1 Søknad om fritak fra verv i kontrollutvalget og suppleringsvalg til kontrollutvalget Åpne dokument
2 Søknad om fritak fra verv Åpne dokument