1 Tertialrapport pr. 1. tertial 2017 Åpne dokument
2 Tertialrapport: Måloppnåelse, personalforvaltning og økonomi pr. 1. tertial 2017 Åpne dokument