1 Overføring budsjettmidler 2016 til 2017 Åpne dokument