1 Sluttbehandling - Delplan D36 for sentrumsområdet med forskningsparken Åpne dokument
2 Planbeskrivelse delplan D36 for sentrumsområdet med Forskningsparken, datert 26.09.16, revidert 20.02.17. Åpne dokument
3 Plankart D36, rev. 20.02.17 Åpne dokument
4 Planbestemmelser D36, rev 20.02.17 Åpne dokument
5 Ros-analyse D36, rev. 10.10.16 Åpne dokument
6 Illustrasjonsplan D36, rev. 10.10.16 Åpne dokument
7 Notat overvannshåndtering D36, 26.09.16 Åpne dokument
8 Medvirkning, innspill og prosess D36, 20.02.17 Åpne dokument
9 Høringsuttalelse fra Sysselmannen på Svalbard - innspill til andre gangs høring av delplan for sentrumsområdet med forskningsparken Åpne dokument
10 Høringsuttalelse fra NVE - Delplan D36 2. gangs høring - Sentrumsområdet med forskningsparken - Longyearbyen . NVEs referanse: 201600836-7 Åpne dokument
11 Høringsuttalelse fra Bergmesteren på Svalbard - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument
12 Høringsuttalelse fra Coop Svalbardbutikken AS - Delplan D36 2. gangs høring - Sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument