1 Uttalelse om Store Norske Åpne dokument
2 Anmodning om uttalelse om Store Norske Åpne dokument
3 Vedlegg 1: Uttalelse om Store Norske Åpne dokument