eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/689 20180713 13.07.2018 Inngående brev Epost korrespondanse om kartinformasjon i RIS databasen - RIS-ID 10936 - Total organic carbon estimation in Spitsbergen A case study from Adventdalen.pdf Forskningsradet - Cecilia Ann Madelene Sandström
2018/243 20180713 13.07.2018 Inngående brev Henvendelse fra student om infrastruktur, oljesøl og beredskap Kevin Dolphin
2018/217 20180713 13.07.2018 Utgående brev Svar på spørsmål til oppstart næringsvirksomhet Protonmail - Valentina
2018/623 20180713 13.07.2018 Utgående brev Behov for mer dokumentasjon til søknad om forlengelse av turistkaia - Longyearbyen havn Dr. Tech. Olav Olsen AS - Knut-Ola Lunde
2018/623 20180713 13.07.2018 Utgående brev Oversender søknad for behandling iht. sml. § 58 - Utvidelse av turistkaia - 22/612 Longyearbyen havn SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD
2018/448 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging Uttalelse fra enhet for tekniske tjenester til søknad om vedlikehold og utbedring av vei - Vei 305.02
2016/1411 20180713 13.07.2018 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - 22/674 Vei 502.21 Elvesletta Syd - Blokk I Lns - Jon Richard Olsen
2018/689 20180713 13.07.2018 Utgående brev Svar på melding om feltarbeid - RIS-ID 10936 - Total organic carbon estimation in Spitsbergen: A case study from Adventdalen Sysselmannen - Morten Wedege m.fl.
2016/1411 20180713 13.07.2018 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett - 22/674 Vei 502.21 Elvesletta Syd - Blokk I Lns - Jon Richard Olsen
2018/698 20180713 13.07.2018 Utgående brev Behov for opplysninger om hvor feltarbeidet skal gjennomføres - RIS-ID 11110 - Cells in the cold UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET - Alexander Tøsdal Tveit
2018/624 20180713 13.07.2018 Inngående brev Søknad om endring - feltarbeid -RIS-ID 10484 - vegetasjonseksperiment ved gamle nordlysstasjonen og MAB-stasjonen i Adventdalen Ntnu - Brage Bremset Hansen
2018/637 20180713 13.07.2018 Utgående brev Behov for tilleggsinformasjon - 22/527/19 Vestpynten - Uthus til frititidsbolig Per Nilssen
2018/163 20180713 13.07.2018 Utgående brev Tillatelse til bruksendring Svalbard bryggeri -22/603 Vei 612.07 Lpo - Sigrid Feiner-Endresen
2018/699 20180713 13.07.2018 Inngående brev Signert arbeidsavtale, personopplysninger og taushetserklæring *****
2018/699 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging Bekreftelse på mottatt politiattest jf barnehageloven § 19 - ***** ***** ***** *****
2018/700 20180713 13.07.2018 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i tvisteloven Jd Dep - Lovavdelingen
2017/1358 20180712 12.07.2018 Inngående brev Ønsker at søknad om dispensasjon fra krav til heis avklares i sak om etablering av bryggeriet - 22/603 Vei 612.07 bruksendring Svalbard bryggeri Lpo arkitekter - Sigrid Feiner-Endresen
2018/163 20180712 12.07.2018 Inngående brev Ønsker at søknad om dispensasjon fra krav til heis avklares i sak om etablering av bryggeriet - 22/603 Vei 612.07 bruksendring svalbard bryggeri Lpo arkitekter - Sigrid Feiner-Endresen
2018/696 20180712 12.07.2018 Inngående brev E-post korrespondanse om møtetidspunkt - bruksendring av naust - 22/516 og 22/359 Sjøområdet Hornsund Polish Polar Station - Wlodzimierz Sielski
2018/658 20180712 12.07.2018 Utgående brev Korrespondanse vedrørende behov for skjenkebevilling for enkeltanledning WildPhoto Travel AS
2018/695 20180712 12.07.2018 Utgående brev Spørsmål og svar vedrørende kjøreseddel Trust Arcticugol
2018/695 20180712 12.07.2018 Utgående brev Ytterligere korrespondanse vedrørende transportløyve - Spørsmål og svar Trust Arcticugol
2018/695 20180712 12.07.2018 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende transportløyve II Trust Arcticugol
2017/2096 20180712 12.07.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Fastsetting av planprogram for Delplan 39 Lia og Vannledningsdalen
2017/2099 20180712 12.07.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Fastsetting av planprogram for delplan D49 Gruvedalen
2018/101 20180712 12.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2018/101 20180712 12.07.2018 Utgående brev Tilbud *****
2017/1358 20180712 12.07.2018 Utgående brev Varsel om mulig omgjøring av ferdigattest - 22/603 Vei 612 Ombygging og bruksendring - bryggeri og lager Lpo - Ingvild Sæbu Vatn
2018/698 20180712 12.07.2018 Inngående brev Søknad om feltarbeid - RIS-ID 11110 - Cells in the cold Sysselmannen - Morten Wedege
2018/307 20180712 12.07.2018 Utgående brev spørsmål vedrørende nabovarsling - søknad om endring vann og avløp - gnr/bnr 22/1 Gruvedalen Rambøll Norge AS - Per Finborud
2018/696 20180712 12.07.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumenter fra historisk arkiv 22/516 og 22/359 Vei 6062 2C/D Sjøområdet - Fasadeendring, innvendig ombygging
2018/689 20180712 12.07.2018 Utgående brev Forespørsel om kartgrunnlaget er riktig - Søknad om feltarbeid - RIS-ID 10936 - Total organic carbon estimation in Spitsbergen A case study from Adventdalen Svalbard Scienceforum
2018/618 20180712 12.07.2018 Utgående brev Behov for tilleggsinformasjon - 22/333 Vei 221.01 - Oppsetting av skilt for Visit Svalbard AS SKILT DESIGN AS - Hans Martin Gulliksrud
2018/624 20180712 12.07.2018 Utgående brev Svar på melding om feltarbeid - RIS-ID 10484 - Vegetasjonseksperimenter ved gamle nordlysstasjonen (UNIS) og ved MAB-stasjonen i Adventdalen Ntnu - Brage Bremset Hansen
2018/652 20180712 12.07.2018 Utgående brev Oversender søknad for uttalelse iht. sml. § 58 3. ledd - oppføring av vindskjul SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD
2018/696 20180712 12.07.2018 Inngående brev Forespørsel om møte - 22/516 og 22/359 Sjøområdet Hornsund Polish Polar Station - Wlodzimierz Sielski
2017/117 20180712 12.07.2018 Internt notat uten oppfølging Havnestyre og delegasjonsreglement Dyrstad, Morten m.fl.
2018/73 20180712 12.07.2018 Utgående brev Referat fra møte - Delplan Sjøområdet Marius Larsen m.fl.
2017/117 20180712 12.07.2018 Internt notat uten oppfølging Mulige hjemmel for ***** ***** ***** ***** ***** Dolmseth, Elin
2017/1960 20180712 12.07.2018 Inngående brev Begrunnelse for delvis avslag på krav om innsyn i sak 18/1436 Nfd Dep - Svendsen Ellisif Lindisdatter
2018/76 20180712 12.07.2018 Inngående brev Prøve ID 2018-3508 analyseperiode 27.6.2018-12.7.2018 - Nettprøve drikkevann Oddberg - Kjemilab
2018/409 20180712 12.07.2018 Utgående brev Oversikt over tildelte faste skjenkebevillinger til 2020 - oversikt.xlsx Securitas AS
2018/624 20180711 11.07.2018 Inngående brev Sysselmannens uttalelse til søknad om feltarbeid - RIS-ID 10484 - Vegetasjonseksperimenter ved gamle nordlysstasjonen (UNIS) og ved MAB-stasjonen i Adventdalen.pdf Sysselmannen - Paul Lutnæs
2018/694 20180711 11.07.2018 Inngående brev Innspill til bussenes miljøbelastning i Longyearbyen Lns - Rune Moen
2017/117 20180711 11.07.2018 Inngående brev Spørsmål om videredelegering og hva revisjonen skal ha informasjon om Komrevnord - Doris Gressmyr
2018/695 20180711 11.07.2018 Utgående brev Svar på spørsmål om transportløyve - Retningslinjer for tildeling av transportløyve og skjema for søknad Trust Arcticugol
2018/364 20180711 11.07.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Utplassering av avfallscontainere i Naustområdet - renovasjonsavgift
2018/525 20180711 11.07.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Tertialrapport per 1. tertial 2018
2018/358 20180711 11.07.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Boliger i Longyearbyen - tilbud på kjøp og leie av leiligheter fra Statsbygg
2018/521 20180711 11.07.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Finansforvaltningsrapport pr. 30.04.2018
Versjon:5.2.2.1