1 Kopi: vedtak i klagesak vedrørende avslag på søknad om etablering av flytebrygge Åpne dokument
2 E-post: Kopi: vedtak i klagesak vedrørende avslag på søknad om etablering av flytebrygge Åpne dokument