Postliste http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ innsyn.lokalstyre.no Bestilling av innsyn - Sak: 2017/149 Løpenr: 12205/2018 Dokument tittel: Kopi: Myndighet etter Svalbardmiljøloven for oppfølging av PFAS-forurenset grunn på gammelt brannøvingsfelt i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 20.12.2018 | RegistryNumber: 12368/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/2332 Løpenr: 12211/2018 Dokument tittel: Vedtak fra Tromsø kommunestyre 12.12.2018 - Vedtatt samarbeidsavtale om akuttberedskap i barnevernet mellom Tromsø Kommune og Longyearbyen lokalstyre http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 20.12.2018 | RegistryNumber: 12367/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1161 Løpenr: 1464/2016 Dokument tittel: Gjennomgang av avtaler vedrørende gnr 22 og 23 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snsk - Neuhold, Thomas | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 12348/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1161 Løpenr: 5908/2018 Dokument tittel: Foreløpig svar til reforhandling av rammeavtalene med LL - Hovedavtalen, Festevilkårsavtalen og Ansvarsavtalen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snsk - Neuhold, Thomas | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 12343/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1161 Løpenr: 8056/2018 Dokument tittel: Kopi: Matrikkel 22, forslag til ny avtale. Brev fra Svalbardrådet til Justis- og politidepartementet 30.11.2001 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snsk - Neuhold, Thomas | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 12342/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1161 Løpenr: 8124/2018 Dokument tittel: Purring på tilbakemelding ang reforhandling av avtaler http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snsk - Neuhold, Thomas | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 12341/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av dokumenter - Sak: 2016/1552 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innsyn | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 12326/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/713 Løpenr: 12056/2018 Dokument tittel: Møtereferat 4 - Skredsikring i Lia og informasjon til offentlige boligeiere http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: No Ey - Harald Ø Kjelstrup | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 12319/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1128 Løpenr: 12228/2018 Dokument tittel: Lokal vurdering av skredfare mot bebyggelse i Longyearbyen 14.12.2018 kl 1300 til 15.12.2018 kl 1300 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: No Ey - Harald Ø Kjelstrup | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 12318/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1128 Løpenr: 12228/2018 Dokument tittel: Lokal vurdering av skredfare mot bebyggelse i Longyearbyen 14.12.2018 kl 1300 til 15.12.2018 kl 1300 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 17.12.2018 | RegistryNumber: 12255/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1128 Løpenr: 12038/2018 Dokument tittel: Lokal vurdering av skredfare mot bebyggelse i Longyearbyen 7.-8.12.2018 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 12195/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/713 Løpenr: 12054/2018 Dokument tittel: Møtereferat 2 - Skredsikring i Lia og informasjon til offentlige boligeiere http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 12194/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/713 Løpenr: 12056/2018 Dokument tittel: Møtereferat 4 - Skredsikring i Lia og informasjon til offentlige boligeiere http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 12193/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/137 22/53 - Gamle sykehuset - pålegg om opphør av bruk og evakuering av beboere http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haavind - Miriam Fagerli Bors / Haavind | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 12191/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/73 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lns - Marius Kristian Larsen | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 12122/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1150 Løpenr: 12005/2018 Dokument tittel: Midlertidig grunnleieavtale mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Longyearbyen lokalstyre fra 27.11.2018 - 27.11.2020 - Alpinbakke http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 12077/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Kriterier for boligtildeling og leiepriser i Gruvedalen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Svein Rune Kjøllesdal | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 12047/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1135 Løpenr: 11848/2018 Dokument tittel: Kopi: Vurdering av anbefaling om utleie av tomter i Longyearbyen - brev av 25.10.2018 fra Nærings- og fiskeridepartementet til Store Norske http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 06.12.2018 | RegistryNumber: 11972/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1128 Løpenr: 11815/2018 Dokument tittel: Lokal vurdering av skredfare mot bebyggelse i Longyearbyen 1.12.2018 kl 16 til 2.12.2018 kl 16 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 06.12.2018 | RegistryNumber: 11971/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1128 Løpenr: 11816/2018 Dokument tittel: Lokal vurdering av skredfare mot bebyggelse i Longyearbyen 2.12.2018 kl 10 til 3.12.2018 kl 10 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 06.12.2018 | RegistryNumber: 11970/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1135 Løpenr: 11850/2018 Dokument tittel: Kopi: Informasjon nabovarsel og utlysning av eiendom på gnr. 22 bnr. 464 - epost av 28.9.10 fra Store Norske http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 06.12.2018 | RegistryNumber: 11969/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1048 Løpenr: 11774/2018 Dokument tittel: Opprettholdelse av innsigelse til planforslag - Delplan D37 Hotellneset http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 11835/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1128 Løpenr: 11786/2018 Dokument tittel: Lokal vurdering av skredfare mot bebyggelse i Longyearbyen 29.11.2018 kl 16 til 30.11.2018 kl 16 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 11834/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1128 Løpenr: 11787/2018 Dokument tittel: Lokal vurdering av skredfare mot bebyggelse i Longyearbyen 30.11.2018 kl 16 til 1.12.2018 kl 16 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 11833/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/926 søkerliste - Fagansvarlig IKT http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Snibsøer | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 11828/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1782 Løpenr: 11724/2018 Dokument tittel: Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses - 22/156 - Delingssak - Oppdeling i eierseksjoner http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snsk - Todal, Ina Wikborg | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 11818/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1107 Løpenr: 11565/2018 Dokument tittel: Svar på melding om virksomhet - Snømålestasjon ved Sukkertoppen 22/1 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/28067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 11817/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/394 Løpenr: 11419/2018 Dokument tittel: NYTT KULTURBYGG http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 11618/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/964 Løpenr: 11482/2018 Dokument tittel: Svar vedrørende bruk av naustet i Sjøområdet - overtredelsesgebyr - gnr. 22 bnr. 239 - Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 11617/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1086 Løpenr: 11402/2018 Dokument tittel: Henvendelse om trafikksikkerhet i Adventdalen - Manglende synlighet på kjøretøy http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Hovland | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 11509/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1086 Løpenr: 11403/2018 Dokument tittel: Kopi: Svar på henvendelse om trafikksikkerhet i Adventdalen - Manglende synlighet på kjøretøy http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Hovland | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 11508/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/925 Løpenr: 10859/2018 Dokument tittel: Varsel om vedtak - Justering av budsjett Longyearelva http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 11483/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1048 Løpenr: 11350/2018 Dokument tittel: Vedtatt referat fra dialogmøte 12.10.2018 - Delplan for Hotellneset D37 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 22.11.2018 | RegistryNumber: 11463/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/790 Løpenr: 11322/2018 Dokument tittel: Kunngjøring av planarbeid - Delplan D50 Longyearbyen kirkegård http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 22.11.2018 | RegistryNumber: 11462/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/925 Løpenr: 10859/2018 Dokument tittel: Varsel om vedtak - Justering av budsjett Longyearelva http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 22.11.2018 | RegistryNumber: 11461/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/840 Løpenr: 11337/2018 Dokument tittel: Scooterparkering http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Hovland | Journaldato: 22.11.2018 | RegistryNumber: 11436/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/976 Løpenr: 11216/2018 Dokument tittel: Redegjørelse vedrørende studentboliger i Nybyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 11393/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/265 Løpenr: 10971/2018 Dokument tittel: Budsjettkorrigeringer - investeringsbudsjettet http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 11392/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1996 Løpenr: 11087/2018 Dokument tittel: Handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022, budsjett 2019 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 11391/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/971 Løpenr: 10537/2018 Dokument tittel: Statsbudsjettet 2020 - innspill fra Longyearbyen lokalstyre http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 11390/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/898 Løpenr: 9414/2018 Dokument tittel: Utsettelse av resipientundersøkelse for Adventfjorden 2019 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 11389/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/978 Løpenr: 10897/2018 Dokument tittel: Søknad om tilskudd fra Næringsfondet - Arctic Memory AS http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 11388/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1040 Løpenr: 10388/2018 Dokument tittel: Svar på oversendelse av søknad om unntak fra utfyllende bestemmelser med anbefaling - 22/94 Vei 225.02 Coop Svalbardbutikken http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snsk - Todal, Ina Wikborg | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 11271/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/840 Løpenr: 10807/2018 Dokument tittel: Arealplan vs scooteroppstilling for de kommersielle aktørene http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 11265/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/840 Løpenr: 10841/2018 Dokument tittel: Angående Scooterparkering Xarctic http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 11264/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/840 Løpenr: 10893/2018 Dokument tittel: Scooteroppstilling http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 11263/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/840 Løpenr: 10889/2018 Dokument tittel: Scooterparkering http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 11262/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1035 Løpenr: 10987/2018 Dokument tittel: Stort behov for arkivering og offentlighetskunnskap http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 11261/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1047 Løpenr: 11143/2018 Dokument tittel: Kvittering for levert søknad: Svalbards miljøvernfond 2018 - Søppeltokt og nedbrytningstid av søppel i havet http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 11259/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/969 Løpenr: 11141/2018 Dokument tittel: Korrespondanse med eier av naust - 22/632 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 11256/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/969 Løpenr: 11129/2018 Dokument tittel: Oppfølging av ulovlig bruk av naust - 22/632 Vei 6062 3A http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 11255/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1361 Løpenr: 10974/2018 Dokument tittel: Møte med styret i Svalbard Folkehøgskole http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 11254/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1048 Løpenr: 11144/2018 Dokument tittel: Spørsmål om lovligheten av markedsføring av gratis alkohol http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 11253/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1048 Løpenr: 11150/2018 Dokument tittel: Korrespondanse - Markedsføring av gratis alkohol http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 11252/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1051 Løpenr: 11155/2018 Dokument tittel: Invitasjon fra Nordland Røde Kors - Møte arktisk beredskap 7.12 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 11251/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1028 Løpenr: 10964/2018 Dokument tittel: Mattilsynet fører tilsyn i Longyearbyen 12.-15.11.2018 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 15.11.2018 | RegistryNumber: 11235/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1035 Løpenr: 10987/2018 Dokument tittel: Stort behov for arkivering og offentlighetskunnskap http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 15.11.2018 | RegistryNumber: 11234/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1029 Løpenr: 10965/2018 Dokument tittel: Lansering av klimarapporter for Svalbard - arrangement i samarbeid Norsk Klimaservicesenter KSS i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylvisaaker - Line Nagell Ylvisåker | Journaldato: 14.11.2018 | RegistryNumber: 11207/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1029 Løpenr: 10965/2018 Dokument tittel: Lansering av klimarapporter for Svalbard - arrangement i samarbeid Norsk Klimaservicesenter KSS i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Christopher Engås | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11180/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/841 Løpenr: 10742/2018 Dokument tittel: 1144501 Longyearbyen Boliger - Utkjørte masser til deponi i Gruvedalen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 11102/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/976 Løpenr: 10507/2018 Dokument tittel: Ber om en redegjørelse vedrørende deres studentboliger i Nybyen i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 11101/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/710 Løpenr: 10691/2018 Dokument tittel: Særutskrift Ny miljøstasjon i Longyearbyen - beslutningspunkt 1 for forprosjekt http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 11100/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1907 Løpenr: 10568/2018 Dokument tittel: SKREDSIKRING SUKKERTOPPEN - OPPSUMMERING FRA PRØVEGRAVING OG BEFARING. Geoteknisk notat G-not-002 1350029372 fra Rambøll http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 11099/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/8 Løpenr: 10914/2018 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/976 Løpenr: 10507/2018 Dokument tittel: Ber om en redegjørelse vedrørende deres studentboliger i Nybyen i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 11098/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1030 Løpenr: 10968/2018 Dokument tittel: Oppstartsbrev: Forvaltningsrevisjon - Saksutredninger for folkevalgte og politiske vedtak http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 11097/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1028 Løpenr: 10964/2018 Dokument tittel: Mattilsynet fører tilsyn i Longyearbyen 12.-15.11.2018 http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 11096/2018 | Enhet for personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1029 Løpenr: 10965/2018 Dokument tittel: Lansering av klimarapporter for Svalbard - arrangement i samarbeid Norsk Klimaservicesenter KSS i Longyearbyen http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rune N. Andreassen | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 11095/2018 | Enhet for personal og organisasjon Kopi: Signert arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2018 | RegistryNumber: 11549/2018 | Polarflokken barnehage Kopi: Signert arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2018 | RegistryNumber: 11548/2018 | Kullungen barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11045/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11044/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27145 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11043/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11042/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11041/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11040/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11039/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27140 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11038/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11037/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11036/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11035/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11034/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11033/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11032/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11031/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11030/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27131 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11029/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27130 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11028/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27129 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11027/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11026/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11025/2018 | Polarflokken barnehage Arbeidsavtale http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27126 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11024/2018 | Polarflokken barnehage Tilbud http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11023/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11022/2018 | Polarflokken barnehage Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27123 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11021/2018 | Polarflokken barnehage Bekreftelse mottatt søknad om barnehageplass ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/29789 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.02.2019 | RegistryNumber: 913/2019 | Enhet for barn og unge Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27122 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11020/2018 | Polarflokken barnehage Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:IMPUYY ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/29788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.02.2019 | RegistryNumber: 912/2019 | Enhet for barn og unge Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27121 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11019/2018 | Polarflokken barnehage Bekreftelse mottatt søknad om barnehageplass ***** ***** http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/29770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.02.2019 | RegistryNumber: 894/2019 | Enhet for barn og unge Avslag http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/27120 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 11018/2018 | Polarflokken barnehage