1 Høringsinnspill - forslag til endring i forskrift om alkoholordningen på Svalbard Åpne dokument
2 Høringsnotat - forslag til endring i forskrift om alkoholordningen på Svalbard Åpne dokument
3 Høringsinnspill fra Ungdomsrådet - forslag til endring i forskrift om alkoholordningen på Svalbard Åpne dokument
4 Høringsinnspill fra AU - forslag til endring i forskrift om alkoholordningen på Svalbard Åpne dokument