1 Revidering av retningslinjer for tildeling av transportløyve 2021-2025 Åpne dokument
2 Høringsuttalelse -forslag til retningslinjer knyttet til forskrift om persontransport - Svalbard Busservice AS Åpne dokument
3 Høringsuttalelse - forslag til retningslinjer knyttet til forskrift om persontransport - HTG AS Åpne dokument
4 Avklaring av lovhjemmel for å kreve vilkår om bilbelte for transportløyve Åpne dokument
5 Forslag retningslinjer for tildeling av transportløyve 2021-2025 Åpne dokument