1 Planarbeid og ressurser på Plan- og utviklingsenheten. Åpne dokument