1 Forslag til endring og presisering - Delplan for sentrumsområdet med forskningsparken ID36 Åpne dokument
2 Vedlegg 1. Notat datert 17.01.17 Oversikt forslag til endring i plankart og bestemmelser Åpne dokument
3 Vedlegg 2. Forslag til endrede planbestemmelser ID36, 17.01.17 Åpne dokument
4 Vedlegg 3. Oppsummering av innspill med kommentar Åpne dokument
5 Høringsuttalelse fra Sysselmannen på Svalbard - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument
6 Høringsuttalelse fra NVE - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument
7 Høringsuttalelse fra Bergmesteren på Svalbard - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken - Innspill delplan sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument
8 Høringsuttalelse fra Spitsbergen Travel AS - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument
9 Høringsuttalelse fra Spitsbergen Travel AS - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument
10 Høringsuttalelse fra Svalbard Busservice AS - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument
11 Høringsuttalelse fra Herdis Lien - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument
12 Høringsuttalelse fra Visit Svalbard AS - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument
13 Høringsuttalelse fra LO Svalbard - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument
14 Høringsuttalelse fra FAU Kullungen barnehage - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument
15 Høringsuttalelse fra Rema Etablering Nord AS - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument
16 Situasjonsplan Åpne dokument
17 Høringsuttalelse fra Stiftelsen Svalbard Museum - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument
18 Høringsuttalelse fra Svalbard Næringsforening - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument
19 Høringsuttalelse fra SNSK - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument
20 Høringsuttalelse fra Multiconsuls ASA - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument
21 Sentrumsplanen - Innspill fra Svalbard Ap Åpne dokument
22 Høringsuttalelse fra LPO arkitekter as - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument
23 Høringsuttalelse fra Statsbygg - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument
24 Høringsuttalelse fra Forebyggende forum - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken Åpne dokument
25 Høringsuttalelse fra Coop Svalbardbutikken AS - Delplan D36 - Sentrumsområdet med Forskningsparken - plassering av nytt næringsbygg på parkeringsplassen foran Svalbardbutikken Åpne dokument