1 Behandling av klage på avslag på søknad om fritak fra ansvarsrett for tiltak om mudring og oppføring av spuntvegg i småbåthavna - 22/1 Åpne dokument
2 Søknad om bygging av spuntvegg Åpne dokument
3 Søknad om dispensasjon fra ansvarsrett Åpne dokument
4 T-T Småbåthavna 2016 Åpne dokument
5 Svar på søknad om fritak fra ansvarsrett for tiltak om mundring og spunting i småbåthavna Åpne dokument
6 Klage på vedtak - søknad om fritak fra ansvarsrett for tiltak om mudring og spunting i småbåthavna Åpne dokument
7 Skisse støttevegg Åpne dokument