eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/1842 20171016 16.10.2017 Inngående brev Informasjon om oppsetting av hekkeplattformer for kvitkinngjess i taubanebukker Nibio - Bjørn Frantzen
2017/26 20171016 16.10.2017 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1910 Løpenr: 10502/2017 Dokument tittel: 22/43 Vei 309.06 - Oversendelse av melding om fasaendring for kulturminnefaglig vurdering Svalbardposten - Line
2017/1991 20171016 16.10.2017 Inngående brev Årsplan for skoleåret 2017-2018 og regnskapsoversikt for våren 2017 Tromsfylke - Mona Aas Johansen
2016/1161 20171016 16.10.2017 Inngående brev Noen tanker om LLs ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Haavind - Geir Steinberg / Haavind
2017/26 20171016 16.10.2017 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1286 Løpenr: 10611/2017 Dokument tittel: Møtereferat - avklaringsmøte 5.10.2017 mellom Longyearbyen lokalstyre og Statsbygg - Boligbygging på felt B14 Gruvedalen Svalbardposten - Line
2017/26 20171016 16.10.2017 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/154 Løpenr: 10657/2017 Dokument tittel: Kopi: Uttalelse fra Avinor - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Delplan D40 aktivitetstraseer i Adventdalen Svalbardposten - Line
2016/1706 20171016 16.10.2017 Inngående brev Signert leiekontrakt Vei 232.06.11 Ellen Kathrine Fagerslett
2016/1140 20171016 16.10.2017 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 232.08.11 Arne Johan Jacobsen
2017/26 20171016 16.10.2017 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1981 Løpenr: 10578/2017 Dokument tittel: Den kulturelle skolesekken - tildeling av spillemidler til Longyearbyen skole for skoleåret 2017 - 2018 Svalbardposten - Line
2017/1230 20171016 16.10.2017 Inngående brev Kopi: Igangsetting av utredning - ***** ***** ***** *****
2017/1992 20171016 16.10.2017 Internt notat uten oppfølging Vitnemål - ***** *****
2016/1378 20171016 16.10.2017 Utgående brev Skademelding elev, skadedato 11.10.2017 - ***** ***** *****
2017/1963 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/1932 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/1772 20171016 16.10.2017 Inngående brev Permisjon fra undervisning 18.-20.12.2017 og 3.-8.1.2018 - søknad - ***** ***** *****
2017/586 20171016 16.10.2017 Inngående brev Innskriving av elev 1.trinn skoleåret 2017-2018 - ***** ***** *****
2016/1292 20171016 16.10.2017 Inngående brev Permisjon fra undervisning 18.-20.12.2017 og 3.-8.1.2018 - søknad - ***** ***** ***** *****
2017/586 20171016 16.10.2017 Inngående brev Innskriving av elev 6.trinn skoleåret 2017-2018 - ***** ***** ***** *****
2017/586 20171016 16.10.2017 Inngående brev Innskriving av elev 6.trinn skoleåret 2017-2018 - ***** ***** *****
2017/319 20171016 16.10.2017 Inngående brev Spørsmål til delplan D38 boliger i Melkeveien - Planprosess Lpo - Ingvild Sæbu Vatn
2017/319 20171016 16.10.2017 Utgående brev Svar på spørsmål til delplan D38 boliger i Melkeveien - Underlag for siktlinjer Lpo - Ingvild Sæbu Vatn
2017/1783 20171016 16.10.2017 Inngående brev Svar på varsel om oppstart av delplan 41 og høring av planprogram - Felt B/N/F5 Longyearbyen DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
2017/1932 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/1932 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/1933 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/1933 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/1933 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/1933 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/587 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad om plass i skolefritidsordningen (SFO) - Silje Breivegen Linda Haugen Breivegen
2017/587 20171016 16.10.2017 Inngående brev SFO - endring av oppholdstid - Marthe Johannessen Gunn Åse Johannessen
2017/26 20171016 16.10.2017 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1948 Løpenr: 10518/2017 Dokument tittel: Tilsvar på rapport fra branntilsyn - Svalbard lufthavn 2017 Svalbardposten - Line
2017/1948 20171016 16.10.2017 Utgående brev Rapport fra branntilsyn Svalbard lufthavn 2017 Svalbard lufthavn AS
2017/586 20171016 16.10.2017 Inngående brev Innskriving av elev 4.trinn skoleåret 2017-2018 - ***** ***** ***** *****
2017/1932 20171015 15.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/1933 20171015 15.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/1932 20171015 15.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/1963 20171014 14.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/1932 20171014 14.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/1932 20171014 14.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/1932 20171014 14.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/1989 20171013 13.10.2017 Inngående brev Høring - Kystverkets handlingsprogram 2018-2029 Kystverket - Hundnes, Beate
2017/1988 20171013 13.10.2017 Inngående brev Endring av stedfortreder på skjenkebevillingen - Skjenkebevilling 2016-2020 - Spitsbergen Travel Hotel AS Hurtigrutensvalbard - Trude Helen Brenden
2017/1910 20171013 13.10.2017 Inngående brev Svar på oversendelse av melding om fasaendring og bruksendring for kulturminnefaglig vurdering - 22/43 Vei 309.06 Sysselmannen på Svalbard
2016/1093 20171013 13.10.2017 Inngående brev Signert utflyttingsprotokoll Vei 232.16.14 William Holberg Engesland
2017/1986 20171013 13.10.2017 Internt notat uten oppfølging Vitnemål og attester
2017/1760 20171013 13.10.2017 Inngående brev Personopplysninger og taushetserklæring *****
2017/106 20171013 13.10.2017 Inngående brev Signert arbeidsavtale *****
2016/1417 20171013 13.10.2017 Inngående brev Signert arbeidsavtale *****
2017/1947 20171013 13.10.2017 Inngående brev Signert arbeidsavtale *****
2017/1986 20171013 13.10.2017 Inngående brev Signert kontaktavtale, personopplysninger og taushetserklæring *****
Versjon:5.2.2.1