1 Sluttbehandling - Arealplan for Longyearbyen planområde 2016 - 2026 Åpne dokument
2 Planbeskrivelse - Arealplan for Longyearbyen planområde 2016 - 2026 - datert 20.01.2017 Åpne dokument
3 Plankart - Arealplan for Longyearbyen planområde 2016 - 2026 - datert 20.01.2017 Åpne dokument
4 Plankart - Utsnitt Longyearbyen tettsted - datert 20.01.2017 Åpne dokument
5 Plankart_flyplassen_A1_20_01_2017 Åpne dokument
6 Plankart - Utsnitt Bolterdalen - datert 20.01.2017 Åpne dokument
7 Utfyllende bestemmelser - Arealplan Longyearbyen planområde - datert 20.01.2017 Åpne dokument
8 ROS-analyse med konsekvensvurdering - Longyearbyen planområde - datert 20.01.2017 Åpne dokument
9 Oppsummering av høringsinnspill med kommentarer - arealplan for Longyearbyen planområde 2014-2024 Åpne dokument
10 Arealplan for Longyearbyen planområde - Oversikt over endringer, datert 4.11.2016 revidert 24.11.2016 Åpne dokument
11 Oppsummering av innspill - endringshøring november 2016 Åpne dokument