eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/1934 20180817 17.08.2018 Inngående brev Søknad om fyllecontaineren på eiendom 22/429 Sysselmannen - Andrine Kylling
2018/127 20180817 17.08.2018 Inngående brev Innskriving av elev 7. trinn skoleåret 2018-2019 - ***** ***** *****
2018/607 20180817 17.08.2018 Utgående brev 22/612 - Svar på igangsetting av deler av grunnundersøkelse - Ny flytebrygge Multiconsult v/Harald Øverli Eriksen
2017/1783 20180817 17.08.2018 Internt notat uten oppfølging Regulering deler av Elvesletta for studentboliger mm. Rugtvedt, Stian
2018/731 20180817 17.08.2018 Inngående brev Kopi: Svar på søknad om feltarbeid - RIS-ID 10905 - Innsamling av prøvemateriale Sysselmannen på Svalbard
2017/948 20180817 17.08.2018 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - 22/1 Vei 100 - etablering av gang og sykkelvei langs Vei 100 mellom Vei 501 og Vei 108 Lpo - Anne Sandnes
2018/33 20180817 17.08.2018 Inngående brev 22/85, 22/86 og 22/87 grave- og boremelding Svalbard Bygg AS
2018/554 20180817 17.08.2018 Internt notat uten oppfølging Vedrørende bekreftelse av ansvar - søknad om tillatelse til sikringstiltak ved avfallsdeponi gruve 6 Olsen Ingerø, Kjersti m.fl.
2018/8 20180817 17.08.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/491 Løpenr: 7655/2018 Dokument tittel: Søknad om endring av husbruk - 22/517 Vei 223.05B Stian Uhlen
2018/8 20180817 17.08.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/491 Løpenr: 5601/2018 Dokument tittel: Foreløpig svar på søknad om bruksendring - 22/517 Vei 223.05B Randis systue Stian Uhlen
2018/641 20180817 17.08.2018 Inngående brev Søknad *****
2018/723 20180817 17.08.2018 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - Svalbar Pub og telt - Oktoberfest 27.9.2018 Sysselmannen på Svalbard
2017/1230 20180817 17.08.2018 Utgående brev Referat fra møte i Ressursteam - ***** ***** ***** *****
2017/1230 20180817 17.08.2018 Internt notat uten oppfølging Notat fra møte med barnevern *****
2017/768 20180817 17.08.2018 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - 22/584 Vei 505.23 - Utbygging Elvesletta syd Lns - Jon Richard Olsen
2016/1656 20180817 17.08.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse *****
2016/1762 20180817 17.08.2018 Utgående brev Permisjon skoleåret 2018-2019 *****
2018/616 20180817 17.08.2018 Inngående brev Kvittering på levert søknad om tilretteleggingsmidler - ***** ***** ***** *****
2018/518 20180817 17.08.2018 Inngående brev Påmelding til Camp Svalbard høst 2018 - Amalie Henriksen AMALIE HENRIKSEN
2018/518 20180817 17.08.2018 Inngående brev Påmelding til Camp Svalbard høst 2018 - Ingrid Simonsen INGRID SIMONSEN
2018/518 20180817 17.08.2018 Inngående brev Påmelding til Camp Svalbard høst 2018 - Rikke Bue RIKKE BUE
2018/127 20180817 17.08.2018 Inngående brev Innskriving av elev 3. trinn skoleåret 2018-2019 - ***** ***** *****
2018/20 20180817 17.08.2018 Utgående brev Skjenkebevilling for enkeltanledninger - Frost Spitsbergen AS - Damenes aften 20.9.2018 Sysselmannen på Svalbard
2018/491 20180817 17.08.2018 Utgående brev Spitzbergen Reisen, dispensasjon fra utfyllende bestemmelser BS8 - 22/517 Vei 223.05B Spitzbergen Reisen
2017/1783 20180816 16.08.2018 Inngående brev Høyde ved utløp av overvann, Elvesletta Lokalstyre - Hellum, Øyvind
2017/1783 20180816 16.08.2018 Utgående brev Tilbakemelding overvannsløsning - Delplan D41 AT PLAN & ARKITEKTUR AS m.fl.
2017/1783 20180816 16.08.2018 Inngående brev Høyde ved utløp av overvann, Elvesletta Svein Hugo Hansen
2016/1411 20180816 16.08.2018 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - 22/674 Vei 502.21 - Elvesletta Syd - Blokk I Lns - Jon Richard Olsen m.fl.
2018/730 20180816 16.08.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 22/71 Vei 225.01 Lompensenteret - Skilting av Apotek 1 Lpo - Sigrid Feiner-Endresen
2017/361 20180816 16.08.2018 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - 22/109 - Rivning av fasade, grunnarbeid og fundament Svalbard Radisson Blu Polar hotel Spacegroup - Marin Kulas
2018/729 20180816 16.08.2018 Internt notat uten oppfølging Møtereferat 15.8.2018 Nybygg vekt 22/311 Kristensen, Per-Ove
2018/554 20180816 16.08.2018 Inngående brev Vedrørende søknad om tillatelse til sikringstiltak ved avfallsdeponi gruve 6 Nfd Dep - Grønnevet Sigrid Dahl
2016/1048 20180816 16.08.2018 Utgående brev Spørsmål om framdrift i Delplan D37 Hotellneset Heinrich Eggenfeller
2018/446 20180816 16.08.2018 Inngående brev Uttalelse til utleie av fritidsbolig- 22/384 Vei 6063.22 - Sjøområdet Karl Våtvik
2018/446 20180816 16.08.2018 Inngående brev Kopi: Svar på vedrørende utleie av fritidsbolig- 22/384 Vei 6063.22-Sjøområdet Karl Våtvik
2016/1040 20180816 16.08.2018 Inngående brev Møtereferat - 22/94 Vei 225.02 Coop Svalbardbutikken - Tilbygg Multiconsult - Trond Haug
2017/2252 20180816 16.08.2018 Inngående brev Kopi: Klage på avslag på søknad om skjenkebevilling - Magnum Bistro Helse- og omsorgdepartement
2018/637 20180816 16.08.2018 Utgående brev Tillatelse til tiltak - 22/527/19 - Uthus til fritidsbolig - Vestpynten Per Nilssen
2017/40 20180815 15.08.2018 Inngående brev Forespørsel om leie av leilighet Brogatan8 - Kristin Eriksson
2017/38 20180815 15.08.2018 Utgående brev Nasjonal kontantstøtte - rapportering juni 2018 NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø Postboks 608 9811 Vadsø
2016/1708 20180815 15.08.2018 Utgående brev Referat fra dialogmøte om innsigelse, Delplan D35. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD AS m.fl.
2017/1783 20180815 15.08.2018 Utgående brev Tilbakemelding til utkast Kap 7 og illustrasjoner Årstiderne Arkitekter m.fl.
2018/552 20180815 15.08.2018 Internt notat uten oppfølging Bruker i Elements - ***** ***** *****
2016/1605 20180815 15.08.2018 Internt notat uten oppfølging Lønnsskjema - Tiltredelse som vikar ved Polarflokken barnehage - ***** ***** *****
2018/699 20180815 15.08.2018 Internt notat uten oppfølging Lønnsskjema - Tiltredelse som pedagogisk leder - ***** ***** *****
2017/587 20180815 15.08.2018 Utgående brev Søknad om plass i skolefritidsordningen (SFO) skoleåret 2017-2018 - Ada Fener-Endresen Sigrid Feiner-Endresen
2018/28 20180815 15.08.2018 Utgående brev Overskuddsutbetaling fra Nordpolet AS Nordpolet AS v/styreleder
2018/410 20180815 15.08.2018 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 221.04 Unn Marita Johansen
2017/1986 20180815 15.08.2018 Inngående brev Vitnemål og attester *****
2018/399 20180815 15.08.2018 Utgående brev Avslag *****
Versjon:5.2.2.1