eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2016/1755
:
Sofie Grøntvedt Railo
:
Ferdig
:
Longyearbyen lokalstyre
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2016/1755 20180726 26.07.2018 Utgående brev Bekreftelse på at vilkårene i tillatelsen er oppfylt - 22/680 Gruve 3 - Slagg- og askedeponi Enhet for tekniske tjenester - Kjersti Ingerø Olsen
2016/1755 20180726 26.07.2018 Internt notat uten oppfølging Tiltakskort arbeid i slagg- og askedeponi - 22/680 ved gruve 3 Railo, Sofie Grøntvedt
2016/1755 20180726 26.07.2018 Internt notat uten oppfølging Rapport om risiko for skred ved transport til og arbeid i slagg- og askedeponi - 22/680 ved gruve 3 Railo, Sofie Grøntvedt
2016/1755 20171215 15.12.2017 Utgående brev Ferdigattest - 22/680 Slagg- og askedeponi gruve 3 RAMBØLL NORGE AS
2016/1755 20171204 04.12.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 22/680 Slagg- og askedeponi gruve 3 Ramboll - Birgit Wisløff
2016/1755 20170727 27.07.2017 Utgående brev Forhåndsmelding av arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid ARBEIDSTILSYNET
2016/1755 20170707 07.07.2017 Internt notat uten oppfølging Videresender bekreftelse på godkjenning av omdisponering av rene masser ved etablering av nytt deponi - gnr/bnr 22/680 Lokalstyre - Railo, Sofie Grøntvedt
2016/1755 20170707 07.07.2017 Utgående brev Ansvarsretter og revidert gjennomføringsplan er mottatt - 22/680 Gruve 3 - Slagg- og askedeponi Rambøll - Birgit Wisløff
2016/1755 20170707 07.07.2017 Inngående brev Ansvarsretter og revidert gjennomføringsplan - 22/680 Gruve 3 - Slagg- og askedeponi Rambøll - Birgit Wisløff
2016/1755 20170706 06.07.2017 Utgående brev Anmodning om vurdering av tiltaksklasse for prosjektering av geoteknikk etter byggesaksforskriften Pwc Norge AS
2016/1755 20170705 05.07.2017 Inngående brev Juridisk vurdering av tiltaksklasse for prosjektering av geoteknikk ADVOKATFIRMAET HAAGENSEN & BAKKELUND AS
2016/1755 20170629 29.06.2017 Inngående brev Presisering av ansvarsretter og revidert gjennomføringsplan - 22/680 Gruve 3 - Slagg- og askedeponi Ramboll - Birgit Wisløff
2016/1755 20170629 29.06.2017 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - 22/680 slagg- og askedeponi - Gruve 3 Ramboll - Birgit Wisløff
2016/1755 20170706 06.07.2017 Utgående brev Igangsettingstillatelse - 22/680 Gruve 3 - Slagg- og askedeponi Ramboll - Birgit Wisløff m.fl.
2016/1755 20170616 16.06.2017 Inngående brev Supplerende oppsyninger - Slagg og askedeponi Gruve 3 Rambøll - Marit Bratland Pedersen
2016/1755 20170616 16.06.2017 Internt notat uten oppfølging Tilleggsopplysninger om skred og forurensede masser 22/680 Gruve 3 - Slagg- og askedeponi Railo, Sofie Grøntvedt
2016/1755 20170621 21.06.2017 Utgående brev Rammetillatelse etablering av slagg- og askedeponi v/Gruve 3- 22/680 Rambøll Norge As
2016/1755 20170407 07.04.2017 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - 22/680 Gruve 3 - Slagg- og askedeponi Ramboll - Birgit Wisløff
2016/1755 20170109 09.01.2017 Utgående brev Masseuttak ifm etablering av deponi for slagg/aske LNS Spitsbergen - Arne Gunhildberget
2016/1755 20161213 13.12.2016 Inngående brev Forespørsel om slagg- og askedeponi - Gruve 3 RAMBØLL AS