eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/75 20180119 19.01.2018 Inngående brev Forespørsel om intervju fra Washington Post 25.1.2018 Andrea Pitzer
2018/73 20180119 19.01.2018 Inngående brev Informasjon om miljøundersøkelser og geotekniske undersøkelser - Delplan for Sjøområdet Multiconsult -
2018/8 20180119 19.01.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/32 Løpenr: 387/2018 Dokument tittel: Invitasjon til dåp av F/F Kronprins Haakon 22.3.2018 Svalbardposten - Christopher Engås
2018/8 20180119 19.01.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/15 Løpenr: 357/2018 Dokument tittel: Henvendelse om trafikksikkerhet og snøscooterkjøring Svalbardposten - Christopher Engås
2018/8 20180119 19.01.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1802 Løpenr: 369/2018 Dokument tittel: Svar fra SNSK - Vedrørende LLs eiendommer og retting av matrikkel Svalbardposten - Christopher Engås
2018/8 20180119 19.01.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/8 Løpenr: 368/2018 Dokument tittel: Bestilling av dokumenter / oversending av saker - Flytting av hytter på Vindodden og Vestpynten Svalbardposten - Christopher Engås
2017/348 20180119 19.01.2018 Inngående brev Begjæring om innsyn - Sak: 2017/348 Løpenr: 361/2018 Dokument tittel: Innspill til utkast på svar på forliksklage - vedrørende krav om heving av boligkjøp Svalbardposten - Christopher Engås
2016/990 20180119 19.01.2018 Inngående brev Svar: Refusjonskrav for barneverntiltak på fastlandet for 4. kvartal 2017 FYLKESMANNEN I TROMS
2017/1170 20180119 19.01.2018 Internt notat uten oppfølging Vitnemål - ***** *****
2018/74 20180119 19.01.2018 Internt notat uten oppfølging Stillingsbeskrivelse fagansvarlig regnskap
2017/170 20180119 19.01.2018 Internt notat uten oppfølging Signert stillingsbeskrivelse - ***** *****
2016/1327 20180119 19.01.2018 Inngående brev Permisjon fra undervisning 5.-9.2.2018 - søknad - ***** ***** ***** *****
2016/1238 20180119 19.01.2018 Inngående brev Permisjon fra undervisning 22.1.2018 - søknad - ***** ***** ***** *****
2016/1393 20180119 19.01.2018 Inngående brev Permisjon fra undervisning 5.-9.2.2018 - søknad - ***** ***** ***** *****
2017/2095 20180119 19.01.2018 Inngående brev Oppdatert alternativsvurdering Belvedere - Delplan for Vindodden hytteområde 2018 Lpo - Anne Sandnes
2017/962 20180119 19.01.2018 Inngående brev Kopi: Søknad om dispensasjon etter svalbardmiljøloven § 44 første ledd - Tiltak i sikringssonen til automatisk fredet kulturminne id 158542, id 178219 og id 158536 - Svalbard Globale frøhvelv Sysselmannen på Svalbard
2017/619 20180119 19.01.2018 Inngående brev Søknad om løyve for persontransport mot vederlag - Transportløyve turvogn II Henningsen Transport & Guiding
2018/72 20180119 19.01.2018 Inngående brev Høring - Forslag til å heve strafferammen i svalbardmiljøloven Miljodir - Johannes Opsahl
2016/1563 20180119 19.01.2018 Internt notat uten oppfølging Tilbud og signert kontrakt mellom NIBR og Longyearbyen lokalstyre - Samfunn- og næringanalysen 2016
2017/2326 20180119 19.01.2018 Inngående brev Søknad *****
2018/71 20180119 19.01.2018 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling 2018-2020 - Svalbard Hotell the Vault SVALBARD ADVENTURE GROUP DRIFT AS
2017/285 20180119 19.01.2018 Internt notat uten oppfølging Attest - ***** *****
2017/2252 20180118 18.01.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling 2017-2020 - Isbjørnbutikken AS - Magnum Bistro sendt fra Sysselmannen på Svalbard Sysselmannen - Firmapost - Sysselmannen på Svalbard
2017/587 20180118 18.01.2018 Inngående brev SFO - endring av oppholdstid - Axel Engås Vikaune Astrid Vaag Vikaune
2017/587 20180118 18.01.2018 Utgående brev Svar på søknad på endring av SFO- plassen. Schei, Liv Mari
2016/956 20180118 18.01.2018 Inngående brev Kopi: Brev fra advokat Ness Lundin ,15.1.2018, erstatningskrav Vei 230.36 Haavind - Håkon Bleken / Haavind
2017/348 20180118 18.01.2018 Inngående brev KOPI :Tilsvar til Svalbard Forliksråd sak nr F20217-075657 Pwc - Agnetha Åsheim (NO)
2017/136 20180118 18.01.2018 Inngående brev Kvittering for levert rapport - Søppeltokt og nedbrytningstid av søppel i havet Miljødirektoratet
2017/2326 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad *****
2017/170 20180118 18.01.2018 Internt notat uten oppfølging Lønnsskjema - Lønns og trekkendring overgang til fagansvarlig - ***** *****
2016/1287 20180118 18.01.2018 Inngående brev Permisjon fra undervisning 19.1.2018 - søknad - ***** ***** ***** *****
2016/1257 20180118 18.01.2018 Inngående brev Permisjon fra undervisning 22.1.2018 - søknad - ***** ***** *****
2016/1265 20180118 18.01.2018 Inngående brev Permisjon fra undervisning 19.-22.1.2018 - søknad - ***** ***** *****
2016/958 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse og gjennomføringsplan - 22/657 Vei 503 - Nybygg hotell Elvesletta Nord Aarstiderne - Bjørg Hatteland Lindahl
2016/952 20180118 18.01.2018 Utgående brev 22/499 - Bruksendring av Gruve 3 sak 2016/952 Sweco - Knoph Erik
2017/128 20180118 18.01.2018 Inngående brev Forespørsel om oppfølgingsplan for sykemeldt arbeidstaker - ***** ***** *****
2018/35 20180117 17.01.2018 Inngående brev Test: Importere e-post - Fortsatt forskjellig i søkeresultat i Elements og ePhorte Lokalstyre - Andersen, Ivar
2018/10 20180117 17.01.2018 Inngående brev Generell søknad om sommerjobb ved Longyearbyen lokalstyre Mathias Wigum
2017/587 20180117 17.01.2018 Inngående brev SFO - endring av oppholdstid - Sigrid Schei Fledsberg Schei Liv Mari
2018/10 20180117 17.01.2018 Utgående brev Svar på generell søknad om sommerjobb ved Longyearbyen lokalstyre Mathias Wigum
2018/10 20180117 17.01.2018 Utgående brev Svar på generell søknad om praksisplass ved Longyearbyen lokalstyre Laurens M. Gorr
2018/38 20180117 17.01.2018 Internt notat uten oppfølging Kopi: Festeavtale 22/322 datert 11.5.1998
2016/1691 20180117 17.01.2018 Internt notat uten oppfølging Forslag - Politisk delegasjonsreglementet 2018
2018/8 20180117 17.01.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/827 Løpenr: 259/2018 Dokument tittel: Svar på søknad om unntak fra utfyllende bestemmelser for etasjetall i delplan for sentrum - Nytt bygg på 22/605 Vei 500 - Skinnboden Stian Uhlen
2017/1939 20180117 17.01.2018 Internt notat uten oppfølging Fastsatt planprogram Hovedplan vann og avløp 2018 - 2028
2016/1658 20180117 17.01.2018 Utgående brev Melding om yrkesskade eller yrkessykdom - ***** ***** ***** ***** *****
2017/128 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad om permisjon *****
2018/31 20180117 17.01.2018 Inngående brev Endring av opplysninger i søknad: Søknad flytting av festepunkt for fritidsbolig - 25/2/14 Vindodden Snsk - Neuhold, Thomas
2017/2197 20180117 17.01.2018 Utgående brev 22/645 Bolterdalshaugen - Rammetillatelse til oppføring av røkterbolig og etablering av adkomstvei BYGGSØK NORGE AS
2017/361 20180117 17.01.2018 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad: Nye tegninger og endringer i rammesøknad - 22/109 - Utvidelse av Svalbard Radission Blu Polar hotel Spacegroup - Marin Kulas
Versjon:5.2.2.1