1 Oppnevning av styremedlem i NORDPOLET AS Åpne dokument