1 Svalbardbudsjettet 2017 Prop. 1 S tildeling av midler Åpne dokument
2 E-post: Svalbardbudsjettet 2016 - Prop. 1 S - tildeling av midler Åpne dokument