Postliste http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ innsyn.lokalstyre.no Bestilling av innsyn - Sak: 2018/916 Løpenr: 9697/2018 Dokument tittel: Innspill fra Polar Eiendom Svalbard AS til skredproblematikken i Nybyen - Sikring mot snøras http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/26292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.10.2018 | RegistryNumber: 10248/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/28 Løpenr: 9661/2018 Dokument tittel: Foreløpig søknad om korkpenger 2018 - Teaterproduksjonen Svalbard Movements http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/26291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.10.2018 | RegistryNumber: 10247/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/927 Løpenr: 9913/2018 Dokument tittel: Umiddelbar bruksnekt etter forskrift for brannvern § 5-5 - 22/362 Vei 6062.03A Sjøområdet http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/26290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.10.2018 | RegistryNumber: 10246/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/929 Løpenr: 9918/2018 Dokument tittel: Umiddelbar bruksnekt etter forskrift for brannvern § 5-5 - 22/364 Vei 6064.04A Sjøområdet http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/26289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.10.2018 | RegistryNumber: 10245/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/928 Løpenr: 9916/2018 Dokument tittel: Umiddelbar bruksnekt etter forskrift for brannvern § 5-5 - 22/349 Vei 6060.02F Sjøområdet - Leietaker http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/26288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.10.2018 | RegistryNumber: 10244/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/920 Løpenr: 9920/2018 Dokument tittel: Signert informasjon om uanmeldt brann- og bygningsinnspeksjon av naust i Sjøområdet http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/26287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.10.2018 | RegistryNumber: 10243/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/202 Løpenr: 9906/2018 Dokument tittel: Melding om endring av ansvarsretter - 22/1 - Rehabilitering av taubanebukker i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/26286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.10.2018 | RegistryNumber: 10242/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/28 Løpenr: 9891/2018 Dokument tittel: Søknad om korkpenger 2018 - Arctic Project: Svalbard Movements Taubanesentralen september 2019 (mottatt etter fristen) http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/26285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.10.2018 | RegistryNumber: 10241/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/394 Løpenr: 9908/2018 Dokument tittel: Spørsmål om regler for skilting i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/26284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.10.2018 | RegistryNumber: 10240/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/920 Løpenr: 9934/2018 Dokument tittel: Juridisk vurdering av Longyearbyen lokalstyres ansvar ved en evt. brann http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/26283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.10.2018 | RegistryNumber: 10239/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/831 Løpenr: 9464/2018 Dokument tittel: Referat fra forhåndskonferanse - 22/677 og 22/641 - Oppføring av 3 nye bygninger http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/26282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.10.2018 | RegistryNumber: 10238/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/928 Løpenr: 9972/2018 Dokument tittel: Rapport fra branntilsyn i naust i Sjøområdet - gnr. 22 bnr. 349 Vei 6060.02F http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/26281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.10.2018 | RegistryNumber: 10237/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/929 Løpenr: 9964/2018 Dokument tittel: Bekreftelse på at leietaker har flyttet ut av naust i Sjøområdet - 22/364 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/26280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.10.2018 | RegistryNumber: 10236/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/928 Løpenr: 9914/2018 Dokument tittel: Umiddelbar bruksnekt etter forskrift for brannvern § 5-5 - 22/349 Vei 6060.02F Sjøområdet - Eier http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/26279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.10.2018 | RegistryNumber: 10235/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1065 Løpenr: 9938/2018 Dokument tittel: Agenda for dialogmøte mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Longyearbyen lokalstyre 17.10.2018 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/26253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 10209/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/649 Løpenr: 9021/2018 Dokument tittel: Verditakst for fast eiendom - Vei 226.37 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/26076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Allertsen - John Morten Allertsen | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 10032/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/916 Løpenr: 9697/2018 Dokument tittel: Innspill fra Polar EIendom Svalbard AS til skredproblematikken i Nybyen - Sikring mot snøras http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/26074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 10030/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/866 Løpenr: 9074/2018 Dokument tittel: Slagg for hundegård http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 9899/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/895 Løpenr: 9386/2018 Dokument tittel: Svalbard Rock vault, geotekniske grunnundersøkelser på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 9898/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1887 Løpenr: 9507/2018 Dokument tittel: Svar på forespørsel om skredproblematikk - Alpinbakke i Lia http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 9897/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/752 Løpenr: 9392/2018 Dokument tittel: Ber om bekreftelse på at deler av kravet ikke er bestridt http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 9896/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2096 Løpenr: 9304/2018 Dokument tittel: Naturverdi Lia / Vannledningsdalen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 9895/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/361 Løpenr: 9535/2018 Dokument tittel: Manglende opplysninger - Varsel om avslag på søknad - 22/109 Vei 229.03 - Påbygg til Radisson Polar Blu Hotel http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 9893/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/758 Løpenr: 9520/2018 Dokument tittel: Underretning til klager - Krav om urettmessig utbetaling http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 9892/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2096 Løpenr: 9280/2018 Dokument tittel: Tilbakemelding på forslag til tiltak - Delplan D39 Lia og Vannledningsdalen - Sikringstiltak i konflikt med kulturminner http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 9451/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1545 Løpenr: 9284/2018 Dokument tittel: Skjenkekontroll 28.9.2018 - Mary-Ann's Polarrigg - Skjenkested stengt http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 9450/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/705 Løpenr: 9274/2018 Dokument tittel: Vedtak om pålegg etter tilsyn - SJLYR-0004 - ISPS - Tenderkaia på Bykaia http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 9449/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/705 Løpenr: 9273/2018 Dokument tittel: Vedtak om pålegg etter tilsyn - SJLYR-0001 - ISPS - Bykaia - Longyearbyen - Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 9448/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1945 Løpenr: 9287/2018 Dokument tittel: Opphør av avtale fra 1.1.2019 - Fargeplan for Longyearbyen planområde http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 9447/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1545 Løpenr: 9284/2018 Dokument tittel: Skjenkekontroll 28.9.2018 - Mary-Ann's Polarrigg - Skjenkested stengt http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 9446/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/881 Løpenr: 9288/2018 Dokument tittel: Krav om erstatning for ødelagt stavmikser og varmeteppe - Strømbrudd 28.9.2018 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 9445/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/705 Løpenr: 9273/2018 Dokument tittel: Vedtak om pålegg etter tilsyn - SJLYR-0001 - ISPS - Bykaia - Longyearbyen - Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 9444/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/883 Løpenr: 9245/2018 Dokument tittel: Årsrapport 2017-2018 for Mobbeombudet i Troms http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 03.10.2018 | RegistryNumber: 9407/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/880 Løpenr: 9240/2018 Dokument tittel: Søknad om tillatelse - 22/1 Adventdalen - Oppsett av Arctic Dome telt http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 03.10.2018 | RegistryNumber: 9396/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av dokumenter - Sak 16/1068 JP 5 og 21 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marcus Bech-Mikalsen | Journaldato: 01.10.2018 | RegistryNumber: 9311/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/760 Løpenr: 8323/2018 Dokument tittel: Nasjonalparksenter på Svalbard - Søknad om autorisasjon http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 28.09.2018 | RegistryNumber: 9233/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/266 Løpenr: 9062/2018 Dokument tittel: Referat fagmøte Ung i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 28.09.2018 | RegistryNumber: 9232/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/790 Løpenr: 9142/2018 Dokument tittel: Innspill til planprogram - delplan D50 Longyearbyen kirkegård http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 28.09.2018 | RegistryNumber: 9231/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/8 Løpenr: 9130/2018 Dokument tittel: Bestilling av dokumenter - Sak 2009/214 - Innsyn i byggesak vedrørende bygging av Svalbard Hotell http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 28.09.2018 | RegistryNumber: 9230/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/956 Løpenr: 8742/2018 Dokument tittel: Kopi: Brev fra Ness Lundin vedr snøskredulykke datert 13.9.2018 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 26.09.2018 | RegistryNumber: 9174/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/394 Løpenr: 9014/2018 Dokument tittel: Spørsmål fra student om tillatelse til eksperiment ved veien til Huset http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 26.09.2018 | RegistryNumber: 9173/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/533 Løpenr: 8793/2018 Dokument tittel: Underretning til klager - Skadeverk på skolens fangsthytte mai 2018 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 26.09.2018 | RegistryNumber: 9166/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1898 Løpenr: 8999/2018 Dokument tittel: Særutskrift Lokalstyrets føringer i forbindelse med nytt regelverk rundt avfallshåndtering i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 26.09.2018 | RegistryNumber: 9165/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1040 Løpenr: 8482/2018 Dokument tittel: Spørsmål vedrørende kapasitet på slukkevann http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 26.09.2018 | RegistryNumber: 9164/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/394 Løpenr: 9014/2018 Dokument tittel: Spørsmål fra student om tillatelse til eksperiment ved veien til Huset http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 26.09.2018 | RegistryNumber: 9163/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av dokumenter - Sak 2009/214 - Innsyn i byggesak vedrørende bygging av Svalbard Hotell http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norskmassivtre - Trond Hilde | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 9130/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestillinger av dokument - Sak: 2018/641 - Offentlig søkerliste Kulturhustekniker http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/25120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorkjend - Bjørn Erik Jorkjend | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 9126/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestillinger av dokumenter - Sak: 2016/956 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 9012/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/956 Løpenr: 8742/2018 Dokument tittel: Kopi: Brev fra Ness Lundin vedr snøskredulykke datert 13.9.2018 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 9001/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/956 Løpenr: 8742/2018 Dokument tittel: Kopi: Brev fra Ness Lundin vedr snøskredulykke datert 13.9.2018 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 9000/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1020 Løpenr: 8274/2018 Dokument tittel: Avslag på søknad om oppføring av midlertidig kontorbrakke -22/601 - Bykaia http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 14.09.2018 | RegistryNumber: 8535/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/760 Løpenr: 8412/2018 Dokument tittel: Støtteskriv til etablering av Nasjonalparksenter på Svalbard fra Norsk Polarinstitutt http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 14.09.2018 | RegistryNumber: 8534/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/705 Løpenr: 8421/2018 Dokument tittel: Tilsynsrapport og varsel om pålegg - SJLYR-0004 - ISPS - Tenderkaia på Bykaia http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 14.09.2018 | RegistryNumber: 8533/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/705 Løpenr: 8422/2018 Dokument tittel: Tilsynsrapport og varsel om pålegg - SJLYR-0001 - ISPS - Bykaia - Longyearbyen - Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 14.09.2018 | RegistryNumber: 8532/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/8 Løpenr: 8365/2018 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2017/925 Løpenr: 1242/2018 Dokument tittel: Elvesletta, Longyearbyen. Grunnundersøkelser. NGI-rapport 950080-1, 6.12.1995 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 13.09.2018 | RegistryNumber: 8489/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1907 Løpenr: 8153/2018 Dokument tittel: Tilbakemelding fra LL-Eiendom: Tanker og ønsker om deres boliger i Lia http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 13.09.2018 | RegistryNumber: 8483/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/790 Løpenr: 8385/2018 Dokument tittel: Ny kirkegård - innspill til referat fra oppstartmøte http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 13.09.2018 | RegistryNumber: 8475/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/32 Løpenr: 8380/2018 Dokument tittel: Invitasjon til dåp av F/F Kronprins Haakon 17. november 2018 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 13.09.2018 | RegistryNumber: 8473/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/470 Løpenr: 8330/2018 Dokument tittel: korrespondanse med Longbo - vedrørende taksering av boliger i Lia - vei 222.13 og 222.05 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 11.09.2018 | RegistryNumber: 8413/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/316 Løpenr: 8098/2018 Dokument tittel: Purring - Spørsmål om hvem som har økonomisk ansvar for opplæringen for elever som er plassert på fastlandet etter lov om barnevernstjeneste http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 8404/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1562 Løpenr: 8356/2018 Dokument tittel: Krav til norsk ferdigheter i barnehage http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 8403/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/760 Løpenr: 8190/2018 Dokument tittel: Nasjonalparksenter på Svalbard - Søknad om etablering http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 8402/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/797 Løpenr: 8347/2018 Dokument tittel: AMUS - Arbeidsmiljøundersøkelse 2018 med vedlegg - Longyearbyen skole http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 8401/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/607 Løpenr: 8360/2018 Dokument tittel: Svar på søknad om geofysiske målinger - Longyearbyen havn http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 8400/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/702 Løpenr: 8152/2018 Dokument tittel: 22/280 Oversendelse av byggesak for behandling. Longyearbyen Telenorbygg http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 8399/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/790 Løpenr: 8280/2018 Dokument tittel: Oppstart av delplan for ny minnelund/kirkegård http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 8398/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/758 Løpenr: 8053/2018 Dokument tittel: Anmeldelse - Krav om urettmessig utbetaling http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 8393/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/758 Løpenr: 8053/2018 Dokument tittel: Anmeldelse - Krav om urettmessig utbetaling http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 8392/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/790 Løpenr: 8275/2018 Dokument tittel: Delplan ny minnelund/kirkegård - oppstartmøte http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 8391/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/790 Løpenr: 8280/2018 Dokument tittel: Oppstart av delplan for ny minnelund/kirkegård http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 8389/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/797 Løpenr: 8345/2018 Dokument tittel: AMUS - Arbeidsmiljøundersøkelse 2018 - Polarflokken barnehage http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 8388/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/797 Løpenr: 8335/2018 Dokument tittel: AMUS - Arbeidsmiljøundersøkelse 2018 - Longyearbyen lokalstyre http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 8387/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/797 Løpenr: 8341/2018 Dokument tittel: AMUS - Arbeidsmiljøundersøkelse 2018 - Næringsbygget http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 8386/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/783 Løpenr: 8186/2018 Dokument tittel: Ønske om høring - Bro over Melkeveien. Alle sakens dokumenter http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 8382/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/925 Løpenr: 1242/2018 Dokument tittel: Elvesletta, Longyearbyen. Grunnundersøkelser. NGI-rapport 950080-1, 6.12.1995 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - | Journaldato: 07.09.2018 | RegistryNumber: 8365/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/783 Løpenr: 8186/2018 Dokument tittel: Ønske om høring - Bro over Melkeveien http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 07.09.2018 | RegistryNumber: 8364/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/479 Løpenr: 8105/2018 Dokument tittel: Søknad om tillatelse til tiltak - 22/495 Vei 619.01 Svalbard lufthavn - Oppføring av vindmøller http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 04.09.2018 | RegistryNumber: 8211/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/759 Løpenr: 8013/2018 Dokument tittel: Melding om virksomhet i henhold til svalbardmiljøloven § 58 1. ledd - 22/94 Vei 225.02 - Salgsvogn for nattmat http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Svein Rune Kjøllesdal | Journaldato: 30.08.2018 | RegistryNumber: 8123/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/759 Løpenr: 8013/2018 Dokument tittel: Melding om virksomhet i henhold til svalbardmiljøloven § 58 1. ledd - 22/94 Vei 225.02 - Salgsvogn for nattmat http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 30.08.2018 | RegistryNumber: 8122/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/589 Løpenr: 8006/2018 Dokument tittel: Forespørsel om utsettelse av frist - Plan for opparbeidelse av gågata 2020 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 30.08.2018 | RegistryNumber: 8110/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/620 Løpenr: 8007/2018 Dokument tittel: Avfallsplan - 22/121 Vei 401.48 - Refundamentering av næringsbygg http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/24000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 30.08.2018 | RegistryNumber: 8108/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/760 Løpenr: 8019/2018 Dokument tittel: Presentasjon - Etablering av et autorisert besøkssenter for nasjonalpark på Svalbard - Innhold og konsept http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/23999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 30.08.2018 | RegistryNumber: 8107/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/760 Løpenr: 8017/2018 Dokument tittel: Prosjektplan - Forprosjekt nasjonalparksenter på Svalbard 2017-2018 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/23998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 30.08.2018 | RegistryNumber: 8106/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1951 Løpenr: 7913/2018 Dokument tittel: Smart City - Norge 203040 - Lavutslippsløsninger innenfor logistikken for Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/23885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 27.08.2018 | RegistryNumber: 8005/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/336 Løpenr: 7836/2018 Dokument tittel: Kontrollutvalget 2.10.2018 - Møteinnkalling http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/23829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 24.08.2018 | RegistryNumber: 7964/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/8 Løpenr: 7820/2018 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/491 Løpenr: 7804/2018 Dokument tittel: Spitzbergen Reisen, dispensasjon fra utfyllende bestemmelser BS8 - 22/517 Vei 223.05B http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/23781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 23.08.2018 | RegistryNumber: 7928/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1894 Løpenr: 7813/2018 Dokument tittel: ISSW artikkel http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/23780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 23.08.2018 | RegistryNumber: 7927/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/28 Løpenr: 7622/2018 Dokument tittel: Overskuddsutbetaling fra Nordpolet AS http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/23689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 7855/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1783 Løpenr: 7700/2018 Dokument tittel: Tilbakemelding til utkast Kap 7 og illustrasjoner http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/23688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 7854/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1708 Løpenr: 7731/2018 Dokument tittel: Referat fra dialogmøte om innsigelse, Delplan D35. http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/23687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 7853/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/40 Løpenr: 7755/2018 Dokument tittel: Forespørsel om leie av leilighet http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/23686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 7852/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1040 Løpenr: 7779/2018 Dokument tittel: Møtereferat - 22/94 Vei 225.02 Coop Svalbardbutikken - Tilbygg http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/23685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 7851/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/729 Løpenr: 7765/2018 Dokument tittel: Møtereferat 15.8.2018 Nybygg vekt 22/311 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/23684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 7850/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/729 Løpenr: 7765/2018 Dokument tittel: Møtereferat 15.8.2018 Nybygg vekt 22/311 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/23683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 7849/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1783 Løpenr: 7774/2018 Dokument tittel: Høyde ved utløp av overvann, Elvesletta http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/23682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 7848/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/361 Løpenr: 7775/2018 Dokument tittel: Søknad om igangsettingstillatelse - 22/109 - Rivning av fasade, grunnarbeid og fundament Svalbard Radisson Blu Polar hotel http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/23680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 7846/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/491 Løpenr: 7804/2018 Dokument tittel: Spitzbergen Reisen, dispensasjon fra utfyllende bestemmelser BS8 - 22/517 Vei 223.05B http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/23679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 7845/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/768 Løpenr: 7795/2018 Dokument tittel: Søknad om rammetillatelse - 22/584 Vei 505.23 - Utbygging Elvesletta syd http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/23678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 7844/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/8 Løpenr: 7793/2018 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/491 Løpenr: 5601/2018 Dokument tittel: Foreløpig svar på søknad om bruksendring - 22/517 Vei 223.05B Randis systue http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/23677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 7843/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/607 Løpenr: 7797/2018 Dokument tittel: 22/612 - Svar på igangsetting av deler av grunnundersøkelse - Ny flytebrygge http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/23676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 7842/2018 | Enhet for personal og organisasjon