Postliste http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ innsyn.lokalstyre.no Bestilling av innsyn - Sak: 2020/28 Løpenr: 10653/2020 Dokument tittel: Brudd på vilkår i skjenkebevilling for enkeltanledning i Kulturhuset den 7.9.2020 - Longyearbyen litteraturfestival http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 10859/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/589 Løpenr: 10710/2020 Dokument tittel: Innspill fra Svalbard Adventures AS, Hurtigruten AS, Visit Svalbard AS og Coop Svalbard SA til høring - Områdemodell for gågata http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 10857/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/28 Løpenr: 10683/2020 Dokument tittel: Svar på brudd på vilkår i skjenkebevilling for enkeltanledning i Kulturhuset den 7.9.2020 - Longyearbyen litteraturfestival http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 10855/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1111 Løpenr: 10681/2020 Dokument tittel: Tilbakemelding om levekårsstatistikk for Svalbard - Svalbardstatistikk 2019 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 10854/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/48 Løpenr: 10677/2020 Dokument tittel: Prøve ID 2020-3908 analyseperiode 3.-10.9.2020 - Bassengvann Svalbardhallen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 10852/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/834 Løpenr: 10593/2020 Dokument tittel: Godkjenning av fargesetting ny miljøstasjon - vei 227.01 - Hotellneset http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 10810/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/834 Løpenr: 10583/2020 Dokument tittel: Fargesetting ny miljøstasjon oppdaterte illustrasjoner - 4 alternativer http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 10809/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/28 Løpenr: 10653/2020 Dokument tittel: Brudd på vilkår i skjenkebevilling for enkeltanledning i Kulturhuset den 7.9.2020 - Longyearbyen litteraturfestival http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 10808/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/790 Løpenr: 10021/2020 Dokument tittel: Ny kirkegård Longyearbyen - alternative tomter http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 10749/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/790 Løpenr: 10558/2020 Dokument tittel: Ny kirkegård - revidert referat fra dialogmøte 20.8.2020 - tillegg fra NFD http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 10748/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/48 Løpenr: 10559/2020 Dokument tittel: Prøve ID 2020-3861 analyseperiode 2.-7.9.2020 - Vann, Isdammen dynasandfilter http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Line Ylvisåker | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 10676/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/790 Løpenr: 10558/2020 Dokument tittel: Ny kirkegård - revidert referat fra dialogmøte 20.8.2020 - tillegg fra NFD http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Line Ylvisåker | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 10675/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/901 Løpenr: 10545/2020 Dokument tittel: TV-Aksjon 2020 - Den årlige stafetten 19.9.2020 for bedriftslag kr 2500 og andre lag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Hilde Røsvik | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 10674/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Lønn, stillingstittel og plassering av stilling til jurist http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gisle Stødle | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 10665/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/427 Løpenr: 10500/2020 Dokument tittel: Særutskrift Klage på vedtak om overtredelsegebyr - oppføring og bruk av boligbrakke uten søknad og tillatelse - 22/378 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 10651/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/823 Løpenr: 9831/2020 Dokument tittel: Søknad om støtte til rehabilitering av det gamle kraftverket http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 10650/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/889 Løpenr: 10434/2020 Dokument tittel: Forarbeid til søknader om støtte fra Enova - smart kjølefundament for Næringsbygget og Kulturhuset http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 10649/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/751 Løpenr: 9834/2020 Dokument tittel: Offentlig søkerliste Driftsingeniør fjernvarme http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Borvik | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 10636/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/734 Løpenr: 10308/2020 Dokument tittel: Offentlig søkerliste Næringssjef http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 10612/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/790 Løpenr: 10021/2020 Dokument tittel: Ny kirkegård Longyearbyen - alternative tomter http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 10577/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/634 Løpenr: 10397/2020 Dokument tittel: Delplan D44 Todalen hytteområde - LPO sitt arbeid satt på vent http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 10576/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/833 Løpenr: 9920/2020 Dokument tittel: Opprettelse av næringsfond, Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 10575/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/833 Løpenr: 9920/2020 Dokument tittel: Opprettelse av næringsfond, Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 10574/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/734 Løpenr: 10308/2020 Dokument tittel: Offentlig søkerliste Næringssjef http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 10572/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/868 Løpenr: 10139/2020 Dokument tittel: 22(598 Bolterdalen 2 og rassone http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Hovland | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 10535/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/868 Løpenr: 10138/2020 Dokument tittel: 22/587 Bolterdalen 2 og rassone http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Hovland | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 10534/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/868 Løpenr: 10140/2020 Dokument tittel: 22/587 Bolterdalen 2 - etterlyser innsending av skjema om forhåndskonferanse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Hovland | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 10533/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av dokumenter i egne saker og saksoversikt http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sally Hovelsoe | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 10517/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/834 Løpenr: 9939/2020 Dokument tittel: SV: Vei 227.01 Fargesetting av ny miljøstasjon på Hotelneset - bestilling fargekart http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 10460/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/595 Løpenr: 7539/2020 Dokument tittel: Referat fra forhåndskonferanse: 22/1 Vei 600 - Gangbru over Longyearelva http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 10459/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/595 Løpenr: 9882/2020 Dokument tittel: Beregninger laster gangbro ei 600 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 10458/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/834 Løpenr: 9939/2020 Dokument tittel: SV: Vei 227.01 Fargesetting av ny miljøstasjon på Hotelneset - bestilling fargekart http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 10457/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/595 Løpenr: 9883/2020 Dokument tittel: Beregningsrapport stacker - gangbro Vei 600 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 10456/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/595 Løpenr: 9884/2020 Dokument tittel: Gangbro ei 600 - timeestimat ansvarlig søker http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 10455/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/701 Løpenr: 10192/2020 Dokument tittel: Ettersending av dokumentasjon: Utbedring av jordnett AM sender for kringkasting - 22/673 Skjæringa http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 10454/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/869 Løpenr: 10179/2020 Dokument tittel: Forhåndskonferanse - bestilling - 22/1 Vei 604 og Vei 606 B/N 15 Sjøområdet - Fradeling av tomt http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 10453/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/845 Løpenr: 10044/2020 Dokument tittel: Klage på støy i forbindelse med byggeaktivitet i Longyearbyen sentrum - Utbygging av Coop Svalbardbutikken http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 10348/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/845 Løpenr: 10044/2020 Dokument tittel: Klage på støy i forbindelse med byggeaktivitet i Longyearbyen sentrum - Utbygging av Coop Svalbardbutikken http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 10306/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/803 Løpenr: 9898/2020 Dokument tittel: Spørsmål til endring i regler og innstramming av skjenketider - Koronavirus (covid-19) - Svar fra Sysselmannen på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 10082/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/811 Løpenr: 9666/2020 Dokument tittel: Forhåndskonferanse - bestilling - 22/22 Vei 306.06 - Tilbygg til bolig - Flytting av Røkketunet fra Svea til Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yahoo - Sophie Cordon NO | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 10050/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/799 Løpenr: 9492/2020 Dokument tittel: Vedtak om forbud om ilandsstigning av passasjerer og mannskap fra skipet SY Valiente http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 10003/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/803 Løpenr: 9608/2020 Dokument tittel: Innskjerpinger i nasjonale skjenketider fra regjeringen, reiseråd i Europa og lokale smitteverntiltak - Koronavirus (covid-19) http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 10002/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/811 Løpenr: 9666/2020 Dokument tittel: Forhåndskonferanse - bestilling - 22/22 Vei 306.06 - Tilbygg til bolig - Flytting av Røkketunet fra Svea til Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 10001/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/818 Løpenr: 9788/2020 Dokument tittel: Forslag til møtedato 25.8.2020 - Møte med olje- og energiministeren om energiforsyningen i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 10000/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/819 Løpenr: 9773/2020 Dokument tittel: Oppdatering av samfunnsøkonomisk analyse av Longyearbyen havn - Flyteterminal http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9999/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/634 Løpenr: 9809/2020 Dokument tittel: Innspill fra 14 hytteeiere i Todalen til offentlig ettersyn - Delplan D44 for Todalen hytteområde http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9998/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1084 Løpenr: 9827/2020 Dokument tittel: Svar på søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - Frost Spitsbergen AS - Damenes aften 17.9.2020 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9997/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/651 Løpenr: 9826/2020 Dokument tittel: Skjenkebevilling Smak Svalbard - datoer http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9996/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/822 Løpenr: 9807/2020 Dokument tittel: Takkebrev fra næringsministeren til Longyearbyen lokalstyre http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9995/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/605 Løpenr: 9751/2020 Dokument tittel: 22/660 Samskipnaden Isbjørnskjørt- tilbakemelding fra LL - Fargeplan Elvesletta http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: POST | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9994/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/818 Løpenr: 9788/2020 Dokument tittel: Forslag til møtedato 25.8.2020 - Møte med olje- og energiministeren om energiforsyningen i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9969/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/817 Løpenr: 9771/2020 Dokument tittel: Innhenting av opplysninger ved salg av fast eiendom - 22/341, 22/358 og 22/410 Mary-Anns Polarrigg AS http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 9968/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/818 Løpenr: 9788/2020 Dokument tittel: Forslag til møtedato 25.8.2020 - Møte med olje- og energiministeren om energiforsyningen i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 9930/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/819 Løpenr: 9773/2020 Dokument tittel: Oppdatering av samfunnsøkonomisk analyse av Longyearbyen havn - Flyteterminal http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 9929/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Kommunenes håndtering av koronakrisen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aftenposten - Daniel Røed-Johansen | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 9914/2020 | Administrasjonssjefen med stab Bestilling av innsyn - Sak: 2020/815 Løpenr: 9718/2020 Dokument tittel: Svar på spørsmål om mulig etablering av Lab - planlegging, tomt, leie - from Sebastiano Zappala - OCEAN SEA FOUNDATION http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 9902/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/796 Løpenr: 9681/2020 Dokument tittel: Spørsmål til saksgang: 22/531/2 Bolterdalen - Opprettelse av ny grunnleieavtaletomt til hundegård http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 9874/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/797 Løpenr: 9600/2020 Dokument tittel: Plan for å legge høyspentkabel fra Gruve 7 over Foxfonna. http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 9856/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/17 Løpenr: 9629/2020 Dokument tittel: Foreløpig tilbakemelding på søknad om bruksendring av bygg til bilverksted - 22/430, Vei 608.4 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 9855/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/811 Løpenr: 9666/2020 Dokument tittel: Forhåndskonferanse - bestilling - 22/22 Vei 306.06 - Tilbygg til bolig - Flytting av Røkketunet fra Svea til Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 9854/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/797 Løpenr: 9678/2020 Dokument tittel: Svar - Plan for å legge høgspentkabel fra Gruve 7 over Foxfonna - Vurdering av tiltak etter § 58 3. ledd http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 9853/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/797 Løpenr: 9601/2020 Dokument tittel: Vurdering av saksbehandling av tiltak - Plan for å legge høyspentkabel fra Gruve 7 over Foxfonna. http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 9783/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/797 Løpenr: 9630/2020 Dokument tittel: Vurdering av tiltak med utlegging av høyspentkabel til ventilasjonssjakt ved Gruve 7 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 9782/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/247 Løpenr: 9610/2020 Dokument tittel: Oppdragsbrev - Tidsavgrenset tilskuddsordning for hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Line Ylvisåker | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 9765/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/247 Løpenr: 9617/2020 Dokument tittel: Forskrift om tidsbegrenset tilskudd til reise for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen og deres familie http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 9764/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/800 Løpenr: 9518/2020 Dokument tittel: Henvendelse om møte 10.8.2020 - Folk og Forsvar http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 9748/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/247 Løpenr: 9400/2020 Dokument tittel: Høringssvar: Tidsavgrenset tilskuddsordning for hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 9747/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/247 Løpenr: 9228/2020 Dokument tittel: Høring: Tidsavgrenset tilskuddsordning for hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen - Frist 20.7.2020 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 9746/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/247 Løpenr: 6439/2020 Dokument tittel: Supplerende tilskuddsbrev nummer 1-2020 - Tilskuddsordning for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 9745/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/247 Løpenr: 9610/2020 Dokument tittel: Oppdragsbrev - Tidsavgrenset tilskuddsordning for hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 9744/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/247 Løpenr: 9617/2020 Dokument tittel: Forskrift om tidsbegrenset tilskudd til reise for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen og deres familie http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 9743/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/39 Løpenr: 9468/2020 Dokument tittel: Spørsmål om næringsvirksomhet - Tunisisk restaurant i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 9599/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/799 Løpenr: 9492/2020 Dokument tittel: Vedtak om forbud om ilandsstigning av passasjerer og mannskap fra skipet SY Valiente http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 9598/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Vaskeritjenester http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Industrienergi - Charlotte Dyrkorn | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 9502/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/247 Løpenr: 9400/2020 Dokument tittel: Høringssvar: Tidsavgrenset tilskuddsordning for hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 9443/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/785 Løpenr: 9405/2020 Dokument tittel: Lekkasje nedenfor Svalbard kirke og innspill til fossil utenfor Longyearbyen folkebibliotek http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 9442/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/786 Løpenr: 9406/2020 Dokument tittel: Henvendelse til enhetsleder plan og utvikling - Besøk av finske ingeniører og arkitekter med omvisning http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 9441/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/787 Løpenr: 9407/2020 Dokument tittel: Kopi: Svar på søknad om innsamling av fjellsyreblader og mose til bruk på Huset Restaurant http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 9440/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/139 Løpenr: 9399/2020 Dokument tittel: Invitasjon til lokalstyreleder - Virtual Island Summit http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 9439/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/404 Løpenr: 4135/2019 Dokument tittel: Klage på scooterparkering ved Vei 238 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 9418/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1522 Løpenr: 9254/2020 Dokument tittel: Søknad om skjenkebevilling Coop Svalbard AS, Svalbardkiosken - Svalbard lufthavn http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 9417/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1044 Løpenr: 7052/2017 Dokument tittel: Forespørsel om veiledning i byggesaksforskriften - 22/1 Platåberget - Anleggelse av steinlagt sherpasti http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 9416/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/589 Løpenr: 7520/2020 Dokument tittel: Høring - Områdemodell for gågata mm. http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 9415/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/139 Løpenr: 9337/2020 Dokument tittel: Etterlyser svar: Politisk bistand til veterinærmedisinsk hjelp http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/51002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 9414/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2096 Løpenr: 468/2020 Dokument tittel: Faresoner i Lia http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/50965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 9378/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/247 Løpenr: 9228/2020 Dokument tittel: Høring: Tidsavgrenset tilskuddsordning for hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen - Frist 20.7.2020 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/50964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 9377/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/762 Løpenr: 9257/2020 Dokument tittel: Svar på Nordnorsk Kunstmuseums henvendelse til Kulturdepartementet om mulige vedtektsendringer og innspill til ny museumsmelding http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/50963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 9376/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/760 Løpenr: 9227/2020 Dokument tittel: Informasjon til leietakere i tjenesteboliger - Hundeeiere http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/50954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 9367/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/762 Løpenr: 9257/2020 Dokument tittel: Svar på Nordnorsk Kunstmuseums henvendelse til Kulturdepartementet om mulige vedtektsendringer og innspill til ny museumsmelding http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/50953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 9366/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/195 Løpenr: 9255/2020 Dokument tittel: Spørsmål om oppsett av kurv til discgolf i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/50952 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 9365/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1 Løpenr: 9199/2020 Dokument tittel: Svar - Bestilling av dokument - Herta Grønda fotosamling - politisk behandling av ev deponering til Svalbard Museum? http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/50932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 9345/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/393 Løpenr: 7865/2020 Dokument tittel: Presisering av svar på tolkningen av nye retningslinjer transportløyver http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/50889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lns - Rune Moen | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 9302/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/603 Løpenr: 7627/2020 Dokument tittel: Særutskrift Høring - Forslag til ny forskrift om skyteforbud på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/50799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 9212/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/56 Løpenr: 8966/2020 Dokument tittel: Anmodning om utbetaling av korkpenger 2019 - Longyearbyen Dykkerklubb http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/50797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 9210/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/655 Løpenr: 7697/2020 Dokument tittel: Henvendelse om 400 volt tilknytning til trafokiosk - Ladning av hybrid og Elbiler http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/50796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 9209/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/56 Løpenr: 9016/2020 Dokument tittel: Anmodning om utbetaling av korkpenger 2019 - Smak Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/50795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 9208/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/164 Løpenr: 9020/2020 Dokument tittel: Signert avtale mellom Longyearbyen lokalstyre og Securitas AS - Skjenkekontroll og tobakkskontroll i perioden 1.7.2020 til 30.06.2021 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/50794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 9207/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1059 Løpenr: 8965/2020 Dokument tittel: Referat fagmøte Ung i Longyearbyen 29.06.2020 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/50793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 9206/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/254 Løpenr: 9019/2020 Dokument tittel: Særutskrift Håndtering og saksbehandling av gebyrer i forbindelse med koronasituasjonen - AU 20.3.2020 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/50792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 9205/2020 | Enhet for personal og organisasjon Svar - Bestilling av dokument - Herta Grønda fotosamling - politisk behandling av ev deponering til Svalbard Museum? http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/50786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grondal - Eva Grøndal | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 9199/2020 | Enhet for personal og organisasjon