Postliste http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ innsyn.lokalstyre.no Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1135 Løpenr: 12743/2020 Dokument tittel: AMUS - Arbeidsmiljøundersøkelse 2020 - Longyearbyen lokalstyre http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 12904/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1131 Løpenr: 12726/2020 Dokument tittel: Spørsmål om oppstart av bedrifter på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 12903/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/664 Løpenr: 12614/2020 Dokument tittel: Melding om vedtak D58 delplan for felt BA5 og B/F/N2 Sjøområdet nord http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 12894/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1032 Løpenr: 12708/2020 Dokument tittel: Svar på henvendelse vedrørende forespørsel til Longyearbyen lokalstyre om forvaltning av midlertidig tilskuddsordning til reiseliv på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 12893/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/858 Løpenr: 10099/2020 Dokument tittel: Søknad om tillatelse til tiltak - 22/527/28 Vestpynten - Tilbygg hytte http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Stian Uhlen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 12877/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1040 Løpenr: 9818/2020 Dokument tittel: Søknad om tillatelse til midlertidig riggområde - 22/94 Vei 225.02 Coop Svalbardbutikken - Tilbygg - se ePhorte 4 sak 16/585 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Stian Uhlen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 12876/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/17 Løpenr: 9629/2020 Dokument tittel: Foreløpig tilbakemelding på søknad om bruksendring av bygg til bilverksted - 22/430, Vei 608.4 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Braekhus - Hanne Therese Erdal | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 12875/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/17 Løpenr: 10055/2020 Dokument tittel: Svar - Søknad om rammetillatelse - 22/430 Bruksendring av bygg til bilverksted. Vei 608.4 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Braekhus - Hanne Therese Erdal | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 12874/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/49 Løpenr: 12523/2020 Dokument tittel: Referat fra befaring om Delplan 51 og særskilt KU på Svalsat/KSAT http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 12706/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/286 Løpenr: 12435/2020 Dokument tittel: Oversendelse av brev fra idrettspresident Berit Kjøll til alle kommuner - smitteverntiltak i barne- og ungdomsidretten - Koronavirus (covid-19) http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 12702/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/73 Løpenr: 12438/2020 Dokument tittel: Kopi av brev til teknisk utvalg - Anmodning om stans i arbeid med delplan D57 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 12701/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/589 Løpenr: 12495/2020 Dokument tittel: Innspill fra Svalbard Adventures AS til referat arbeidsmøte 4.11.2020 med parter og politikere - Områdemodell for Gågata http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 12699/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1108 Løpenr: 12497/2020 Dokument tittel: Høring - Forskriftsfesting av Klima- og miljødepartementet sine tilskuddsordninger http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 12698/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/589 Løpenr: 12503/2020 Dokument tittel: Innspill fra Hurtigruten Svalbard AS til referat arbeidsmøte 4.11.2020 med parter og politikere - Områdemodell for Gågata http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 12697/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/444 Løpenr: 12513/2020 Dokument tittel: Særutskrift Prinsipielle avklaringer i forbindelse med vann og avløpsgebyr i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 12696/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/978 Løpenr: 12556/2020 Dokument tittel: Innspill fra Visit Svalbard AS til Flyplassutvalget - Nattflyvinger til Svalbard lufthavn http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 12695/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/664 Løpenr: 12391/2020 Dokument tittel: Delplan 58 - Sjøområdet nord - brev til Teknisk utvalg ang. anmodning om stansing av delplan http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 12687/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/589 Løpenr: 12350/2020 Dokument tittel: Områdemodell for Gågata - referat arbeidsmøte med parter og politikere http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 12686/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/73 Løpenr: 12438/2020 Dokument tittel: Kopi av brev til teknisk utvalg - Anmodning om stans i arbeid med delplan D57 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 12685/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1094 Løpenr: 12442/2020 Dokument tittel: Skoleskyss - Spørsmål om barns sikkerhet/isbjørnbeskyttelse fra Gruvedalen til Vei 200 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 12684/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/934 Løpenr: 12335/2020 Dokument tittel: Forespørsel om tilkobling til ny brannvannsledning - Svalbardbutikken http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wildlife - Arne Kristoffersen | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 12562/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/543 Løpenr: 12378/2020 Dokument tittel: Høringsutkast - Forvaltningsplan for Statsbygg sine bygninger på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wildlife - Arne Kristoffersen | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 12561/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1040 Løpenr: 12384/2020 Dokument tittel: Kopi: Søknad om dispensasjon etter svalbardmiljøloven § 44 første ledd - Tiltak i sikringssonen til automatisk fredet kulturminne id 136723-1 Transporten - 22/532 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wildlife - Arne Kristoffersen | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 12560/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/667 Løpenr: 12305/2020 Dokument tittel: Statsbudsjettet for 2022 - innspill fra Longyearbyen lokalstyre http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 12540/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1 Løpenr: 12365/2020 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/831-9 - Rammetillatelse - 22/677 og 22/641 - Oppføring av 3 nye bygninger http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 12535/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/543 Løpenr: 12378/2020 Dokument tittel: Høringsutkast - Forvaltningsplan for Statsbygg sine bygninger på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 12534/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1091 Løpenr: 12383/2020 Dokument tittel: Høring: Forslag til endring av plan- og bygningsloven - Hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 12533/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1088 Løpenr: 12352/2020 Dokument tittel: Årsregnskap 2019 - Stiftelsen Kåre Tveter Samlingen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 12532/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1049 Løpenr: 12362/2020 Dokument tittel: Kopi: Svar til Visit Svalbard AS på henvendelse om mulighet for charterflyginger til og fra fastlandet http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 12531/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1095 Løpenr: 12382/2020 Dokument tittel: Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - Radisson Blu Polar Hotel - Utvidet åpningstid ute på terrasse 31.12.2020 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 12530/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/667 Løpenr: 12305/2020 Dokument tittel: Statsbudsjettet for 2022 - innspill fra Longyearbyen lokalstyre http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 12529/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/75 Løpenr: 12359/2020 Dokument tittel: Vedtak om tvangsmulkt: Utførte og planlagte investeringer (RA-1601) 4. kvartal 2020 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 12528/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1049 Løpenr: 12362/2020 Dokument tittel: Kopi: Svar til Visit Svalbard AS på henvendelse om mulighet for charterflyginger til og fra fastlandet http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Line Ylvisåker | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 12499/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/978 Løpenr: 12319/2020 Dokument tittel: Innspill til møtereferat 29.10.2020 og henvendelse om flytilbud til Svalbard - Flyplassutvalget for Svalbard Longyearbyen lufthavn http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 12449/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/978 Løpenr: 12317/2020 Dokument tittel: Henvendelse fra Flyplassutvalget om flytilbud til Svalbard - Nattfly http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 12448/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/563 Løpenr: 12323/2020 Dokument tittel: Anmodning om lovlighetskontroll http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 12443/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/931 Løpenr: 12314/2020 Dokument tittel: Innvilget tilskudd til lokale kinotiltak http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten, Eira Egner | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 12408/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/563 Løpenr: 12323/2020 Dokument tittel: Anmodning om lovlighetskontroll http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 12397/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/978 Løpenr: 12317/2020 Dokument tittel: Henvendelse fra Flyplassutvalget om flytilbud til Svalbard - Nattfly http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 12396/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/954 Løpenr: 12225/2020 Dokument tittel: Svar til byggherren om økte prosjekteringskostnader: Avtale om prosjektering av ny miljøstasjon - 6116 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 12372/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/943 Løpenr: 12231/2020 Dokument tittel: Bekymring om organisering i prosjekt: Oppfølging av generalentreprenør - 6116 Ny Miljøstasjon http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 12371/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/32 Løpenr: 12075/2020 Dokument tittel: 22/94 Grave og boremelding- Fjernvarmelekkasje Bruktikken - LNSS http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 12370/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/954 Løpenr: 12244/2020 Dokument tittel: Avklaringer om pris: Prosjektering av ny miljøstasjon Longyearbyen - 6116 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 12369/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/831-9 - Rammetillatelse - 22/677 og 22/641 - Oppføring av 3 nye bygninger http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/54026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardadventures - John-Einar Lockert | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 12365/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/211 Løpenr: 12145/2020 Dokument tittel: Spørsmål til skredsikringsplan Longyearbyen fra Gamle Sykehuset http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 12285/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1001 Løpenr: 12094/2020 Dokument tittel: Svar - Melding om virksomhet 22/314 Vei 500.02 Fyrhus/ Nødaggregatbygg - Midlertidig kunstinstallasjon utformet som lysreklame http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 12284/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/211 Løpenr: 12150/2020 Dokument tittel: Svar på spørsmål til skredsikringsplan Longyearbyen fra Gamle Sykehuset http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 12283/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/954 Løpenr: 12095/2020 Dokument tittel: Byggherrens svar på økte prosjekteringskostnader - 6116 Ny Miljøstasjon http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 12282/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/964 Løpenr: 12096/2020 Dokument tittel: Særutskrift Kapasitetsutfordringer ved Svalbardhallen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 12281/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1064 Løpenr: 12111/2020 Dokument tittel: Besøk av ambassadøren fra Filippinene 2.-6.11.2020 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 12262/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1 Løpenr: 12059/2020 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1032-1 - Midlertidig tilskuddsordning for reiseliv på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 12239/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1777 Løpenr: 12048/2020 Dokument tittel: Infrastrukturprosjekt Hotellneset http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 12237/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/624 Løpenr: 12030/2020 Dokument tittel: Henvendelse om møte med lokalstyreleder - Prins Albert 1 av Monaco 2022 jubileum http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 12230/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/624 Løpenr: 12029/2020 Dokument tittel: Informasjon om Prins Albert 1 av Monaco 2022 jubileum http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 12229/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/954 Løpenr: 12095/2020 Dokument tittel: Byggherrens svar på økte prosjekteringskostnader - 6116 Ny Miljøstasjon http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 12228/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/624 Løpenr: 12029/2020 Dokument tittel: Informasjon om Prins Albert 1 av Monaco 2022 jubileum http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 12220/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/970 Løpenr: 11983/2020 Dokument tittel: Offentlig søkerliste Barne- og ungdomsbibliotekar http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 12205/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1049 Løpenr: 12028/2020 Dokument tittel: Kopi: Innspill fra Visit Svalbard AS til Samferdselsdepartementet - Midlertidig forbud mot charterfly til Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 12204/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/821 Løpenr: 12065/2020 Dokument tittel: Særutskrift Politivedtekter for Longyearbyen arelplanområde http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 12203/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1046 Løpenr: 11974/2020 Dokument tittel: Varsel om kritikkverdige forhold - Lysforhold i gågata og sentrum http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 12169/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1046 Løpenr: 11974/2020 Dokument tittel: Varsel om kritikkverdige forhold - Lysforhold i gågata og sentrum http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 12168/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1048 Løpenr: 12027/2020 Dokument tittel: Høring - Evalueringen av norsk polarforskning - Nasjonal oppfølgingsplan http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 12167/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/624 Løpenr: 12030/2020 Dokument tittel: Henvendelse om møte med lokalstyreleder - Prins Albert 1 av Monaco 2022 jubileum http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 12166/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/512 Løpenr: 12019/2020 Dokument tittel: Informasjon status - Njord Sail and Cargo ApS under konkurs - CVR: 38713868 - K12115-0001 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 12165/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/435 Løpenr: 11980/2020 Dokument tittel: Referat fra ReKompmøte 20.10.2020 og anbefaling hotell http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 12164/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/971 Løpenr: 12032/2020 Dokument tittel: Svar på tilskuddsbrev 2020: Innovasjon og næringsutvikling på Svalbard - Statsbudsjettet 2020 og overføring av tilskudd til 2021 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 12163/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1049 Løpenr: 12028/2020 Dokument tittel: Kopi: Innspill fra Visit Svalbard AS til Samferdselsdepartementet - Midlertidig forbud mot charterfly til Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 12162/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/624 Løpenr: 12029/2020 Dokument tittel: Informasjon om Prins Albert 1 av Monaco 2022 jubileum http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 12161/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1909 Løpenr: 12042/2020 Dokument tittel: Kopi: Søknad om dispensasjon etter svalbardmiljøloven § 44 første ledd - Tiltak i sikringssonen til automatisk fredet kulturminne id 159009 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 12160/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/943 Løpenr: 11916/2020 Dokument tittel: E-poster: Avviste endringer E-08 - 6116 - Ny Miljøstasjon (gjennomføring) Generalentreprise http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 12131/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1039 Løpenr: 11951/2020 Dokument tittel: Krav om utbedring av vei og erstatning for setningsskader - 22/430 Svalbard Wildlife Eiendom AS http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 12130/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/664 Løpenr: 11924/2020 Dokument tittel: Vurdering av framdrift for delplan D57 og D58 i Sjøområdet - Avvisning av planinitiativ http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 12129/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/194 Løpenr: 10079/2020 Dokument tittel: Kommentar til vilkår i rammetilaltelse - 22/1 Vei 604 og Vei 606 Sjøområdet - Kunstgalleri/møteplass - Svalbard Art Center http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 12128/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/32 Løpenr: 11956/2020 Dokument tittel: 22/612 Grave og boremelding- Skiltstasjon fundament/strømkabel- LNSS http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 12127/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/879 Løpenr: 10282/2020 Dokument tittel: Transportløyver - søknad - Ruteløyve flybuss 2021-2025 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lns - Rune Moen | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 12122/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/664 Løpenr: 11872/2020 Dokument tittel: D58 - Delplan for felt B/F/N2 og BA5 - Anmodning om å stille planinitiativ i bero http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 12114/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1032 Løpenr: 11886/2020 Dokument tittel: Midlertidig tilskuddsordning for reiseliv på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 12113/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/502 Løpenr: 11539/2020 Dokument tittel: Svar - Søknad om tillatelse til tiltak, 22/1 Vei 101.01A og Vei 101.01B krysset i Nybyen - Skiltstasjon http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 12067/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1032-1 - Midlertidig tilskuddsordning for reiseliv på Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Visit Svalbard - Trine Krystad | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 12059/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1040 Løpenr: 10903/2020 Dokument tittel: Svar - søknad om endring og søknad om igagnsettingstillatelse (IG2), 22/94 Vei 225.02 Coop Svalbardbutikken http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Stian Uhlen | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 11961/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1040 Løpenr: 11761/2020 Dokument tittel: Klage på vedtak om delvis avslag på søknad om endring av tillatelse: 22/94 Vei 225.02 Coop Svalbardbutikken - Tilbygg http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Stian Uhlen | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 11960/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1040 Løpenr: 11844/2020 Dokument tittel: 2016/1040 - Coop Svalbardbutikken, presisering ang. søknad om dispensasjon fra BfL §12-3 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Stian Uhlen | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 11959/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1040 Løpenr: 11767/2020 Dokument tittel: Behandling av klage på delvis avslag på søknad om endring - 22/94 Vei 225.02 Coop Svalbardbutikken - Tilbygg http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Stian Uhlen | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 11958/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/633 Løpenr: 11249/2020 Dokument tittel: Delplan D43 Foxdalen Hytteområde og D46 Bjørndalen/Vestpynten - Hytteområder - referat dialogmøte om innsigelse http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 11910/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/999 Løpenr: 11517/2020 Dokument tittel: Varsel om kritikkverdige forhold - Brannkontroll på Blåmyra 8.10.2020 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 11842/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2019/858 Løpenr: 11541/2020 Dokument tittel: Særutskrift Behov for bruk av Longyearbyen lokalstyre sine lokaler - Svalbard folkehøgskole http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 11841/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1000 Løpenr: 11518/2020 Dokument tittel: Varsel om kritikkverdige forhold - Bro over elven ved Melkeveien http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 11793/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/945 Løpenr: 11470/2020 Dokument tittel: Kopi: Svar fra SpareBank 1 Nord-Norge om nedleggelsen av lokalbanken i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 11784/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1002 Løpenr: 11542/2020 Dokument tittel: Avtale mellom Longyearbyen lokalstyre og Svalbard Folkehøgskole om leie av øvingsrom/lydstudio i Longyearbyen kulturhus http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 11783/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/945 Løpenr: 11470/2020 Dokument tittel: Kopi: Svar fra SpareBank 1 Nord-Norge om nedleggelsen av lokalbanken i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 11759/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1001 Løpenr: 11537/2020 Dokument tittel: Melding om virksomhet 22/314 Vei 500.02 Fyrhus/ Nødaggregatbygg - Midlertidig kunstinstallasjon utformet som lysreklame http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 11758/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/974 Løpenr: 11346/2020 Dokument tittel: Rapport fra branntilsyn i Barentsburg, september 2020 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Line Ylvisåker | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 11672/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/963 Løpenr: 11234/2020 Dokument tittel: Rapport fra branntilsyn Pyramiden Hotel, september 2020 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 11524/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/604 Løpenr: 11188/2020 Dokument tittel: Svar på anmodning om skiltvedtak - 30-sone Hotellneset - Vei 618 Hotellneset http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Audun Bårdseth | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 11523/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/831 Løpenr: 11342/2020 Dokument tittel: Kopi: Innspill til Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende forslag til 25 millioner i krisemidler til Svalbard http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Line Ylvisåker | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 11454/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/48 Løpenr: 11328/2020 Dokument tittel: Prøve ID 2020-4004 analyseperiode 9.-30.9.2020 - Avløp http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 11453/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av dokumenter - Saksnummer: 2012/601 - 22/455 og 22/458 Vei 603.01- Nybygg lager og kontorer http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Henningsen | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 11424/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av dokumenter - Saksnummer: 2012/601 - 22/455 og 22/458 Vei 603.01- Nybygg lager og kontorer http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Apelthun, Charlotte Wolf | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 11423/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/923-2 - Forslag til styremedlemmer til Svalbards miljøvernfond http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Visit Svalbard - Trine Krystad | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 11392/2020 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/39 Løpenr: 11209/2020 Dokument tittel: Svar på spørsmål om næringsvirksomhet - Etablering av pizzeria i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/53010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Hilde Røsvik | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 11366/2020 | Enhet for personal og organisasjon