eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Lokalstyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 05 29 20170529 29.05.2017 20:00 Næringsbygget, 3. etg. Newtontoppen Lokalstyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS222017 PS 22/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra møte i lokalstyret 27.3.2017
0 PS232017 PS 23/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS182017 RS 18/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møte i administrasjonsutvalget 19.4.2017
0 RS192017 RS 19/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møte i teknisk utvalg 25.4.2017
0 RS202017 RS 20/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møte i oppvekst- og kulturutvalget 25.4.2017
0 RS212017 RS 21/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møte i administrasjonsutvalget 2.5.2017
0 RS222017 RS 22/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møte i teknisk utvalg 23.5.2017
0 RS232017 RS 23/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møte i oppvekst- og kulturutvalget 23.5.2017
0 RS242017 RS 24/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møte i administrasjonsutvalget 23.5.2017
0 PS242017 PS 24/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Overføring budsjettmidler 2016 til 2017
0 PS252017 PS 25/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regnskap 2016 - Longyearbyen lokalstyre
0 RS252017 RS 25/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om statstilskudd 2018 med anslag på bevilgninger for 2019 - 2022
0 PS262017 PS 26/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om skjenkebevilling 2017-2020 - Hurtigruten Svalbards beltevogn
0 PS272017 PS 27/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om tilskudd til innskudd i Charterfond Nord-Norge 2017 - Visit Svalbard
0 PS282017 PS 28/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Longyearbyen og Longyearbyen lokalstyre 2017
0 PS292017 PS 29/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prioritering av planoppgaver 2017 - 2018
0 PS302017 PS 30/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Full barnehagedekning og fremtidig samlet barnehagetilbud
0 PS312017 PS 31/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra offentlige verv - Helga Bårdsdatter Kristiansen
0 PS322017 PS 32/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppnevning av representant til oppnevningsutvalget for konfliktråd
0 PS332017 PS 33/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsberetning 2016 for Longyearbyen lokalstyre
0 PS342017 PS 34/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innkjøp av ny hjullaster - Longyearbyen havn
0 PS352017 PS 35/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Havnebygg Longyearbyen havn
0 PS362017 PS 36/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bruk av boliger i evakuert område i Lia i sommermåneder
Versjon:5.2.2.1