Postliste http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ innsyn.lokalstyre.no Kopi: Signert arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/21692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.06.2018 | RegistryNumber: 5929/2018 | Longyearbyen skole Kopi: Signert arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/21546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2018 | RegistryNumber: 5783/2018 | Longyearbyen skole Kopi: Signert arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/21543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2018 | RegistryNumber: 5780/2018 | Longyearbyen skole Arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/21275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 5523/2018 | Longyearbyen skole Tilbud http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/21274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 5522/2018 | Longyearbyen skole Arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/21273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 5521/2018 | Longyearbyen skole Tilbud http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/21272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 5520/2018 | Longyearbyen skole Arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/21271 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 5519/2018 | Longyearbyen skole Tilbud http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/21270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 5518/2018 | Longyearbyen skole Arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/21269 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 5517/2018 | Longyearbyen skole Tilbud http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/21268 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 5516/2018 | Longyearbyen skole Arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/21267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 5515/2018 | Longyearbyen skole Tilbud http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/21266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 5514/2018 | Longyearbyen skole Arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/21265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 5513/2018 | Longyearbyen skole Tilbud http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/21264 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 5512/2018 | Longyearbyen skole Arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/21263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 5511/2018 | Longyearbyen skole Tilbud http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/21262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 5510/2018 | Longyearbyen skole Arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/21261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 5509/2018 | Longyearbyen skole Tilbud http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/21260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 5508/2018 | Longyearbyen skole Begjæring om innsyn - Sak: 2018/213 Løpenr: 3671/2018 Dokument tittel: Utvidet søkerliste Undervisningsstillinger 1.-10. trinn og Videregående trinn http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/20818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvinesdal Kommune - Svein Berg | Journaldato: 15.05.2018 | RegistryNumber: 5066/2018 | Longyearbyen skole Trukket http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/20034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2018 | RegistryNumber: 4296/2018 | Longyearbyen skole Trukket http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/20033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2018 | RegistryNumber: 4295/2018 | Longyearbyen skole Trukket http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/20032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2018 | RegistryNumber: 4294/2018 | Longyearbyen skole Trukket http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/20031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2018 | RegistryNumber: 4293/2018 | Longyearbyen skole Utvidet søkerliste Undervisningsstillinger 1.-10. trinn og Videregående trinn http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19376 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.04.2018 | RegistryNumber: 3671/2018 | Longyearbyen skole Offentlig søkerliste Undervisningsstillinger 1.-10. trinn og Videregående trinn http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19375 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.04.2018 | RegistryNumber: 3670/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3422/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3421/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19126 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3420/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3419/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3418/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19123 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3417/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19122 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3416/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19121 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3415/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19120 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3414/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3413/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3412/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19117 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3411/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3410/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19115 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3409/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19114 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3408/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3407/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3406/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3405/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3404/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3403/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19108 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3402/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19107 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3401/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3400/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3399/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3398/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3397/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3396/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19101 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3395/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3394/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3393/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3392/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3391/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3390/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19095 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3389/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3388/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3387/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19092 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3386/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3385/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3384/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3383/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3382/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3381/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3380/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3379/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3378/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3377/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3376/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3375/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3374/2018 | Longyearbyen skole Arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.04.2018 | RegistryNumber: 3508/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19079 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3373/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19078 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3372/2018 | Longyearbyen skole Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/18990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3284/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19077 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3371/2018 | Longyearbyen skole Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/18989 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3283/2018 | Enhet for personal og organisasjon Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/18988 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3282/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3370/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19075 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3369/2018 | Longyearbyen skole Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/18987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3281/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3368/2018 | Longyearbyen skole Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/18986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3280/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3367/2018 | Longyearbyen skole Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/18985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3279/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3366/2018 | Longyearbyen skole Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/18984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3278/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3365/2018 | Longyearbyen skole Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/18983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3277/2018 | Enhet for personal og organisasjon Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/18982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3276/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19070 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3364/2018 | Longyearbyen skole Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/18981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3275/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19069 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3363/2018 | Longyearbyen skole Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3362/2018 | Longyearbyen skole Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/18980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3274/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bekreftelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/19067 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2018 | RegistryNumber: 3361/2018 | Longyearbyen skole