1 Forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler Åpne dokument
2 Vedlegg 1: Administrasjonssjefens anbefaling for forutsigbarhetsvedtak Longyearbyen lokalstyre Åpne dokument
4 Vedlegg 3 Orientering om prosess for medvirkning Åpne dokument
4 Vedlegg 2 Hjemmelsgrunnlaget for utbyggingsavtaler Åpne dokument