1 Full barnehagedekning og fremtidig samlet barnehagetilbud Åpne dokument
2 Innspill fra Fagforbundet til sak om full barnehagedeking og fremtidig samlet barnehagetilbud Åpne dokument
3 Innspill fra Utdanningsforbundet Åpne dokument