1 Søknad om statstilskudd 2018 med anslag på bevilgninger for 2019 - 2022 Åpne dokument
2 Statsbudsjettet 2018 - satsingsforslag fra Longyearbyen lokalstyre Åpne dokument
3 Bevilgning til skredsikringstiltak i Longyearbyen i 2018 Åpne dokument
4 Bevilgning til boligbygging i Longyearbyen etter snøskred 21.2.17 Åpne dokument