1 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg, jf. Byggeforskriften for Longyearbyen § 2, jfr pbl. § 32-6 - Postkassen på gnr. 22 bnr. 572, Vei 606.01 Åpne dokument
2 Midlertidig tillatelse til oppføring av postkasse - datert 7.10.2013 Åpne dokument
3 Forhåndsvarsel om pålegg datert 7.9.2016 Åpne dokument
4 Pålegg om fjerning av postkasse og tvangsmulkt - 22/572 Vei 606.01B Åpne dokument
5 Varsel om forelegg om plikt til å etterkomme pålegg, jfr. pbl. § 32-6 Åpne dokument
6 Relevante bestemmelser Åpne dokument