eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Lokalstyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 26 20170626 26.06.2017 19:00 Næringsbygget, 3. etg. Newtontoppen Lokalstyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS382017 PS 38/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll
0 PS392017 PS 39/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS262017 RS 26/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møte i teknisk utvalg 23.5.2017
0 RS272017 RS 27/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møte i oppvekst- og kulturutvalget 23.5.2017
0 RS282017 RS 28/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møte i administrasjonsutvalget 23.5.2017
0 RS292017 RS 29/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møte i havnestyret 23.5.2017
0 RS302017 RS 30/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møte i administrasjonsutvalget 9.5.2017
0 RS312017 RS 31/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møte i teknisk utvalg 20.6.2017
0 RS322017 RS 32/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møte i oppvekst- og kulturutvalget 20.6.2017
0 RS332017 RS 33/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møte i administrasjonsutvalget 20.6.2017
0 PS402017 PS 40/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport pr. 1. tertial 2017
0 PS412017 PS 41/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rapport om finansforvaltning pr. 30.4.2017
0 PS422017 PS 42/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny behandling av suppleringsvalg og valg av nye styremedlemmer i Stiftelsen Svalbardposten
0 PS432017 PS 43/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Overordnet beredskapsplan for Longyearbyen lokalstyre 2017
0 PS442017 PS 44/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra verv i kontrollutvalget og suppleringsvalg til kontrollutvalget
0 PS452017 PS 45/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler
0 PS462017 PS 46/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Longyearbyens psykososiale kriseteam, mandat og organisering
0 PS472017 PS 47/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollutvalgssak 10/17 - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Kvalitet i grunnskolen
0 PS482017 PS 48/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Behandling av oppdragsbekreftelse på 20 stk boenheter med Statsbygg
Versjon:5.2.2.1