eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/565
:
Astrid Hedvig Thorbjørnsen
:
Reservert
:
Longyearbyen lokalstyre
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/565 20200721 21.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak 22/1 Lia -Permanente sikringstiltak - Fangvoll NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD   her
2020/565 20200714 14.07.2020 Inngående brev Kopi: Svar på varsel om anleggesvirksomhet nabovarsel fangvoll - 22/1 Lia - Etablering av permanente sikringstiltak - Fangvoll Nærings- og fiskeridepartementet   her
2020/565 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vedlegg til graveinstruks forurensede masser - 22/1 Lia - Etablering av permanente sikringstiltak - Fangvoll Nve - Øystein Menes   her
2020/565 20200707 07.07.2020 Inngående brev Graveinstruks forurensede masser - 22/1 Lia - Etablering av permanente sikringstiltak - Fangvoll NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD   her
2020/565 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oppdatert vedlegg Q3 - Byggesøknad fangvoll - 22/1 Lia - Etablering av permanente sikringstiltak - Fangvoll NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD   her
2020/565 20200701 01.07.2020 Inngående brev Kopi: Tillatelse til terrenginngrep i forurensa grunn - 22/1 Lia - Etablering av permanente sikringstiltak - Fangvoll Sysselmannen på Svalbard   her
2020/565 20200625 25.06.2020 Inngående brev Kopi: Forlenget tillatelse til prøvetaking i forurenset grunn - Lia - ytterligere prøvetaking Sysselmannen på Svalbard   her
2020/565 20200625 25.06.2020 Inngående brev Kopi: Samtykke til NVE til etablering av skredsikringstiltak - 22/1 Lia NFD   her
2020/565 20200623 23.06.2020 Inngående brev Kopi: E-post: Tiltaksplan for forurensede masser- 22/1 Lia - Etablering av permanente sikringstiltak - Fangvoll NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD   her
2020/565 20200622 22.06.2020 Inngående brev Sikringstiltak for skredutsatt bebyggelse - Dispensasjon for tiltak i lokalitetsavgrensingen og sikringssonen til automatisk fredet kulturminner Id 158987, Id 136714, Id 159014 og Id 158997. Riksantikvaren   her
2020/565 20200616 16.06.2020 Inngående brev Ettersending av plan for adkomst til boliger i Vei 230: Anleggsgjerde og faseplaner - 22/1 Lia - Etablering av permanente sikringstiltak - Fangvoll NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD   her
2020/565 20200611 11.06.2020 Inngående brev Ettersending av dokumentasjon: Søknad om tillatelse til tiltak: 22/1 Lia - Bygging av fangvoll NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD   her
2020/565 20200902 02.09.2020 Internt notat uten oppfølging Notat, gjennomgang av søknaden - 22/1 Lia - Etablering av permanente sikringstiltak - Fangvoll   her
2020/565 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak: 22/1 Lia - Bygging av fangvoll NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2020/565 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kopi: Søknad til NFD - Samtykke til etablering av permanente sikringstiltak - tøtteforbygninger og fangvoll over sentrumsområdet i Longyearbyen NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2020/565 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kopi: Søknad om dispensasjon etter svalbardmiljøloven § 44 første ledd - Tiltak som berører automatisk fredete kulturminner id 158987, id 136714 og id 159014 Sysselmannen på Svalbard   her