 11909/2017 Dokument tittel: Ytterligere spørsmål for oppsetting av viltkamera http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 23.11.2017 | RegistryNumber: 12061/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1993 Løpenr: 11936/2017 Dokument tittel: Oppklaring av spørsmål for oppsetting av viltkamera http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 23.11.2017 | RegistryNumber: 12060/2017 | Enhet for plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1784 Løpenr: 11883/2017 Dokument tittel: Utkast til planprogram for næringsbygg: REMA 1000 - Delplan D42 Rema - felt DPA4 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Coop - Ronny Strømnes | Journaldato: 22.11.2017 | RegistryNumber: 11991/2017 | Enhet for plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1749 Løpenr: 11831/2017 Dokument tittel: Vedrørende søknad til oppsett av lavo - 22/1 Todalen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - John Christian Nygaard | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 11926/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1894 Løpenr: 11854/2017 Dokument tittel: Fangvoll ovenfor spisshusene http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - John Christian Nygaard | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 11925/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1784 Løpenr: 10996/2017 Dokument tittel: Referat oppstartmøte delplan D42 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - John Christian Nygaard | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 11924/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/957 Løpenr: 11892/2017 Dokument tittel: Signert nedbetalingsplan - Telt/hundegård i Adventdalen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - John Christian Nygaard | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 11923/2017 | Enhet for plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1784 Løpenr: 11883/2017 Dokument tittel: Utkast til planprogram for næringsbygg: REMA 1000 - Delplan D42 Rema - felt DPA4 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - John Christian Nygaard | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 11922/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/962 Løpenr: 11894/2017 Dokument tittel: Kopi: Uttalelse fra Avinor til nabovarsel for utbedring av Svalbard globale frøhvelv - 22/589 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - John Christian Nygaard | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 11921/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/826 Løpenr: 11829/2017 Dokument tittel: Kommentar til Sysselmannens innspill til revisjon av veileder om arealplanlegging og konsekvensutredning i planområdene på Svalbars http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - John Christian Nygaard | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 11920/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1719 Løpenr: 11731/2017 Dokument tittel: Spørsmål om forlengelse av skiløype sørover fra Longyearbyen skole - 22/1 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 11877/2017 | Enhet for plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1719 Løpenr: 11732/2017 Dokument tittel: Foreløpig svar på spørsmål om forlengelse av skiløype sørover fra Longyearbyen skolen - 22/1 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 11876/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1894 Løpenr: 11716/2017 Dokument tittel: Geoteknisk rapport 2017:00607 - Snøsamleskjerm og dreneringskanal ovenfor spisshusene i Longyearbyen. Feltrapport. Grunnundersøkelser. http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 11875/2017 | Enhet for tekniske tjenester Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1144 Løpenr: 11754/2017 Dokument tittel: Bekreftelse på at utestående faktura til sameie blir betalt av fra Murdoch Eiendom http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 11874/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1979 Løpenr: 10512/2017 Dokument tittel: Rapport fra branntilsyn Barentsburg, oktober 2017 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 11873/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1902 Løpenr: 10043/2017 Dokument tittel: Rapport fra branntilsyn Telenor Svalbard AS, september 2017 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 11872/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2100 Løpenr: 11198/2017 Dokument tittel: Rapport fra branntilsyn Basecamp Hotel, oktober 2017 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 11871/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1144 Løpenr: 11728/2017 Dokument tittel: Signert kjøpekontrakt og skjøte av tjenestebolig - Vei 232.523 22/483 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 11870/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/245 Løpenr: 11752/2017 Dokument tittel: Anmodning om møte - Endring på rammegodkjent og igangsatt verkstedbygg Sjøområdet 22/632 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 11869/2017 | Enhet for plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1749 Løpenr: 11756/2017 Dokument tittel: Melding om oppsett av lavvo - 22/1 Todalen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 11868/2017 | Enhet for plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1144 Løpenr: 11458/2017 Dokument tittel: Signert oppsigelse av leieavtale - Vei 232.523 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Spitsbergen Sport | Journaldato: 14.11.2017 | RegistryNumber: 11778/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/827 Løpenr: 11338/2017 Dokument tittel: Tilleggsopplysninger til rammesøknad - 22/605 Vei 500 - nybygg Skinnboden http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Coop - | Journaldato: 14.11.2017 | RegistryNumber: 11769/2017 | Enhet for plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2017/827 Løpenr: 11236/2017 Dokument tittel: Rammesøknad - 22/605 Vei 500 - nybygg Skinnboden http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Coop - | Journaldato: 14.11.2017 | RegistryNumber: 11768/2017 | Enhet for plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2189 Løpenr: 11659/2017 Dokument tittel: Spørsmål om etablering av bedrift på Svalbard og leie av næringslokaler http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Coop - Ronny Strømnes | Journaldato: 13.11.2017 | RegistryNumber: 11758/2017 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2016/944 Løpenr: 11409/2017 Dokument tittel: Oversender dokumenter vedrørende rubbhall på gnr/bnr 22/430 - 22/572 Vei 606.01B Midlertidig tiltak, postkasse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 13.11.2017 | RegistryNumber: 11750/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/944 Løpenr: 11259/2017 Dokument tittel: Arbeidet med rivingen følger fremdriftsplanen - 22/572 Vei 606.01B - Midlertidig tiltak, postkasse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 13.11.2017 | RegistryNumber: 11749/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/944 Løpenr: 11683/2017 Dokument tittel: Svar på ytterligere spørsmål om plangrunnlaget - 22/572 Vei 606.01B Midlertidig tiltak postkasse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 13.11.2017 | RegistryNumber: 11748/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/944 Løpenr: 11411/2017 Dokument tittel: Ber om en tilbakemelding om hva advokaten ønsker med merknaden til tilbudet på rivingen - 22/572 Vei 606.01B Midlertidig tiltak, postkasse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 13.11.2017 | RegistryNumber: 11747/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1997 Løpenr: 11484/2017 Dokument tittel: tilbakemelding vedrørende graving og oppfylling langs gangvei http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 13.11.2017 | RegistryNumber: 11745/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2187 Løpenr: 11644/2017 Dokument tittel: Forespørsel om gjenbruk av Infrastruktur fra Svea http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 13.11.2017 | RegistryNumber: 11744/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/925 Løpenr: 11674/2017 Dokument tittel: Kommentarer til referat oppstartsmøte Longyearelva. NVEs referanse: 201601388-47 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 13.11.2017 | RegistryNumber: 11743/2017 | Enhet for tekniske tjenester Bestilling av innsyn - Sak: 2016/944 Løpenr: 11682/2017 Dokument tittel: ytterligere spørsmål om plangrunnlaget - 22/572 Vei 606.01B Midlertidig tiltak postkasse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 13.11.2017 | RegistryNumber: 11742/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1993 Løpenr: 11684/2017 Dokument tittel: Konkretisering av lokalitet for søknad om oppsetting av viltkamera http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line | Journaldato: 13.11.2017 | RegistryNumber: 11741/2017 | Enhet for plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1286 Løpenr: 8197/2017 Dokument tittel: Felt B14 Gruvedalen - Referat møte, utvikling av nye boligfelt ved Statsbygg http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Stian Uhlen | Journaldato: 10.11.2017 | RegistryNumber: 11637/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/355 Løpenr: 11166/2017 Dokument tittel: Varsel om mulig omgjøring av vilkår i rammetillatelse - 22/657 Vei 500 - Oppføring av boliger http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 07.11.2017 | RegistryNumber: 11454/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1842 Løpenr: 11033/2017 Dokument tittel: Svar på melding om oppføring av hekkeplattformer for kvitkinngjess i taubanebukker http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 07.11.2017 | RegistryNumber: 11453/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2076 Løpenr: 11068/2017 Dokument tittel: Kopi til kopimottakere: Høringsinnspill til Utenriks- og forsvarskomiteens behandling av Statsbudsjettet 2018 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 07.11.2017 | RegistryNumber: 11452/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/827 Løpenr: 11236/2017 Dokument tittel: Rammesøknad - 22/605 Vei 500 - nybygg Skinnboden http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 07.11.2017 | RegistryNumber: 11451/2017 | Enhet for plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1024 Løpenr: 10730/2017 Dokument tittel: Vedrørende tidligere søknad om tiltak - uttak av løsmasser fra Todalen til bruk på øyene i Laguna - gnr/bnr 22/528 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 07.11.2017 | RegistryNumber: 11450/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/944 Løpenr: 11174/2017 Dokument tittel: Orienterer om at vi har kontaktet tiltakshavers advokat om hvem tiltakshaver bør kontakte - 22/572 Vei 606.01B - Midlertidig postkasse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 07.11.2017 | RegistryNumber: 11449/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2107 Løpenr: 11237/2017 Dokument tittel: Søknad om midlertidig plassering av hundegård - 22/1 Hotelneset http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 07.11.2017 | RegistryNumber: 11423/2017 | Enhet for plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2110 Løpenr: 11255/2017 Dokument tittel: Henvendelse om sortering av avfall i Nybyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 07.11.2017 | RegistryNumber: 11422/2017 | Enhet for tekniske tjenester Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1024 Løpenr: 10733/2017 Dokument tittel: Lover å komme tilbake til saken så snart som mulig - uttak av løsmasser fra Todalen til bruk på øyene i Laguna.pdf http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 07.11.2017 | RegistryNumber: 11421/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2000 Løpenr: 10768/2017 Dokument tittel: Svarbrev - Krav i forbindelse med hendelse 15. desember 2016 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 07.11.2017 | RegistryNumber: 11419/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1948 Løpenr: 10714/2017 Dokument tittel: Tilsvar på rapport fra branntilsyn - Svalbard lufthavn 2017 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 07.11.2017 | RegistryNumber: 11418/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/944 Løpenr: 11265/2017 Dokument tittel: Mer omm innsyn i tillatelser og reaksjoner mot ulovligheter på felt F/N6 - 22/572 Vei 606.01B - Midlertidig tiltak, postkasse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 07.11.2017 | RegistryNumber: 11417/2017 | Enhet for plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2016/944 Løpenr: 11150/2017 Dokument tittel: Oversender tilbudsbrev riving postkasse til orientering http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 07.11.2017 | RegistryNumber: 11416/2017 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/944 Løpenr: 11264/2017 Dokument tittel: Oppfølgingsspørsmål til prosessen for innhenting av tilbudet - 22/572 Vei 606.01B - Midlertidig tiltak, postkasse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/14067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 07.11.2017 | RegistryNumber: 11415/2017 | Enhet for plan og utvikling