1 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Longyearbyen og Longyearbyen lokalstyre 2017 Åpne dokument
2 Helhetlig ROS analyse for Longyearbyen 2017 Åpne dokument